ลำดับขีดอักษร:讥【jī】

หมวดอักษร: 讠

ความหมายปัจจุบัน :

讥 (譏) [jī] เยาะเย้ย, ถากถาง –> 讥笑 [jīxiào] หัวเราะเยาะ

พัฒนาการตัวอักษร :(譏)

讽刺,挖苦:讥讽。讥评。讥笑。讥诮。冷讥热嘲。
查问,察问。
指责,非议:讥议。讥弹(t俷 )(指责,抨击)。
规劝。
笔画数:4;
部首:讠;
笔顺编号:4535
笔顺:捺折撇折【动】
(形声。从言,幾(jì)声。本义:旁敲侧击地批评)
同本义〖blame;censure〗
讥,诽也。——《说文》
此何以书讥。——《公羊传·隐公二年》。注:“犹谴也。”
诛讥罢只。——《楚辞·大招》。注:“非也。”
二者交讥。——《史记·游侠传》。正义:“非言也”】
【称郑伯,讥失教也。——《左传·隐公三年》
于人为可讥。——宋·王安石《游褒禅山记》
孰能讥之乎?
公孙布被之讥。——宋·司马光《训俭示康》
又如:讥呵(责问,责难);讥毁(非议诋毁);讥望(责怪)
讽刺;讥笑〖ridicule;mock;satirize〗
谤讥于市朝。——《战国策·齐策》
列壑争讥,攒峰竦诮。——孔稚圭《北山移文》
又如:讥讪(讥刺讪笑);讥言(讥讽的言论);讥弄(讥笑嘲弄);讥鄙(讥笑鄙视)
进谏;规劝〖admonish〗
讥,谏也。——《广雅》
殷有惑妇,何所讥?——《楚辞·天问》
又如:讥谏(劝谏);讥绳(劝谏和纠正)
查问〖interrogate〗
讥,问也。——《广雅》
好讥而不乱,亟变而不变,时至则为,过则去。——《管子·国准》
关讥而不征。——《孟子》。注:“察也”
关执禁以讥。——《礼记·王制》。注:“呵察也”
几(讥)其出入。——《周礼·宫正》
又如:讥而不征(稽查外来商旅,但不征收税捐);讥察使(官名。掌查究奸伪);讥视(稽察);讥查(盘问检查);讥问(讥问)【名】
非难,指责的话〖blame;censure〗
忧谗畏讥。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
讥嘲
jīcháo
〖sardonic;sarcastic〗讥讽嘲笑
讥刺
jīcì
〖thrust;ridicule;satirize;mock;quip〗嘲笑讽刺
用讥刺他们邻国的方法使社会活跃起来
讥讽
jīfěng
〖ridicule;mock;quip;satirize〗∶用旁敲侧击或尖刻的话挖苦、指摘或嘲笑言行
〖sarcasm〗∶以轻蔑或憎恶口气尖刻嘲笑或指责
充满责备性讥讽的讲话
亦称“嘲讽”
讥评
jīpíng
〖ridiculeandcriticize〗讥讽评议
讥评时政
讥诮
jīqiào
〖deride;ridicule;gibe〗风言冷语地讥嘲
讥诮话
讥讪
jīshàn
〖mock;satirize;quip;ridicule〗讥讽
讥讪朝政
讥弹
jītán
〖denounce;reprimand;reprove〗指责缺点和错误
仆尝好人讥弹其文。——曹植《与杨德祖书》
讥笑
jīxiào
〖sneer〗冷言冷语地嘲笑
有时达到讥笑人和斥责人的地步
讥议
jīyì
〖drub〗嘲笑,议论

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YRVII 卜口纽(女)点(戈)点(戈)

– YRVIK 卜口纽(女)点(戈)叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧ

拼音 พินอิน:

– jī

前缀: 言=[体]所说的话。

字身: 几=[用]微少,不定的数目。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]言少,以轻松的态度损人。

体:

用:

因:

讥刺: 轻松地讽刺。

讥嘲: 轻松地嘲弄。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : kiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!