ลำดับขีดอักษร:铲【chǎn】

หมวดอักษร: 钅

ความหมายปัจจุบัน :

铲 [chǎn] 铲除 (chǎn chú)ขุดรากทิ้ง ขุดรากถอนโคน 铲车 (chǎn chē)รถตักดิน 铲子 (chǎn zǐ)พลั่ว 铲土机 (chǎn tǔ jī)เครื่องขุดดิน 铲 (chǎn)1.พลั่ว 2.ขุดทิ้ง 电铲 (diàn chǎn)เครื่องขุดดิน” “

พัฒนาการตัวอักษร :(鏟)
chǎn
削平东西或把东西取上来器具:铲子。铁铲。铲车。
用铲或锹撮取或清除:铲煤。铲土。铲除。铲迹销声(古时指隐居)。
笔画数:11;
部首:钅;
笔顺编号:31115414313
笔顺:撇横横横折捺横捺撇横撇


chǎn
【名】
(形声。从金,产声。本义:用以铲削的铁器)
铲子〖shovel〗
又如:铁铲;煤铲
古兵器。形似铲〖akindofweapons〗
铲,长小尺一丈,尾有刃,以便后刺。——明·茅元仪《武备志》


chǎn
【动】
削平;铲除〖shovel〗
铲,削平也。——《苍颉篇》
即更取器用,铲刈秽草。——柳宗元《钴鋂潭西小丘记》
又如:铲煤;铲土;把地铲平
铲车
chǎnchē
〖forklift(truck)〗叉车
铲除
chǎnchú
〖sweepaway;abolish;rootout〗根除;彻底消灭
铲除这块土地上的种种罪恶
大部分土地上的草木已被铲除,以堆放松木
铲平
chǎnpíng
〖level(raze)totheground〗用铲之类的工具使〖表面〗平滑或平坦
用铲把土铲平
铲蹚
chǎntāng
〖scarifythesoil〗铲除庄稼地里的杂草,并使土壤疏松,确保墒情
铲土机
chǎntǔjī
〖scraper;earth-movingmachine〗一种铲土并运土的机器,由刮刀刮土后自动装入斗中运走。也叫“铲运机”
铲运车
chǎnyùnchē
〖forklift〗一种搬运机械。车前部装有钢叉,可以升降,用以搬运、装卸货物。也叫“叉车”、“铲车”
铲子
chǎnzi
〖trowel(s);shovel(s);spade(s)〗由宽铲斗或中间略凹的铲身装上手柄组成的手用工具,用于挖掘或抛掷物料(如土、煤、谷粒)

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– CYHM 金卜斜(竹)横(一)

– CYKM 金卜叉(大)横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄢˇ

拼音 พินอิน:

– chǎn

前缀: 金=[体]金属器物。

字身: 产=[体]产物。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]以金除去产物,平木的铁器。

体:

铁铲: 铁制之铲。

铲子: 指定词,铲物之工具。

用:

因:

铲泥: 铲削泥土。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : sanj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!