ลำดับขีดอักษร:践【jiàn】

หมวดอักษร: 足

ความหมายปัจจุบัน :

践 [jiàn] เหยียบ, ย่ำ –> 实践 [shíjiàn] การปฎิบัติ เช่น 在实践中 ในท่ามกลางการปฎิบัติ, 践踏 [jiàntà] เหยียบย่ำ เช่น 严禁践踏 [yánjìn jiàntà] ห้ามเหยียบย่ำ

พัฒนาการตัวอักษร :(踐)
jiàn
踩,踏:践踏。践履。作践。
履行,实行:践行。实践。
陈列整齐。
特指皇帝登临皇位:践祚。践极(皇帝即位)。
古同“剪”,灭除。
古同“浅”,浅陋。
笔画数:12;
部首:足;
笔顺编号:251212111534
笔顺:竖折横竖横竖横横横折撇捺


jiàn
【动】
(形声。从足,戋(jiān)声。本义:踩,践踏)
同本义〖trample;tread〗
践,履也。——《说文》
践之者,籍之也。——《书大传》
敦彼行苇,牛羊勿践履。——《诗·大雅·行苇》
大夫、士入君门不践阈。——《礼记·曲礼上》
鸟兽践啄。——〖英〗赫胥黎著、严复译《天演论》
又如:践踹(践踏);践冰(踏在冰上。比喻处于危险之境);践阼(踏上主阶,行主人之事);践石(上马时的垫脚石。即“上马石”)
履行;实现〖fulfill;carryout〗
不足以践礼。——《仪礼·士相见礼》。注:“行也。”
修身践言,谓之善行。——《礼记·曲礼》
又如:实践;践言(实践过去说过的话);践信(践言,守信);践修(履行和修治);践盟(履行约定的事)
登上,承袭〖ascend〗
周公践天子之位。——《礼记·明堂位》
夫然后之中国,践天子位焉。——《孟子·万章上》
又如:践祚(登上王位。祚:君位);践位(即位,登上帝位);践极(登帝位)
依循,顺着〖abideby〗
不践迹。——《论语》。孔注:“循也。”
践墨隨敌,以决战事。——《孙子·九地》
又如:践墨(遵守规律、法律);践绳(遵循法度规矩);践期(遵循约定的期限);践德(遵循道德规范)
经历〖experience〗。如:践年(经历的年数);践历(经历,阅历);践扬(仕宦所经历);践更(经历)
通“翦”。灭除〖exterminate;wipeout〗
成王既践奄,将其君于蒲姑。——《书·蔡仲之命》
成王东伐淮夷,遂践奄。——《书·成王政(征)序》
凡有血气之类弗身践也。——《礼记·玉藻》
此文王之所以践妖也。——《韩诗外传·卷三》
又如:践灭(摧残,除灭);践伐(剪伐,诛灭)
〖形〗∶陈列整齐的样子〖inorder〗
有践家室。——《诗·郑风·东门之墠》
又如:践列(整齐地陈列,排列)


jiàn
【介】
凭借〖byvirtueof;relyon〗
践华为城,因河为池。——汉·贾谊《新书·过秦论上》
践踏
jiàntà
〖trample〗∶乱踩
采撷践踏。——〖英〗赫胥黎著、严复译《天演论》
〖tread;treadonunderfoot〗∶比喻摧残
自相践踏
践行
jiànxíng
〖fulfill〗实践;实行
践行诺言
践约
jiànyuē
〖keepanappointment;keepapromise〗履行事先约定的事情(多指约会)

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RMII 口横(一)点(戈)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄢˋ

拼音 พินอิน:

– jiàn

前缀: 足=[体]脚。

字身: 戋=[用]浅小状。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]足之浅小者,步履也,踏也。

体:

用:

实践: 实际做到。

作践: 作踏,作贱之意。

践约: 做到原来的约定。

践言: 做到所言。

践诺: 做到承诺。

因:

践冰: 踏冰。

践位: 帝王就位。

践踏: 踏。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : tieenx

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!