ลำดับขีดอักษร:讲【jiǎng】

หมวดอักษร: 讠

ความหมายปัจจุบัน :

讲 (講) [jiǎng] พูด –> 讲话 [jiǎnghuà] พูด, 讲课 [jiǎngkè] บรรยาย, 讲究 [jiǎngjiu] พิถีพิถัน, 演讲 [yǎnjiǎng] ปาฐกถา(make a speech), 讲解 [jiǎngjiě] อธิบาย(explain), 听讲 [tīngjiǎng] ฟังคำบรรยาย, 鸡同鸭讲 [jītóng yājiǎng] คุยกันไม่รู้เรื่อง(เป็ดกับไก่คุยกัน)

พัฒนาการตัวอักษร :(講)
jiǎng
说,谈:讲话。讲叙。
把事情和道理说出来:讲说。讲学。讲武。讲演。讲义。讲师。讲坛。
注重某一方面,并设法使它实现:讲求。讲团结。
和解:“而秦未与魏讲也”。
商量,商议:讲价儿。讲条件。
道说谈叙
笔画数:6;
部首:讠;
笔顺编号:451132
笔顺:捺折横横撇竖


jiǎng
【动】
(形声。从言,冓(gōu)声。本义:和解)
同本义〖becomereconciled〗
讲,和解也。——《说文》
而秦未与魏讲也。——《战国策·西周策》
与魏讲罢兵。——《史记·樗里子甘茂传》
以中情出,小曰閒,大曰讲。——《大载礼记·千乘》
卒使公子池以三城讲于三国,之兵乃退。——《战国策·秦策》
引兵而归,因使人索六城于赵而讲。——《战国策·赵策》
又如:讲息(和解息争);讲贡(讲和纳贡);讲款(讲和,议款);讲盟(订盟媾和)
讲习(共同讨论研习学问)〖givelectureandstudy〗
道士讲火经。——唐·李朝威《柳毅传》
讲中外之故。——清·梁启超《谭嗣同传》
又如:讲颂(讲习诵读);讲读(讲习诵读);讲肄(讲习);讲肆(讲舍);讲贯(讲习);讲帷(讲堂);讲筵(讲席;讲坛。筵:古人席地而坐所铺的席)
练习;操练〖train〗
田猎以讲武。——宋·苏轼《教战守》
又如:讲武(讲习武艺)
用〖use〗
邀见讲钧礼。——清·周容《芋老人传》
评议;论说〖appraisesth.throughdiscussion〗。如:讲戏(评戏);讲功(评功);讲树(在树下谈论);讲经(论究经义);讲动(传说开来,议论起来);讲古(谈论古人、古事)
说,用言语表达〖say;speak;tell〗。如:少讲;讲学;讲析(讲话解析);讲英语;讲法语;讲倒(说妥);细讲;讲故事;这节课讲牛顿第一定律;讲课;讲章(高头讲章,八股文读本书眉上面的讲解文字)
协商、谈判〖negotiate〗。如:讲盘子(讲条件,讲价钱);讲究(讲求精美;完善)
注意〖payattention〗。如:讲卫生;讲质量
讲求〖strivefor〗。如:讲图(讲求图谋);讲团结;讲速度
讲道
jiǎngdào
〖preach〗宣讲宗教教义
向广大会众讲关于恩典的道理
讲法
jiǎngfǎ
〖opinion〗∶指意见或见解
这是他一个人的讲法
〖wording〗∶指措词,表达意见的方法
讲稿
jiǎnggǎo
〖lecturenotes〗演讲、报告或教课前所写的底稿
讲故事
jiǎnggùshi
〖storytelling〗故事的述讲
讲和
jiǎnghé
〖settleadispute〗彼此和解,不再打仗或争执
讲话
jiǎnghuà
〖address〗∶指正式的演说
他的毕业典礼的讲话随后被印发了
〖speech〗∶说出来的话
〖guide〗∶一种普及性的著作体裁(多用做书名)
形式逻辑讲话
政治经济学讲话
讲价钱
jiǎngjiàqián
〖bargain〗讨价还价
困难是难免的,我们不会讲价钱的
讲解
jiǎngjiě
〖explain〗∶解说;解释
一条讲解这首诗的评注
〖settleadispute〗∶讲和;和解
讲解员
jiǎngjiěyuán
〖guide〗∶为参观者解说展览内容的人
〖guide〗∶导游者,向导
讲究
jiǎngjiu
〖payattentionto〗∶注重,力求完美
讲究实效
讲究卫生
〖study〗∶研究;探究
讲究
jiǎngjiu
〖carefulstudy〗∶值得重视或研讨的地方
做菜的火候大有讲究
〖nice〗∶精美
讲究的夏装
讲课
jiǎngkè
〖teach〗上课;讲授课程
系主任正在给大一学生讲课
讲理
jiǎnglǐ
〖reasonwithsb.〗∶评论是非;评理
咱们和他讲理去
〖listentoreason〗∶服从道理;懂道理
蛮不讲理
讲明
jiǎngmíng
〖explain〗解释,说明
讲明意义
讲评
jiǎngpíng
〖commentonandappraise〗讲述评论
讲评学生作业
讲清
jiǎngqīng
〖expound〗说清〖意义〗
向他的修道士…讲清(旧约圣经的)雅歌的…宗教意义
讲情
jiǎngqíng
〖pleadforsb.〗替人求情,以求宽恕或谅解
讲师
jiǎngshī
〖lecturer〗
高等学校中职别次于副教授的教师
英国学院或大学中职别低于教授的教学人员
〖scholar〗∶讲解儒家经籍的人
讲授
jiǎngshòu
〖teach〗讲解教授
讲授功课
讲述
jiǎngshù
〖relate〗把事情和道理讲出来
讲述自己的家史
讲台
jiǎngtái
〖platform〗高出地面的台子,讲课或讲演的人站在上面讲
讲坛
jiǎngtán
〖tribune〗∶集会时作为讲台的平台
〖forum〗∶泛指演讲讨论的场所
全国农业展览会是宣传农业先进经验的讲坛
讲堂
jiǎngtáng
〖classroom〗∶旧称教室
〖lectureroom〗∶古时指讲解经学的厅堂
〖hall〗∶佛教讲经说法的殿堂
讲习
jiǎngxí
〖lectureandstudy〗研讨学习
讲习班
讲习兵法。——宋·苏轼《教战守》
讲学
jiǎngxué
〖givelectures〗当众讲解阐述自己的学术理论
应邀出国讲学
讲演
jiǎngyǎn
〖lecture〗当众讲述意见;演说
讲演会
讲义
jiǎngyì
〖teachingmaterials〗为讲课而编写的教材或资料
讲桌
jiǎngzhuō
〖lectern〗老师讲课时用的桌子,上面放书或文本
讲座
jiǎngzuò
〖acourseoflectures〗一种教学形式,多利用报告会、广播等方式进行
汉语拼音讲座

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YRTTB 卜口并(廿)并(廿)月

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄤˇ

拼音 พินอิน:

– jiǎng

前缀: 言=[体]所说的话。

字身: 冓=[体]深密者。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]言冓,深究表达,讨论。

体:

讲题: 深究表达之题。

讲堂: 深究之堂。

讲师: 表达之师。

用:

因:

讲学: 深究表达学问。

讲和: 讨论和平。

讲理: 深究道理。

讲解: 深究解释。

讲授: 深究传授。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : giangr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!