ลำดับขีดอักษร:迹【jī】

หมวดอักษร: 辶

ความหมายปัจจุบัน :

迹 [jì] ร่องรอย –> 奇迹 [qíjì] สิ่งมหัศจรรย์, 血迹 [xuèjì] คราบเลือด, 污迹 [wūjì] คราบสกปรก, 足迹 [zújì] รอยเท้า 名胜古迹 [míngshènggǔjì] โบราณสถาน, 遗迹 [yíjì] โบราณสถาน

พัฒนาการตัวอักษร :
脚印:踪迹。足迹。血迹。笔迹。
物体遗留下的印痕:印迹。
前人遗留下的事物:古迹。实迹。
追寻踪迹:“汉求将军急,迹且至臣家”。
据实迹考知:“迹汉功臣,亦皆割符世爵”。
笔画数:9;
部首:辶;
笔顺编号:413234454
笔顺:捺横撇竖撇捺捺折捺

跡、蹟

【名】
同本义〖footmark〗
赵主父令工施钩梯而缘播吾(山名),刻疏人迹其上。——《韩非子·外储说左上》
又如:浪迹天涯;人迹(人的足迹);人迹罕至;迹蹈(重复走过的路);迹状(行迹);迹响(踪迹和声响)
留下的印子〖mark〗
蟆入草间,蹑迹披求。——《聊斋志异·促织》
又如:痕迹;血迹;笔迹;墨迹
前人留下的事物(主要指建筑或器物)〖remains〗
故平公之迹不可明也。——《韩非子·难一》
又如:古迹;胜迹;古城墙的遗迹;史迹;迹相(表露出来的不很显著的情况,可借以推断过去或将来)
通“绩”。功劳〖achievement;merit〗
如是则其迹长矣。——《荀子·正名》

jì
【动】
追踪;追寻〖shadow〗
逻者见之,知非其国人也,迹其所憩执之。——岳珂《桯史》
又如:迹察(寻迹察访);迹盗(跟踪查捕盗贼);迹访(寻访)
遵循〖follow〗。如:迹附(追随)
迹象
jìxiàng
〖sign〗指表现出来的不明显的现象
失败的迹象

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RMQMC 口横(一)手横(一)金

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧ

拼音 พินอิน:

– jī

前缀: 足=[体]脚。

字身: 责=[体]后果。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]脚走过的后果,前人所遗留下来的。

体:

事迹: 事件发生所遗留的痕迹。

古迹: 古代文物所遗留的痕迹。

史迹: 历史所遗留的痕迹。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xsleeg

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ciek

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ziak

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zi5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zik

日音 เสียงญี่ปุ่น : seki

韩音 เสียงเกาหลี : jeg

越南音 เสียงเวียดนาม : tichs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!