ลำดับขีดอักษร:费【fèi】

หมวดอักษร: 贝

ความหมายปัจจุบัน :

费 [fèi] ค่าใช้จ่าย –> 免费 [miǎnfèi] ฟรี, 生活费 [shēnghuófèi] ค่าครองชีพ, 浪费 [làngfèi] สิ้นเปลือง, 水电费 [shuǐdiànfèi] ค่าน้ำค่าไฟ เช่น 我的水电费 还没交。 ฉันยังไม่ได้ชำระค่าน้ำค่าไฟ, 交费 [jiāofèi] ชำระเงิน เช่น 今天我就去交费。 ฉันจะไปชำระเงินวันนี้ , 电话费 [diànhuàfèi] ค่าโทรศัพท์ เช่น 我交一下电话费。 ฉันจะชำระค่าโทรศัพท์สักหน่อย

พัฒนาการตัวอักษร :(費)
fèi
用钱财:花费。消费。
用,消耗:费事。费时。费解。煞费苦心。
需用的钱财:费用。学费。
姓。

笔画数:9;
部首:贝;
笔顺编号:515322534
笔顺:折横折撇竖竖折撇捺


fèi
【动】
(形声。从贝,弗声。从“贝”表示与钱财有关。本义:花费〖钱财〗)
同本义〖cost;spend;expend〗
费,散财用也。——《说文》
费,耗也。——《广雅》
非爱其费也。——《吕氏春秋·安死》。注:“财也。”
君子惠而不费。——《论语·尧曰》
上不费粟,民不慢农。——《商君书·垦令》
又如:费耗(费用);费钞(花费钱钞);费钞费贯(耗贯钱财);费出(花费,支出)
耗损〖consume;waste;lose〗
费神伤魂。——《吕氏春秋·禁塞》
伤形费神。——《墨子·所染》
用咫尺之木,不费一朝之事。——《韩非子·外储说左上》
又如:费眼(耗损眼力);费讲(费唇舌;难以说解);费想(费心,劳神);费损(耗费,耗损)
浪费〖lavish;spend;squander〗
国侈则用费,用费则民贫。——《管子·八观》
如:费资(挥霍钱财);费设(在供设方面花费多);费捐(耗费)
通“拂”(fú)。逆,违背〖transgress;violate;infringe〗
君子之道费而隐。——《礼记·中庸》
又如:费民(违背民意,违逆民心)


fèi
【名】
钱财;费用〖fee;dues;charge〗
秦无亡矢遗镞之费。——汉·贾谊《过秦论》
求脱械居监外板屋费亦数十金。——清·方苞《狱中杂记》
老爷断一千也可,五百也可,与冯家作烧埋之费。——《红楼梦》
又如:道路通行费;报名费;学费;手续费;诊费
古地名〖Feitown〗。在今山东省鱼台县西南
通“悖”(bèi)。谬误〖mistake;error〗
战而死,而子愠,而犹欲粜,籴仇则愠也,岂不费哉?——《墨子·鲁问》
又如:口费(因说话不当发生的错误)


fèi
【形】
语句多余,言辞烦琐〖loquacious〗
不辞费。——《礼记·曲礼上》
又如:费名(多余无用的文句);费辞(多费言词;饶舌);费言(多余的话)
费唇舌
fèichúnshé
〖wasteone’swords;doalotofexplaining〗浪费口舌;费很多话也不易说清;费话
同他讲道理,简直白费唇舌
费厄泼赖
fèi’èpōlài
〖Fairplay〗音译。原为体育比赛和其他竞技所用的术语,意思是光明正大的比赛,不用不正当的手段
费工
fèigōng
〖betime-consuming;takealotofwork;requirealotoflabour〗花费的工时多于正常状态;完成某一事物所耗时间的计量单位
费话
fèihuà
〖doalotoftalking;nonsense〗无用的话;多说话于事无补;多余的话
别再费话,他不会听
费话连篇
费解
fèijiě
〖hardtounderstand;obscure;unintelligible〗不好理解;不好懂
这首诗实在让人费解
费劲
fèijìn
〖needorusegreateffort;bestrenuous〗∶费力
这种活儿太费劲
〖willing〗∶使劲,奋发,努力
有点费劲儿,但并不太费劲儿
费尽心机
fèijìnxīnjī
〖rackone’sbrainsinscheming〗∶用尽了心思。形容千方百计地谋算
有时勿得惊人句,费尽心机做不成。——宋·戴复古《石屏集·论诗绝句》
〖beatone’sbrainsout〗∶绞尽脑汁;不断地、拼命地想突破困难;冥思苦想
费力
fèilì
〖needorusegreateffort;bestrenuous〗耗费力量,多指耗费较多的力量
我很费力地挖了一个坑
费神
fèishén
〖mayItroubleyou(todosth.);wouldyoumind(doingthings)〗费心;劳神(常用作请托时客套话)
这篇稿子您费神看看吧
费时
fèishí
〖taketime;betimeconsuming〗耗费时间,多指耗费不必要的时间
费事
fèishì
〖giveortakealotoftrouble〗事情麻烦,不好办;费周折
炒菜太费事,随便吃点儿间单的得了
费手脚
fèishǒujiǎo
〖payalotofeffort〗亲自动手办,费周折
这么点儿事还用我费手脚吗
费唾沫
fèituòmo
〖wasteofwords〗浪费言语
别同他费唾沫,他不尽人情
费心
fèixīn
〖givealotofcare;takealotoftrouble〗操心;耗费心思(多用于请求和致谢)
您多费心了
费心劳力
fèixīn-láolì
〖causementalfatigueandeffort〗谓既操心又费力
费用
fèiyòng
〖cost;expense〗耗费的钱
生产费用
费嘴皮子
fèizuǐpízi
〖talknonsense〗浪费言语;多说很多话
多余跟他费嘴皮子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– LNBUC 緃(中)钩(弓)月仰(山)金

注音 จู้อิน:

– ㄈㄟˋ

– ㄅㄧˋ

拼音 พินอิน:

– fèi

– bì

前缀: 贝=[体]货币。

字身: 弗=[体]否定词。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]无贝,财去也,财去无功,指没有效率。

体:

费用: 散财之用,指消耗之金钱。

用:

浪费: 如浪之无效。

耗费: 消耗之无效。

费时: 无效之时间。

费神: 无效之精神。

费事: 无效之事态。

费力: 无效之力量。

费解: 无效之理解。

费心: 无效之心神

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : phis

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!