ลำดับขีดอักษร:谎【huǎng】

หมวดอักษร: 讠

ความหมายปัจจุบัน :

谎 (謊) [huǎng] โกหก(lie) –> 说谎 [shuōhuǎng] พูดโกหก, 谎言 [huǎngyán] คำโกหก

พัฒนาการตัวอักษร :(謊)
huǎng
假话:谎话。谎言。撒谎。要谎。弥天大谎。
说假话:谎称。谎报。谎骗。
笔画数:11;
部首:讠;
笔顺编号:45122415325
笔顺:捺折横竖竖捺横折撇竖折


huǎng
【名】
(形声。从言,荒声。本义:谎言,假话)
同本义〖deceitfulwords;distortion;lie〗。如:谎子(骗子;浮浪子弟);谎嘴(说谎,谎话);谎告(诬告);谎说(说假话)
梦中讲的话〖wordsutteredinone’ssleep〗
谎,梦言也。——《说文》
不公平或欺骗的价格〖unfairprices〗。如:店主耍谎


huǎng
【动】
哄骗,用假话或手段骗人〖cheat〗。如:谎贼(诱骗贼人);谎皮匠(爱说谎的人);谎诈(欺诈,虚诳)


huǎng
【形】
虚假〖false〗。如:谎词(不实之词);谎语(不真实的、骗人的话)
谎花,谎花儿
huǎnghuā,huǎnghuār
〖fruitlessflower;blossomsthatbearnofruit〗植株的雄性花;不结果的花
谎话
huǎnghuà
〖lie;deceitfulwords;distortion;fabrication;falsehood〗说话人明明知道是不真实的断言;故意歪曲事实的话
他的故事是一大套谎话、遁词和夸张
谎价,谎价儿
huǎngjià,huǎngjiàr
〖thepricechargedbyamerchantthatishigherthantheaverageprice;unfairprice〗商人的要价超过货品实际价格
谎信,谎信儿
huǎngxìn,huǎngxìnr
〖uncertainnews;rumour〗[方言]∶不确定的或没有证实的消息
谎骗
huǎngpiàn
〖cheat〗用谎言骗人
谎言
huǎngyán
〖lie;falsehood〗假话,欺骗之言,没有根据的话
谎言可畏

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YRTYU 卜口并(廿)卜仰(山)

– YRTYV 卜口并(廿)卜纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄤˇ

拼音 พินอิน:

– huǎng

前缀: 言=[体]所说的话。

字身: 荒=[用]杂草满地。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]言荒,不实的言语。

体:

用:

谎话: 不实之话。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : hoangz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!