ลำดับขีดอักษร:诞【dàn】

หมวดอักษร: 讠

ความหมายปัจจุบัน :

诞 [dàn] วันเกิด, วันประสูติ –> 诞生 [dànshēng] เกิด, 诞辰 [dànchén] วันเกิด, 诞生地 [dànshēngdì] สถานที่เกิด, 圣诞 [shèngdàn] คริสต์มาส, 圣诞节 [shèngdànjié] วันคริสต์มาส

พัฒนาการตัวอักษร :(誕)
dàn
大:诞命。
欺诈,虚妄:怪诞。诞妄。
生育,人出生:诞生。诞辰(生日)。
生日:寿诞。华诞。圣诞节。
放荡:放诞。
笔画数:8;
部首:讠;
笔顺编号:45321554
笔顺:捺折撇竖横折折捺


dàn
【形】
(形声。从言,延声。本义:说大话)
同本义〖boast〗
诞,词诞也。——《说文》
诞惟民怨。——《书·酒诰》
肆朕诞以尔东征。——《书·大诰》
言神事如迂诞。——《汉书·郊祀志上》。师古曰:“诞,大言也。”
则诞欺怪迂之文弥以益多。——《汉书·艺文志》
又如:诞诈(诞妄奸诈);诞辞(虚诞的言辞);诞言(夸大的话)
虚妄;荒唐〖absurd;fantastic〗
是言诞也。——《国语·楚语》。注:“虚也。”
非诞说矣。——〖英〗赫胥黎著、严复译《天演论》
又如:诞妄(虚妄不实);诞谩(荒诞不实)
大〖great〗
诞告万方。——《书·汤诰》传:“诞,大也。”
诞先登于岸。——《诗·大雅·皇矣》
又如:诞命(大命,承受天命);诞章(弘大的法度典章)
恣放,放肆〖unbridled〗。如:荒诞(极不真实;极不近情理);诞放(狂放不拘);诞傲(放诞倨傲)


dàn
【动】
生育;出生〖givebirthto;beborn〗
上诞日,不纳中外之贡。——《旧唐书·德宗纪》
庆门诞瓦,寒舍得雄。——《剪灯余话》
又如:诞辰;诞日;诞育(生育);诞圣(诞生)


dàn
【名】
生日,出生的那一天〖birthday〗。如:华诞;寿诞
诞辰
dànchén
〖birthday〗生日(多用于所尊敬的人)
诞生
dànshēng
〖beborn;comeintobeing〗指人出生,也用于比喻新事物的出现
在这个医院每天有十个婴儿诞生
一个新的时代诞生了

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YRNKM 卜口钩(弓)叉(大)横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄢˋ

拼音 พินอิน:

– dàn

前缀: 言=[体]所说的话。

字身: 延=[用]伸展。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]言语无尽延生,妄也,引申为产生。

体:

诞辰: 产生之时辰。

用:

荒诞: 荒妄。

因:

诞生: 产生。

果:

放诞: 放纵荒妄。

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : ddanr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!