ลำดับขีดอักษร:霸【bà】

หมวดอักษร: 雨

ความหมายปัจจุบัน :

霸 (覇) [bà] อันธพาล –> 恶霸 [èbà] อันธพาล, 霸主 [bàzhǔ] เจ้าแห่งวงการ, 霸王 [bàwáng] ผู้พิชิต จอมอันธพาล

พัฒนาการตัวอักษร :

指依杖权势或武力欺压他人的人或集团:霸王。称霸。恶霸。
奉行强力政策,或实行强力占有:霸占。霸权。霸道。霸略。
古代称诸侯的盟主:霸主(a.中国春秋时势力最大并取得首领地位的诸侯;b.在某一领域或地区称霸的人或集团)。霸业。春秋五霸。
笔画数:21;
部首:雨;
笔顺编号:145244441221251123511
笔顺:横捺折竖捺捺捺捺横竖竖横竖折横横竖撇折横横


【名】
(形声。从月。①(pò)本义:阴历每月之初始见的月光。这个意义又写作“魄”。②古代诸侯之长)
假借为伯。指古代诸侯联盟的盟主〖chiefoffeudalprinces〗
霸者,伯也,行方伯之职。——《白虎通》
管仲以其君霸。——《孟子·公孙丑上》
霸者,长也。言为诸侯之长。——《孟子·离娄·丁音》
五霸不同法而霸。——《商君书·更汉》
又如:春秋五霸;霸王请客;强留(歇后语)
依仗权势或实力横行一方的人〖overlord;tyrant;bully;despot〗
薛家系金陵一霸。——曹雪芹《红楼梦》
又如:渔霸;恶霸


【动】
称霸〖dominate;tyrannize〗
共工氏之霸九州也。——《礼记·祭法》
遂霸有天下。——《史记·项羽本纪》
又如:各霸一方;独霸天下;霸道(指行事蛮不讲理)
霸占〖seizebyforce〗
硬把桦林山这座天生天化的东西霸成他自己的家产。——《吕梁英雄传》
〖文采、才能等〗过人〖surpass〗
主佐合德,文采必霸。——《文心雕龙》
霸道
bàdào
〖despotism;tyranny;rulewithmight〗古时指以武力、刑法、权势等统治天下的政策
所谓王道,跟霸道一样,也是封建统治者统治人民的一种手段
霸道
bàdao
〖overbearing;highhanded;truculent〗∶做事专横
这人够霸道的
〖strong〗∶〖酒〗烈
这酒真霸道,不能多喝
霸权
bàquán
〖hegemony;chiefdom;domination〗所处的操纵或控制其他国家的地位
旨在争夺世界霸权
霸上
Bàshàng
〖BaShang〗地名,也写灞上,今陕西省西安市东,即霸水西边的白鹿原(今陕西省长安县接蓝田县界)
还军霸上。——《史记·项羽本纪》
霸市
bàshì
〖cornerthemarket〗垄断市场
霸头
bàtóu
〖gangmaster〗∶把头
〖overlord〗∶在某一领域或地区称霸的人
霸王
bàwáng
〖titleassumedbyapowerfulprinceinancientChina〗∶古时指霸和王,也用来尊称霸主,特指西楚霸王项羽
〖autocrat;despot;overlord;tyrant〗∶比喻非常蛮横的人
霸王之资
bàwángzhīzī
〖thehegemonyrelyingonthepower〗争霸称王的资本。资,凭借
霸业
bàyè
〖rulership〗指称霸诸侯或维持霸权的大业
则霸业可成,汉室可兴矣。——《三国志·诸葛亮传》
霸占
bàzhàn
〖forciblyoccupy〗仗势占为己有
霸占别国领土
霸主
bàzhǔ
〖powerfulchiefofthefeudalprincesoftheSpringandAutumnPeriodinChinesehistory〗∶中国春秋时代势力最大并取得盟主地位的诸侯
〖overlord〗
权力、级别或势力方面的至高无上
拿破仑曾是欧洲霸主
在某一地区或领域称霸的人或集团
海上霸主

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MBTJB 横(一)月并(廿)交(十)月

注音 จู้อิน:

– ㄆㄛˋ

– ㄅㄚˋ

拼音 พินอิน:

– pò

– bà

前缀: 月=[体]月亮。

字身: 雨革=[用]雨止,表现象更改也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]月相更改,指月始生,占据夜空;象征强横称雄的人。

体:

恶霸: 恶劣强横者。

用:

霸王: 强横称王者。

霸占: 强迫占有。

霸业: 强横的功业。

霸道: 强横之道。

因:

果:

组合字: 坝灞

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : praags

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : prah

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : po

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ba

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ba4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : baa

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ba3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pa3

日音 เสียงญี่ปุ่น : ha

韩音 เสียงเกาหลี : pai

越南音 เสียงเวียดนาม : bas

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!