ลำดับขีดอักษร:返【fǎn】

หมวดอักษร: 辶

ความหมายปัจจุบัน :

返 [fǎn] กลับ –> 返回 [fǎnhuí] เดินทางกลับ, 往返票 [wǎngfǎnpiào] ตั๋วเดินทางไปกลับ เช่น 我想订去北京的往返票 。 ผมต้องการจองตั๋วเดินทางไปกลับปักกิ่ง

พัฒนาการตัวอักษร :fǎn
回,归:往返。返航。返工。返青(某些植物的幼苗移栽或越冬后,由黄转绿并恢复生长)。返销。返修。返还(hu俷 )。流连忘返。

笔画数:7;
部首:辶;
笔顺编号:3354454
笔顺:撇撇折捺捺折捺

fǎn
【动】
(形声。从辵,反声。字本作“反”。本义:回归,返回)
同本义〖return;goback〗
返,还也。——《说文》
返,归也。——《广雅》
祖伊返。——《书·西伯勘黎》
黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。——唐·崔颢《黄鹤楼》
公子往而臣不送,以是知公子恨之复返也。——《史记·魏公子列传》
久在樊笼里,复得返自然。——晋·陶渊明《归园田居》
返字本作“反”
福禄来反。——《诗·周颂·执竞》
而反其侵地。——《国语·齐语》
又如:返命(办完事情后,回来复命);返书(回信);返棹(船只返回)
归还〖return〗
其子长而返其璧。——《吕氏春秋·观表》
俟汝至石头城,返汝簪。——《搜神记》
又如:返璧(送还别人馈赠的礼品);返金(退钱,还钱)
更换〖change〗
返瑟而弦。——《吕氏春秋·慎人》
又如:返瑟而弦(换瑟而弹奏);返嘴(反口,改口);返易(倒换,掉换)
通“反”。违反〖violate〗。如:返倒(违逆,抗拒)
返本还源
fǎnběn-huányuán
〖returnbackoldplace〗谓返回原来的地方。亦常比喻恢复根本。亦作“返本还原”
返潮
fǎncháo
〖getdamp〗物体由于天气阴湿,空气中温度大而吸收了水分
返工
fǎngōng
〖dooveragain〗返回来重做
凡是质量不合格的产品一律返工
返还
fǎnhuán
〖return〗返回;退还
返还成本
返航
fǎnháng
〖inwardbound;onthehomeboundflight;returntobase〗返回原地的航程
返回
fǎnhuí
〖return〗∶回到一个地方或状况或从一个地方或状况回来的行动
返回原地
〖recover〗∶重获原先的状态或回复到正常的状态
使人造地球卫星返回地面
返老还童
fǎnlǎo-huántóng
〖rejuvenescence;recoverone’syouthfulvigour〗反老还童,指人由衰老又恢复青春
返里
fǎnlǐ
〖returntoone’shometown〗返归故里
返青
fǎnqīng
〖turngreen〗指植物的幼苗移栽或越冬后,由黄色变为绿色,并恢复生长
返销
fǎnxiāo
〖resoldbythestatetotheplaceofproduction〗把征购来的粮食再销售到征购的地方
返祖现象
fǎnzǔxiànxiàng
〖atavism〗祖先的特征,经过几代后又重现于子孙身上,如人长尾巴、全身长毛等

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YHE 卜斜(竹)水

注音 จู้อิน:

– ㄈㄢˇ

拼音 พินอิน:

– fǎn

前缀: 辵=[用]乍行乍止,行动。

字身: 反=[用]反向。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]转回来,反向而行。

体:

用:

返照: 反向照回。

返潮: 反而受潮。

返魂: 魂转回来。

返哺: 反哺。

返乡: 回乡。

返里: 回里。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : panx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pyanx

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fan

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fang3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : faan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : deng2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : huan2

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : ban

越南音 เสียงเวียดนาม : phanr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!