ลำดับขีดอักษร:邦【bāng】

หมวดอักษร: 阝

ความหมายปัจจุบัน :

邦 [bāng] ประเทศ –> 联邦 [liánbāng] สหพันธรัฐ, 邻邦 [línbāng] เพื่อนบ้าน, 邦德 [bāngdé] บอนด์(ชื่อ), 詹姆斯[Zhānmǔsī] เจมส์(James) , 詹姆斯·邦德 [zhānmǔsī·bāngdé] เจมส์บอนด์

พัฒนาการตัวอักษร :bāng
国:友邦。邻邦。邦交(国和国之间的正式外交关系)。邦国(国家)。邦人(本国的人)。

笔画数:6;
部首:阝;
笔顺编号:111352
笔顺:横横横撇折竖

bāng
【名】
(形声。从邑,丰声。古文从之、从田,会意。与封字从之、从土同意。本义:古代诸侯的封国、国家)
同本义〖state〗
邦,国也。——《说文》。段注:“邦之言封也。古邦封通用。书序云:‘邦康叔,邦诸侯。’论语云:‘在邦域之中’。皆封字也。”
大宰之职,掌建邦之六典。——《周礼·天官·大宰》
以佐王治邦国。——《周礼·天官·大宰》。注:“大曰邦,小曰国,邦之所居亦曰国。”按,散文邦国亦通。
利用为依迁邦。——《易·益》
协和万邦。——《书·尧典》
以畜万邦。——《诗·小雅·节南山》
后非众罔与守邦。——《国语·周语》
汉避高祖讳,多以国易之
且在邦域之中矣。——《论语·季氏》
而谋动干戈于邦内。
民惟邦本,本固邦宁。——《书·五子之歌》
及公子返晋邦、瘵兵伐郑,大破之。——《韩非子·喻老》
夫子至于是邦也,必闻其政。——《论语·学而》
又如:邦畿(古代指直属于天子的地方);邦家(诸侯的封国和大夫之家);邦国(诸侯的封国。大的叫邦,小的叫国,后泛指国家)
泛指国家〖country;nation〗
姬汉旧邦,无取杂种。——南朝齐·丘迟《与陈伯之书》
刑于寡妻,至于兄弟,以御(治)于家邦。——《孟子·梁惠王上》
唯求则非邦也与?——《论语·先进》
又如:邻邦;盟邦;邦典(国家的法令制度)
疆界,边界〖boundary〗。如:邦墓(周代邦域中人民聚族而葬的墓地)
国都,大城镇〖capital〗
逼迫迁旧邦,拥王以自疆。——《悲愤诗》
泛指地方〖place〗
负海之邦,交趾之土,谓之南裔。——《博物志》


bāng
【动】
封,分封〖confer〗
设五等,邦群后。——柳宗元《封建论》
邦交
bāngjiāo
〖diplomaticrelations;intercoursebetweennations〗古代诸侯国之间的交往,泛指国与国之间的外交关系
邦联
bānglián
〖confederation〗几个主权国家组成的一种联合体。邦联的成员国仍保留完全的独立主权,只是在军事、外交等方面采取某些联合行动

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HQNL 斜(竹)手钩(弓)緃(中)

– QJNL 手交(十)钩(弓)緃(中)

– QKNL 手叉(大)钩(弓)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄤ

拼音 พินอิน:

– bāng

前缀: 邑=[体]人集聚处。

字身: 丰=[用]草盛。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [体]人茂盛聚集处,国家也。

体:

盟邦: 联合的国家。

番邦: 古代称外族之国。

邦国: 古代诸侯封土,大者称邦;小者称国。

邦畿: 国家的范畴。

邦土: 国家的领土。

邦浦: 唧筒,抽水器。

友邦: 与之友好的邦国。

邦交: 国与国之间的交往。

用:

兴邦: 振兴国家。

安邦: 安定国家。

联邦: 联合各自治区而成一国家。

邦彦: 国内的美才。

因:

果:

组合字: 梆垹挷绑

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : prooy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : prung

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : paon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bang

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pang1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hau

韩音 เสียงเกาหลี : baq

越南音 เสียงเวียดนาม : bangz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!