ลำดับขีดอักษร:饭【fàn】

หมวดอักษร: 饣

ความหมายปัจจุบัน :

饭 (飯) [fàn] อาหาร –> 做饭 [zuòfàn] ทำอาหาร เช่น 我自己做饭吃。 ฉันทำอาหารกินเอง, 饭桶 [fàntǒng] คนที่ไม่เอาไหน/คนที่ไม่เป็นโล้เป็นพาย, 饭馆 [fànguǎn] ภัตตาคาร, 饭厅 [fàntīng] ห้องอาหาร, 饭店 [fàndiàn] โรงแรม, 吃饭 [chīfàn] ทานข้าว, 米饭 [mǐfàn] ข้าว เช่น 米饭先上吧。 ช่วยเสิร์ฟข้าวก่อน, 饭后 [fànhòu] หลังอาหาร, 饭前 [fànqián] ก่อนอาหาร เช่น 饭前服还是饭后服? กินก่อนอาหารหรือหลังอาหารครับ, 早饭 [zǎofàn] อาหารเช้า, 午饭 [wǔfàn] อาหารกลางวัน, 晚饭 [wǎnfàn] อาหารค่ำ เช่น 我们一起吃晚饭吧! พวกเรากินข้าวเย็นด้วยเถอะ, 吃完饭 [chīwánfàn] รับประทานอาหารเสร็จ เช่น 吃完饭后就该出发了。 หลังรับประทานอาหารเสร็จก็ควรออกเดินทางเลย

พัฒนาการตัวอักษร :(飯)
fàn
煮熟的谷类食品:大米饭。
泛指人每天定时分次吃的食物:早饭。饭菜。饭馆。饭量。酒囊饭袋。
吃饭,或给人饭吃:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣”。
喂牲畜:饭牛。
笔画数:7;
部首:饣;
笔顺编号:3553354
笔顺:撇折折撇撇折捺


fàn
【动】
(形声。从食,反声。本义:吃饭)
同本义〖eat〗
饭,食也。——《说文》
饭飱者三饭也。——《礼记·玉藻》
呼饭饮之。——《汉书·朱买臣传》
饭疏食,饮水。——《论语·述而》
饭糗(干粮)茹草。——《孟子·尽心下》
廉颇老矣,尚能饭否?——宋·辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》
又如:尚能饭否;饭粥(吃粥);饭蔬(吃蔬菜)
给人喂饭或喂牲口〖feed〗
有一漂母见信饥,饭信。——《史记·淮阴侯列传》
吕望屠于朝歌兮,宁戚歌而饭牛。——《楚辞·九章·惜往日》
又如:饭牛(饲牛);饭僧(施舍饭食给僧人)
含。古代将米贝珠玉之类放入死者口中〖keepinthemouth〗
共饭玉。——《周礼·典瑞》。注:“碎玉以杂米也。”
又如:饭玉(饭含。古时把碎玉杂米放入死者口中);饭腥(把生米填入死人口中);饭米(填入死者口中的米)


fàn
【名】
煮熟的谷类食物,多指米饭〖cookedcereals,especiallyrice〗
毋抟饭。——《礼记·曲礼上》
父时为将,身所奉饭者以十数。——汉·刘向《列女传》
又泛指为了满足饥饿或食欲,在一个特定的时间吃进的一份食物。如:早饭;中饭;一天三顿饭;饭车(运饭的车);饭肴(丰盛的饭菜);饭头(寺院里的伙食管理人)
比喻无用之人〖personofgood-for-nothing〗。如:饭袋(讥讽只会吃饭而不学无术的人);饭袋酒囊(讥人只知吃喝,不学无术)
饭菜
fàncài
〖meal;repast〗经常供应或食用的饮食
简单的家常饭菜
饭店
fàndiàn
〖hotel〗∶设备好的大旅馆
〖restaurant〗∶饭馆
饭馆
fànguǎn
〖restaurant〗出售饭菜的店铺
饭锅
fànguō
〖ricecooker;potforboilingrice〗∶做饭的锅
〖job〗∶比喻职业或谋生的手段
砸饭锅
饭坑酒囊
fànkēng-jiǔnáng
〖wine-and-meatfriends〗囊:袋子。肚子是饭坑,肠子是酒囊,喻指只吃饭不干事的人。亦可说“酒囊饭袋”
饭来开口
fànlái-kāikǒu
〖haveonlytoopenone’smouthtobefed—leadaneasylife,witheverythingprovided〗见到饭送来就张口,形容坐享其成
饭来开口似神鸦。——唐·元稹《放言》
饭量
fànliàng
〖appetite;amountofonecaneatatonemeal〗食量,每餐吃饭的总量
饭囊衣架
fànnáng-yījià
〖goodfornothing〗比喻庸碌无能之辈
饭铺
fànpù
〖eatinghouse〗小型饭馆
饭蔬饮水
fànshū-yǐnshuǐ
〖becontentwithpoverty,caringonlyforone’sprinciplesortheway〗蔬:菜类。吃素食,喝冷水。形容安于清贫的生活
饭堂
fàntáng
〖canteen;cafeteria〗[方言]∶吃饭的厅堂;餐厅
饭厅
fàntīng
〖dininghall〗专供吃饭的宽敞房屋
饭桶
fàntǒng
〖ricebucket;good-for-nothing〗装米饭的桶,常用来比喻无用的人
饭碗
fànwǎn
〖ricebowl〗∶盛饭的碗
〖profession;job〗∶比喻职业
铁饭碗
饭甑
fànzèng
〖foodsteamermadeofbamboo〗煮饭的蒸笼。甑,古代蒸食的炊器
饭庄
fànzhuāng
〖restaurant〗规模较大的饭馆
饭桌,饭桌儿
fànzhuō,fànzhuōr
〖diningtable〗餐桌,用于吃饭的桌子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OIHE 人点(戈)斜(竹)水

– OIME 人点(戈)横(一)水

– OSHE 人侧(尸)斜(竹)水

注音 จู้อิน:

– ㄈㄢˋ

拼音 พินอิน:

– fàn

前缀: 食=[用]吃;吃的东西。

字身: 反=[用]反复。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]一再食用,指中国人的主食,取五谷煮之为饭。

体:

米饭: 米煮熟者。

饭锅: 煮米的锅。

饭桶: 盛装煮熟之米的桶。

饭店: 供人食宿的店。

饭食: 主食。

饭馆: 供饮食的馆子。

饭盒: 装食物的盒子。

饭钵: 装食物的钵子,和尚用。

饭资: 吃的费用。

用:

因:

吃饭: 进食。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : phanj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!