ลำดับขีดอักษร:鄙【bǐ】

หมวดอักษร: 阝

ความหมายปัจจุบัน :

鄙 [bǐ] –> 鄙视 [bǐshì] ดูถูก, 鄙薄 [bǐbó] ดูถูก, 卑鄙 [bēibǐ] ต่ำทราม เช่น 你这卑鄙的家伙 ไอ้คนต่ำช้า

พัฒนาการตัวอักษร :
中国周代地方组织单位之一,五百家为一鄙:鄙师(古官名,周制每县五鄙,“鄙师”掌其鄙之政令祭祀)。
郊野之处,边远的地方:边鄙。
粗俗:鄙陋。鄙俗。鄙夫。鄙近(庸俗浅近)。
轻蔑,看不起:鄙视。鄙夷。鄙弃。鄙薄。
品质低劣:卑鄙。
谦辞,用于自称:鄙人。鄙老。鄙见。
吝啬:鄙吝。鄙诈(贪吝诈伪)。
笔画数:13;
部首:阝;
笔顺编号:2511225251152
笔顺:竖折横横竖竖折竖折横横折竖


【名】
(形声。从邑,啚(bǐ)声。本义:五百家(周代户口单位))
同本义〖Bi,fivehundredfamilies〗
鄙,五酂为鄙。——《说文》
五家为邻,五邻为里,四里为酂,五酂为鄙,五鄙为县,五县为遂。——《周礼·遂人》
县都之治。——《周礼·宰夫》。注:“五百家为鄙。”
以八卿治都鄙。——《周礼·太宰》。注:“都之所居曰鄙。都鄙距国五百里,为王子弟公卿大夫采地。”
命司徒,循行县鄙。——《吕氏春秋》。高诱注:“鄙,五百家也。”
采邑;小邑〖city;smallcity〗
辩其邦国都鄙。——《周书·职方》。注:“邑曰鄙。”
四鄙入保。——《礼记·月令》。注:“界上邑。”
又如:鄙野(郊外偏远的地方);边鄙残破
边邑;边境〖border〗
群公子皆鄙。——《左传·庄公二十六年》。注:“边邑也。”
匈奴背叛不臣,数为寇暴于边鄙。——《盐铁论·本议》
蜀之鄙有二僧。——清·彭端叔《为学一首示子侄》
又如:鄙疆(边境);鄙县(边鄙小县);鄙邑(边城)
郊野;郊外〖outersuburbs;outskirts〗
余睹李将军悛悛如鄙人。——《史记·李将军列传》
又如:鄙生(乡野儒生)


【形】
小;狭〖small;narrow〗
询天下之异文鄙(琐屑)事以快言论。——清·刘开《问说》
又如:鄙狭(狭窄);鄙吝(形容心胸狭窄)
见识浅薄,行为低下〖mean〗
以为鄙吝。——宋·司马光《训俭示康》
人贱物亦鄙。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
肉食者鄙,未能远谋。——《左传·庄公十年》
又如:鄙朴(朴实粗俗);鄙萎(丑陋而没有精神)
粗俗,庸俗;质朴〖vulgar;simple〗
性好作诗,词语鄙俚。——《金史·斜卯爱实传》
今之争斗,非鄙(粗俗,低下)也,财寡也。——《韩非子·五蠹》
又如:鄙俚(乡土的、朴实的。也转为粗俗的意思);鄙朴(朴实粗陋);鄙秽(粗俗恶劣)
自称的谦词〖my〗
鄙夫寡识。——张衡《东京赋》
又如:鄙老(老人自谦之词);鄙事(对自己所做琐事的谦词)


【动】
视为浅陋〖belittle;despise〗
过我而不假道,鄙我也。——《左传·宣公十四年》
孔子鄙其小器。——宋·司马光《训俭示康》
如:鄙笑(轻视而嘲笑);鄙厌(鄙视厌恶);鄙慢(轻视怠慢)
闭目塞听,蔽固不通〖beoutoftouchwithreality〗。如:鄙蔽(蔽固,不通达);鄙滞(蔽固阻滞)
鄙薄
bǐbó
〖shallow〗∶浅显微薄(多作谦辞)
鄙薄之志,无以奉酬。——唐·元稹《会真记》
鄙薄之见
〖despise〗∶鄙视菲薄
鄙薄体力劳动
鄙夫
bǐfū
〖burn;vagrant;avulgarperson〗∶人品鄙陋、见识浅薄的人
鱼悬兽槛,鄙夫知之。——《晋书·董京传》
〖I〗∶第一人称的谦称
鄙见
bǐjiàn
〖myhumbleopinion〗谦辞,称自己的见解粗俗浅薄
鄙贱
bǐjiàn
〖bemeanandlow〗
卑贱
谦词
鄙贱之人,不知将军宽之至此也。——《史记·廉颇蔺相如列传》
鄙陋
bǐlòu
〖shallow〗∶粗俗浅薄
学识鄙陋
〖ugly〗∶丑陋
书迹鄙陋
鄙弃
bǐqì
〖loathe;spurn;rejectwithdisdain〗轻视;因厌恶而嫌弃
鄙人
bǐrén
〖I;me;myhumbleself;yourhumbleservant〗
对自己的谦称
边鄙的人
鄙人不慧,将有志于世。——明·马中锡《中山狼传》
北蛮夷之鄙人。——《战国策·燕策》
鄙视
bǐshì
〖despise;disdain〗轻视,看不起
鄙视他因为他是胆小鬼
鄙视不诚实的政客们
鄙俗
bǐsú
〖low;mean;vulgar〗庸俗;粗俗
诗句鄙俗
鄙屑
bǐxiè
〖scornful〗鄙视,瞧不起
鄙屑的目光
鄙夷
bǐyí
〖despise;disdain;scorn〗轻视;鄙薄
先生不鄙夷敝邑,不远千里,将康(安也)我楚邦。——宋濂《燕书》
鄙意
bǐyì
〖myhumbleopinion〗我的意见——谦词

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RWNL 口方(田)钩(弓)緃(中)

– XRWNL 难口方(田)钩(弓)緃(中)

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄅㄧˋ

– ㄅㄧˇ

拼音 พินอิน:

– (又音)bì

– bǐ

前缀: 邑=[体]人居处。

字身: 啚=[体]所在。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [体]人居所在,五百家聚居的地方;荒僻处。

体:

边鄙: 边疆荒僻处。

用:

鄙陋: 荒鄙浅陋。

鄙见: 荒鄙之见。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : prvx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : piix

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pi

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : pi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bi3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : pei

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : pi3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : phi2

日音 เสียงญี่ปุ่น : hi

韩音 เสียงเกาหลี : bi

越南音 เสียงเวียดนาม : bir

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!