ลำดับขีดอักษร:霍【huò】

หมวดอักษร: 雨

ความหมายปัจจุบัน :

霍 [huò] แซ่ฮั่ว, ฉับพลัน –> 霍元甲 [Huò Yuánjiǎ] ฮั่วหยวนเจี่ย(ชื่อนักแสดง)

พัฒนาการตัวอักษร :huò
快,迅速:霍闪(闪电)。霍地。霍然。
〔霍霍〕a.形容摩擦声、鸟翅振动声、笑声等;b.形容快速闪动。
姓。
笔画数:16;
部首:雨;
笔顺编号:1452444432411121
笔顺:横捺折竖捺捺捺捺撇竖捺横横横竖横


huò
【象】
(会意。从雨。俗省作“霍”。本义:鸟疾飞时发出的声音。后描述门、水等响声)同本义〖huo〗
靃,飞声也。雨而双飞者,其声靃然。——《说文》
磨刀霍霍向猪羊。——《乐府诗集·木兰诗》
又如:霍落(象声词);霍濩(水流声);霍嚓(象声词)

huò
【形】
引申为疾速〖quickly〗
霍然病已。——枚乘《七发》
翕赫脗霍。——扬雄《甘泉赋》
又如:霍奕(奔驰的样子);霍绎(形容急速分散飞走);霍霍眨眨(闪闪烁烁);霍脗(疾速的样子)
大山围绕着小山之称〖ahillsurroundinginamountain〗
大山宫小山,霍。——《尔雅》。郭璞注:“宫,谓围绕之。”

huò
【名】
霍乱,即中医上泛指具有剧烈吐泻、腹痛等症的急性胃肠病〖acutegastroenteritis〗
仲氏又发霍,洞下忽焉甚。——梅尧臣诗
山名〖Huomountain〗
在河南省临汝县西南30公里
在安徽省霍山县
即衡山,在湖南省衡山县西
古国名〖Huostate〗。周武王弟叔处的封地,故城在今山西省霍县西南
通“藿”。豆叶,嫩时可食〖beanleaf〗
使奴从宾客,将酒霍肉。——《汉书·鲍宣传》


huò
【动】
消除;消散〖eliminate;dispel;dissipate〗。如:霍索(排遣)
霍地
huòde
〖suddenly〗动作突然发生,形容很快
霍地闪开
霍乱
huòluàn
〖cholera〗∶一种以严重胃肠道症状为主的人和家畜的传染性疾患。以起病突然、大吐大泻、烦闷不舒为特征。以其“挥霍之间,便致缭乱”,故名。因饮食生冷不洁或感受寒邪、暑湿、疫疠之气所致
〖actsemselessly〗∶搅闹
唬的敬济气也不敢出一口来,干霍乱了一夜。——《金瓶梅词话》
霍然
huòrán
〖suddenly;quickly〗突然
焕然雾除,霍然云消。——司马相如《大人赋》
手电筒霍然一亮
病体霍然而愈
霍闪
huòshǎn
〖flashoflightening;flash-likerapidly〗[方言]∶闪电;迅速如闪电

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MBOG 横(一)月人土

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄛˋ

拼音 พินอิน:

– huò

前缀: 雨=[体]空中落下的水珠。

字身: 隹=[体]短尾鸟。

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [用]象雨中鸟疾飞貌,散得很快也。

体:

用:

挥霍: 快速貌。

霍然: 立刻。

因:

果:

组合字: 曤臛瀖籗攉藿矐礭

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qhwaag

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : huak

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : haoq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fok

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ho5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fok

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : kag4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hok4

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwaku

韩音 เสียงเกาหลี : goag

越南音 เสียงเวียดนาม : hoawcs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!