ลำดับขีดอักษร:雹【báo】

หมวดอักษร: 雨

ความหมายปัจจุบัน :

雹 [báo] ลูกเห็บ –> 冰雹 [bīngbáo] ลูกเห็บ

พัฒนาการตัวอักษร :báo
空中水蒸气遇冷结成的冰粒或冰块,常在夏季随暴雨下降:冰雹。雹子。雹灾。
笔画数:13;
部首:雨;
笔顺编号:1452444435515
笔顺:横捺折竖捺捺捺捺撇折折横折

báo
【名】
(形声。从雨,包声。本义:冰雹)同本义〖hail〗
阳之专气为雹。——《大戴礼记·曾子天圆》。注:“阳气在雨,温暖如汤,阴气薄之不相入,转而为雹,盖犹沸汤在闭器而沈于泉,则为冰也。”
寒水胜火,则为冰雹。——《素问·六元正纪大论》
霰雪雨雹,一时皆下。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:雹霰(冰雹夹杂雪珠而下)
雹灾
báozāi
〖disastercausedbyhail〗冰雹所致的自然灾害
雹子
báozi
〖hail;hailstone〗冰雹的通称

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MBPRU 横(一)月心口仰(山)

– MBPSU 横(一)月心侧(尸)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄠˊ

– (又音)ㄅㄛˊ

拼音 พินอิน:

– báo

– (又音)bó

前缀: 雨=[体]空中落下的水珠。

字身: 包=[用]含也。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [体]水凝成包状,乃雨遇寒流而降下之冰块。

体:

冰雹: 天降之冰块。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : bruug

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : bruk

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : bau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : pok

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bo5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bok

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : pag8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pok8

日音 เสียงญี่ปุ่น : haku

韩音 เสียงเกาหลี : bag

越南音 เสียงเวียดนาม : bacj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!