ลำดับขีดอักษร:贿【huì】

หมวดอักษร: 贝

ความหมายปัจจุบัน :

贿 (賄) [huì] สินบน –> 贿赂 [huìlù] ติดสินบน(bribe) , 贿款 [huìkuǎn] ติดสินบน, 贿金 [huìjīn] เงินสินบน 索贿 [suǒhuì] รีดไถสินบน

พัฒนาการตัวอักษร :


贿
(賄)
huì
财物:“以尔车来,以我贿迁”。
赠送财物:厚贿之。
以财物买通公职人员:行贿。受贿。贿赂。贿通。
笔画数:10;
部首:贝;
笔顺编号:2534132511
笔顺:竖折撇捺横撇竖折横横
贿

huì
【名】
(形声。从贝,有声。本义:财物)
同本义〖property;belongings〗
贿,财也。——《尔雅》
窃贿为盗。——《左传·文公十八年》
以尔车来,以我贿迁。——《诗·卫风·氓》
商贾阜通货贿。——《周礼·太宰》。注:“金玉曰货,布帛曰贿。”
贿用束纺。——《仪礼·聘礼》。注:“贿予人财之言也。”
先诸侯之贿,聚于公室。——《左传·襄公二十四年》
假货居贿。——《国语·晋语》
又如:贿交(以财物相交);贿货(财物);贿赂(财货)
贿赂的财物〖bribe〗。如:行贿;受贿
贿

huì
【动】
赠送财物〖giveasapresent〗
孟献子聘于周,王以为有礼,厚贿之。——《左传·宣公九年》
贿用周室之璧。——《穆天子传》
宋人重贿之。——《左传·襄公二十年》
又如:贿赠(以财物奉赠);贿谢(赠礼酬谢。亦指赠送或酬谢的礼物);贿币(赠送的礼物)
贪财〖becovetous〗。如:贿求(以行贿手段营求好处);贿交(因贪图其财富而与之结交)
用财物买通别人〖bribe;offerbribes〗
政刑驰紊,贿货公行。——《陈书·后主沈皇后传》
又如:贿免(用财物买通);贿嘱(贿赂嘱托);贿遗(行贿的财物);贿卖(收受贿赂,卖官爵,通关节)
受贿〖acceptbribes〗
居官必贿。——宋·司马光《训俭示康》
非贿得之。——明·崔铣《记王忠肃公翱三事》
污贿不饬。——清·周容《芋老人传》
贿赂
huìlù
〖bribe;enticesb.withadvantages〗
用给予报酬(如金钱、财产、利益或方便)来收买某人(如政府官员)
贿赂证人
用来收买某人的报酬
他接受5万美元的贿赂
贿买
huìmǎi
〖buyover;suborn〗∶用贿赂收买
〖subornation〗∶用贿赂收买的行为或事例
贿买的选票
贿通
huìtōng
〖buyover〗用财物买通别人
贿通门卫
贿选
huìxuǎn
〖practisebriberyatanelection;getelectedbybribery〗用行贿来拉选票,使自己或自己所在党派的候选人当选

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BCKB 月金叉(大)月

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄟˋ

– (又音)ㄏㄨㄟˇ

拼音 พินอิน:

– huì

– (又音)huǐ

前缀: 贝=[体]货币、财物。

字身: 有=[用]得到。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]有财,财帛也。|[用]以财与人,有不情之求。

体:

用:

因:

贿赂: 用财物换取。

贿选: 用财物换取选票。

果:

受贿: 接受财物。

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : hoois

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!