ลำดับขีดอักษร:赴【fù】

หมวดอักษร: 走

ความหมายปัจจุบัน :

赴 [fù] ไป –> 赴约 [fùyuē] ไปตามนัด, 赴宴 [fùyàn] ไปร่วมงานเลี้ยง

พัฒนาการตัวอักษร :
往,去:赴京。赴会。赴任。赴约。赴宴。
投入(某种境地),参加(某种行列):赴战。赴敌(加入对敌作战)。赴难(n刵 )。赴义。
古同“讣”,讣告。
笔画数:9;
部首:走;
笔顺编号:121213424
笔顺:横竖横竖横撇捺竖捺


【动】
(形声。从走,卜声。从“走”的字、多与“跑”、“走”有关。本义:奔向,奔赴。多指奔向危险的地方)
同本义〖goto〗
赴,趋也。——《说文》
万里赴戎机,关山度若飞。——《乐府诗集·木兰诗》
天下之欲疾其君者,皆欲赴愬于王。——《孟子·梁惠王上》
以赴礼者。——《左传·昭公二十五年》
赴水则接腋持颐。——《庄子·秋水》
又如:赴履(奔赴);赴质(奔赴目标);赴助(赴救);赴急(往救急难);赴援(赴救)
前往;去;到;至,到达〖getto;attend〗
长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口。——宋·苏轼《石钟山记》
吾今且赴府,不久当归还。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:赴吊(前往吊丧);赴市(到市集上去);赴考(前往应试);赴哀(奔丧);赴接(前往救援、接应)
通“讣”。报丧(古人讣告字只作赴者,取急疾之意。)〖giveobituary〗
死必赴。——《礼记·文王世子》
凡崩薨,不赴则不书。——《左传·文公十四年》
周烈王崩,诸侯皆吊,齐后往。周怒,赴于齐曰。——《战国策·赵策三》
赴者未至,则哭于巷,哀于馆。——《仪礼·聘礼》
又如:赴闻(报丧);赴告(春秋时,各国将贵族丧亡祸福等事告诉别国。凶事叫赴,其他的事叫告。今俗称讣告)
跳进,举身投入〖jumpinto〗
揽裙脱丝履,举身赴清池。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:赴海归神(跳海而死);赴鼎(跳入汤镬而死);赴险(进入险地);赴蹈(赴汤蹈火。献身)
投身;参与〖join〗
欲以客往赴秦军,与赵国俱死。——《史记·魏公子列传》
又如:赴命(奔命,拼命努力)
合,顺应〖accordwith〗。如:赴拍(应合节拍);赴度(应合节拍);赴趣(钻营;迎合)
游泳〖swim〗。如:赴水(泅水,游泳)
通“仆”。向前倾跌〖toppleandfallforword〗
穷而无子者,靡得相鬻而养之,勿使赴于沟浍之中。——《管子·轻重甲》
又如:病赴(因病跌倒)
赴会
fùhuì
〖attendameeting;keepanappointment〗去会场参加会;到约定的地方与人会晤
赴难
fùnàn
〖gototheaidofone’scountry;gotohelpsavethecountryfromdanger〗前往拯救国家、民族的危亡
赴任
fùrèn
〖gototakeone’spost〗官吏去到某地担任职务
赴汤蹈火
fùtāng-dǎohuǒ
〖gothroughfireandwater;bereadytoriskone’sownlife;jumpintothewaterandwalkthroughfire〗形容不畏艰难险阻,奋不顾身
楚越之俗好勇,则有赴汤蹈火之歌。——北齐·刘昼《新论》
赴宴
fùyàn
〖attendabanquet〗去参加宴会
赴约
fùyuē
〖keepanappointment〗去和约会的人见面

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– GOY 土人卜

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˋ

拼音 พินอิน:

– fù

前缀: 走=[用]去也。

字身: 卜=[用]预知后事的凶吉。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]预知之走,象征为某事去某地也。

体:

用:

因:

赴宴: 去饮宴。

赴任: 去上任。

赴义: 去就义。

赴难: 去就难。

赴约: 去践约。

赴试: 去应试。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : phogs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : phyoh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fu4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hu3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hu3

日音 เสียงญี่ปุ่น : hu

韩音 เสียงเกาหลี : bu

越南音 เสียงเวียดนาม : phos

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!