ลำดับขีดอักษร:饺【jiǎo】

หมวดอักษร: 饣

ความหมายปัจจุบัน :

饺 (餃) [jiǎo] เกี้ยว –> 饺子 [jiǎozi] เกี๊ยวแบบเกี๊ยวซ่า(dumpling), 水饺 [shuǐjiǎo] เกี๊ยวต้ม, 蒸饺 [zhēngjiǎo] เกี๊ยวนึ่ง, 馄饨 [húntún] เกี๊ยว, 炸饺 [zhàjiǎo] เกี๊ยวทอด

พัฒนาการตัวอักษร :(餃)
jiǎo
包成半圆形的有馅的面食:饺子。水饺儿。
笔画数:9;
部首:饣;
笔顺编号:355413434
笔顺:撇折折捺横撇捺撇捺


jiǎo
【名】
(会意。从交,从食,交亦声。本义:饺子,一种有馅的半圆形面食)同本义〖dumpling〗。如:饺子(以面粉为皮,内中包馅,略呈三角形的食品);饺饵(粉角,即饺子);蒸饺;咖喱饺

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OIYCK 人点(戈)卜金叉(大)

– OSYCK 人侧(尸)卜金叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄠˇ

拼音 พินอิน:

– jiǎo

前缀: 食=[用]吃;吃的东西。

字身: 交=[用]相接。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]面皮包馅,交绞成角形食品。

体:

饺子: 指定词,面皮包馅,交绞而成的角形食品。

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : giaos

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!