ลำดับขีดอักษร:蹈【dào】

หมวดอักษร: 足

ความหมายปัจจุบัน :

蹈 [dǎo] เหยียบย่ำ –> 舞蹈 [wǔdǎo] การเต้นรำ

พัฒนาการตัวอักษร :dǎo
践踏,踩:蹈袭(走别人走过的老路,沿用前人旧例)。蹈节(信守节操)。蹈海(跳到海里自杀)。赴汤蹈火。循规蹈矩。
跳动:舞蹈。手舞足蹈。
笔画数:17;
部首:足;
笔顺编号:25121213443321511
笔顺:竖折横竖横竖横撇捺捺撇撇竖横折横横

dǎo
【动】
(形声。从足,舀(yǎo)声。本义:踩,踏)
同本义(往往有冒险的意味)〖tread;stamp〗
蹈,践也。——《说文》
蹈,履也。——《广雅》
足之蹈之。——《孟子》
蹈腾昆仑。——《淮南子·原道》。注:“蹑也。”
至人潜行不窒,蹈火不热。——《庄子·达生》
羸兵为人马所蹈藉。——《资治通鉴》
蹈死不顾。——明·张溥《五人墓碑记》
又如:蹈火(踩火);蹈藉(践踏);蹈跃(践踏奔跳);蹈冰(踏冰)
顿足踏地〖stampone’sfoot〗
发扬蹈历之己蚤。——《史记·乐书》。正义:“顿足蹋地也。”
又如:手舞足蹈;蹈舞(手舞足蹈,表示欢乐);蹈咏(舞蹈和吟唱)
遵循〖follow〗
后之君子,蹈常而习故。——苏轼《伊尹论》
又如:蹈矩(投身;依托);蹈节(克守节操);蹈节死义(遵守节操,为正义而死)
实行〖carryout〗
一理长成,遽躬蹈之。——清·袁枚《祭妹文》
而蹈之者常十之八九。——清·刘开《问说》
又如:蹈险(经历危险);蹈义(履行正义);蹈道(履行正道)
朝某方向走;行〖go〗
故无首虏之获,无蹈难之赏。——《荀子·儒效》
又如:蹈难(身赴危难);蹈敌(赴敌)
乘;利用〖use〗。如:蹈瑕(利用过失);蹈隙(利用空隙)
蹈常袭故
dǎocháng-xígù
〖gooninthesameoldway;beaslavetooldmethodsofdoingthings;followtheconventionaltradition〗墨守成规,沿用旧法。指照老规矩办事
后之君子,蹈常而袭故,惴惴焉惧不免于天下。——宋·苏轼《伊尹论》
蹈海
dǎohǎi
〖plungeintotheseatocommitsuicide;jumpintowater〗(为了自杀)投海
蹈海自尽
面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。——周恩来《大江歌罢掉头东》
蹈藉
dǎojí
〖tread;stamp〗践踏
羸兵为人马所蹈藉,陷泥中,死者甚众。——《资治通鉴》
蹈袭
dǎoxí
〖slavishlyfollow〗因袭,走别人走过的路
蹈袭前人
芾为文奇险,不蹈袭前人轨辙。——《宋史·米芾传》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RMBHX 口横(一)月斜(竹)难

注音 จู้อิน:

– ㄉㄠˋ

拼音 พินอิน:

– dào

前缀: 足=[体]脚。

字身: 舀=[用]取出而注入。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]脚取出又注入,连续以脚踏地状,履也。

体:

舞蹈: 连续脚踏地、手摆动,有韵律的动作。

用:

蹈矩: 遵循规矩。

蹈袭: 遵循承袭。

因:

蹈火: 用脚踏火。

果:

足蹈: 脚踏。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lcuus

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : dauh

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : tau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dao4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dao6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : to7

日音 เสียงญี่ปุ่น : tau

韩音 เสียงเกาหลี : do

越南音 เสียงเวียดนาม : ddaoj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!