ลำดับขีดอักษร:躲【duǒ】

หมวดอักษร: 身

ความหมายปัจจุบัน :

躲 [duǒ] ซ่อน,หลบซ่อน –> 躲避 [duǒbì] หลบเลี่ยง

พัฒนาการตัวอักษร :duǒ
隐藏;退让:躲藏。躲避。躲让。躲难(n刵 )。躲车。躲开。躲闪。
避藏匿
笔画数:13;
部首:身;
笔顺编号:3251113351234
笔顺:撇竖折横横横撇撇折横竖撇捺


duǒ
【动】
(形声。从身,朵声。①本义:身。②避开,隐匿)
藏身〖hide〗。如:东藏西躲;躲猫猫(捉迷藏);躲匿(隐藏)
避开;避让〖avoid〗。如:躲门户(逃亡户)
躲避
duǒbì
〖evade;gointohiding;avoid;dodge〗∶隐匿避开,以免遇到某些情况
他知道什么时候应该躲避
〖beawayfrom〗∶离开与己不利的事物
躲藏
duǒcáng
〖hideoneself〗隐藏,使人看不见
过日本兵的时候,我躲藏在对门大山的岩壳里
躲风
duǒfēng
〖avoidwaythewindblows〗避开风头
躲开
duǒkāi
〖stayaway;getoutoftheway〗∶离开与己不利的事
〖leave〗∶使离去
躲开,没你的事
躲懒
duǒlǎn
〖shyawayfromwork;trytogetbywithoutattendingduty〗∶偷懒,逃避工作或劳动
〖shirk〗∶因为懒惰或害怕而逃避履行职责
躲年
duǒnián
〖avoidacreditor〗临近年关,外出躲债
躲难
duǒnàn
〖refuge〗躲避灾难
躲清闲
duǒqīngxian
〖avoidexternaldisturbinordertoidle〗避开外界干扰,求得清静闲适
躲穷
duǒqióng
〖takerefugeatarichrelative〗[方言]∶旧时穷人在青黄不接时投靠亲戚,暂时躲过困难
躲让
duǒràng
〖standaside〗躲闪;让开
躲让车辆
躲闪
duǒshǎn
〖evade〗躲避闪开
躲债
duǒzhài
〖levant;avoidacreditor〗欠债不能偿还,避开债主

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HHHND 斜(竹)斜(竹)斜(竹)钩(弓)木

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨㄛˇ

拼音 พินอิน:

– duǒ

前缀: 身=[体]身体全部。

字身: 朵=[用]朵形。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]将身体弓成朵形,象征藏,避。

体:

用:

躲避: 藏避。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : toolx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tuax

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : do

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : do3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : do

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : do5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : to2

日音 เสียงญี่ปุ่น : ta

越南音 เสียงเวียดนาม : ddoas

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!