ลำดับขีดอักษร:边【biān】

หมวดอักษร: 辶

ความหมายปัจจุบัน :

边 (邊) [biān] ข้าง, ด้านข้าง –> 海边 [hǎibiān] ชายทะเล, 河边 [hébiān] ริมแม่น้ำ, 左边 [zuǒbian] ด้านซ้าย, 右边 [yòubian] ด้านขวา เช่น 电梯在右边。 ลิฟต์อยู่ทางขวามือ, 旁边 [pángbiān] ข้างๆ, 里边 [lǐbian] ด้านใน เช่น 里边没有座位了。 ข้างในไม่มีที่นั่งแล้ว, 那边 [nàbiān] ด้านนั้น เช่น 他往那边跑了! เขาวิ่งไปทางนั้นแล้ว, 天边 [tiānbiān] ขอบฟ้า(ends of the earth), 边境 [biānjìng] ชายแดน(border), 边…边 [biān…biān] พลาง…พลาง เช่น 一边走路一边看手机 เดินทางไปดูโทรศัพท์มือถือไป, 边境贸易 [biānjìngmàoyì] การค้าชายแดน

พัฒนาการตัวอักษร :(邊)
biān
物体的周围部分,外缘:边缘。边沿。
国家或地区交界处:边疆。边界。边防。边境。边陲(边境)。
几何学上指夹成角或围成多角形的直线:等边三角形。
旁侧,近旁:身边。边锋。
方面:边干(g刵 )边学。
表示方位:上边。外边。
姓。
笔画数:5;
部首:辶;
笔顺编号:53454
笔顺:折撇捺折捺


biān
【名】
(形声。从辵(chuò),臱(mián)声。本义:山崖的边缘)
同本义〖margin;edge;brim〗
边,行垂崖也。——《说文》
边,垂也。——《尔雅》
白帝城边足风波,瞿塘五月谁敢过。——唐·李白《荆州歌》
又如:崖边;岸边;水池边;边侧(边沿,旁侧);边涯(边际;边缘)
边境〖border;frontier〗
其在边邑。——《礼记·玉藻》。注:“九洲之外。”
顿颡于边。——《国语·吴语》。注:“边,边境也。”
臣闻五大不在边,五细不在庭。(五大:一种大人物。)——《左传·昭公十一年》
思念北边之末安。——《盐铁论·利议》
归来头白还戍边。——唐·杜甫《兵车行》诗
又如:边人(边境的人);边民(边境的人民);边缺(边远地区官职的空缺);边任(驻守边远地区的重要职位);边庭(边疆);边夷(泛指边疆的少数民族);边功(在边境抗敌所建立的功劳)
旁边〖side〗
边,方也。——《广雅》
续衽钩边。——《礼记·深衣》
齐衰不以边坐。——《礼记·檀弓》
鸟宿池边树。——宋·胡仔《苕溪渔隐丛话》
又如:左边;右边;边厢(旁边);边邦(邻邦);边近(旁边,附近)
尽头〖limit〗
无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。——唐·杜甫《登高》
又如:无边;无边无际;边梢(树枝的末梢)
边区的省称〖borderarea〗。如:边府(边区政府);边币
方位词的后缀
故垒西边。——宋·苏轼《念奴娇·赤壁怀古》
又如:东边;西边;后边;前边biān
【动】
靠近〖becloseto〗
齐边楚。——《史记·高祖本纪》。集解:“近也。”
又如:边鄙(靠近边界的地方);边海(靠海,临海;海边);边带(邻接,毗连)
边鄙
biānbǐ
〖aremoteplace〗靠近边界的地方
边币
biānbì
〖BorderRegionCurrency〗陕甘宁、晋察冀、冀热辽等边区政府银行在抗日战争和解放战争时期所发行的纸币
边材
biāncái
〖sapwood〗居于形成层和心材之间的木材外部,比心材更易渗透,不如心材耐久,通常颜色比它最后变成的心材为浅
边城
biānchéng
〖citiesontheborder〗临近边界的城市
边窗
biānchuāng
〖sidewindow〗∶门口或大窗两侧的狭小的窗户
〖quarterlight〗∶关闭的马车或汽车的侧面窗口,以区别于门上的窗口
边陲
biānchuí
〖borderarea;frontier〗边疆
边地
biāndì
〖borderdistrict〗∶在边境地区之内或靠近边境的地区
〖borderland〗∶边境
边防
biānfáng
〖frontierdefence〗边境地区布置的防务
边防军
biānfángjūn
〖frontierforce;border-guardforces〗驻守在边境地区的军队
边防站
biānfángzhàn
〖frontierstation〗边境上的哨所
边幅
biānfú
〖appearance〗布帛的边缘,比喻人的仪表、衣着
不修边幅
边关
biānguān
〖frontierjuncture〗边防;边疆;边界上的重要防守关卡或战略要地
边患
biānhuàn
〖disasterofforeigninvasionontheborder〗外敌对边疆的侵扰,也指这种侵扰造成的灾难
边患频仍
边际
biānjì
〖boundary;limits〗∶边缘;边界
水国无边际
不着边际
〖side〗∶边上
边疆
biānjiāng
〖borderarea;frontier〗靠近国界的疆土;边远地方
支援边疆建设
边角料
biānjiǎoliào
〖scrapmaterial;leftoverbitsandpieces〗制作物品时,切割、裁剪下来的料
边界
biānjiè
〖frontier〗∶领土单位之间的一条界线
〖boundary〗∶国家之间或地区之间的界线
边界上经常有战事
边境
biānjìng
〖border;frontier〗边界附近的地方
卒然边境有急。——《汉书·食货志》引汉·贾谊《论积贮疏》
边框
biānkuàng
〖frame;rim〗∶挂屏、镜子等扁平器物的框子
镜子的边框
〖jamb〗∶形成洞口(如门、窗、壁炉)一侧的直料或其表面
边门
biānmén
〖sidedoor〗∶构筑物的旁门或主要大门的副门
〖wicketgate〗∶次要的小门,用它以免开大门
边民
biānmín
〖frontiers’man;inhabitantsofborderarea〗边境上的居民
边卡
biānqiǎ
〖bordercheckpoint〗边界上设置的哨所或关卡
边区
biānqū
〖borderarea〗∶地区与地区之间的交界地区
〖wing〗∶边远地区
边塞
biānsài
〖borderarea;frontierfortress〗边疆设防的地方
边声
biānshēng
〖soundofhorsesneighingandwindblowingonfrontier〗边境上的马嘶、风号等声音
四面边声连角起。——宋·范仲淹《渔家傲》
边庭
biāntíng
〖governmentbodiesoftheborder〗∶边境地区的政府
〖border〗∶边疆
边庭流血成海水,武皇开边意未已。——唐·杜甫《兵车行》
边头
biāntóu
〖end〗[方言]∶尽头
洞庭湖边头是岳阳楼
〖border〗∶边界
〖justbefore〗[方言]∶接近某一固定时刻的一段时间
早餐边头,你去吧
边线
biānxiàn
〖sideline〗棒球场从本垒后角分别经第一和第三垒外沿一直沿向外场的球场线
边厢
biānxiāng
〖side〗∶旁边
〖phase〗[方言]∶方面
两边厢都要做工作
〖wing-room〗[方言]∶正屋两旁的侧屋
边衅
biānxìn
〖conflictontheborder〗边界上的冲突
制造边衅
边沿
biānyán
〖verge;edge;fringe〗沿边的部分;边缘
建造在森林边沿的一个村子
山表面石头上的细窄的边沿
边裔
biānyì
〖remoteplace〗边远的地方
边缘
biānyuán
〖edge;fringe;verge〗∶周边部分
边缘地带
〖marginal;borderline〗∶临界
边缘学科
边远
biānyuǎn
〖remote〗靠近边界的;远离中心地区的
边远地区
边远县份
边寨
biānzhài
〖frontierstockadedvillage〗边疆一带的寨子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YHUS 卜斜(竹)仰(山)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧㄢ

拼音 พินอิน:

– biān

前缀: 辵=[用]乍行乍止,行为。

字身: 臱=[用]在外侧。

字源: 会意-金文

字意: [体]行于外侧,在系统之外侧。

体:

边境: 外侧之境。

边塞: 外侧之要塞。

边幅: 外侧之幅,比喻人的仪容。

边疆: 外侧之疆。

边际: 外侧之际。

边防: 外侧之防卫。

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : bieenz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!