ศัพท์จีนที่น่าสนใจ 8

合理 [hélǐ] สมเหตุสมผล
价格单 [jiàgédān] ใบแสดงราคา
实盘 [shípán] ราคาตายตัว
出厂价格 [chūchǎngjiàgé] ราคาโรงงาน (出厂 ออกจากโรงงาน, 价格 ราคา)
开发票 [kāifāpiào] ออกใบเสร็จ
刻苦 [kèkǔ] ขยันหมั่นเพียร
活泼 [huópō] คึกคักร่าเริง, มีชีวิตชีวา
大方 [dàfāng] สง่า (การพูดจา ,กริยาท่าทาง)
稳重 [wěnzhòng] สุขุม หนักแน่น
佩服 [pèifú] เลื่อมใส ศรัทธา
判断 [pànduàn] วินิจฉัย, ข้อวินิจฉัย
平衡 [pínghéng] สมดุล
面对 [miànduì] เผชิญหน้า, ต่อหน้า
刻苦 (形) [kèkǔ] ขยันหมั่นเพียร
活泼 (形) [huópō] คึกคักร่าเริง, มีชีวิตชีวา
大方 (形) [dàfāng] สง่า (การพูดจา ,กริยาท่าทาง)
稳重 (形) [wěnzhòng] สุขุม หนักแน่น
一言难尽 [yìyánnánjìn] ยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดสั้นๆได้
搞活动 [gǎohuódòng] จัดโปรโมชั่น
保护关税 [bǎohùguānshuì] กำแพงภาษี
信用证 [xìnyòngzhèng] L/C (letter of credit) , เอกสารสินเชื่อ
国营企业 [guóyíngqǐyè] รัฐวิสาหกิจ
自由贸易区 [zì yóumàoyìqū] เขตการค้าเสรี (自由 หมายถึงอิสระ, 贸易 หมายถึงการค้า, 区 หมายถึงเขตหรือพื้นที่)
港元 [gǎngyuán] เงินเหรียญฮ่องกง
打开市场 [dǎkāishìchǎng] เจาะตลาด, เปิดตลาด
请爱中庸,方能百年好合 [qǐngài zhōngyōng fāngnéngbǎiniánhǎohé] ก่อรักด้วยทางสายกลาง ชีวิตสมรสจึงยั่งยืน (中庸 zhōngyōng สายกลาง)
忘其小丧,志其大得 [wàngqíxiǎosàng ,zhìqídàde] การสูญเสียเพียงเล็กน้อยพึงลืมเลือน, พึงมีปณิธานมุ่งมั่นในผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่
贪虚名而招实祸 [tānxūmíng ér zhāoshíhuò] โลภหลงในชื่อเสียงอันจอมปลอม คือ ภัยพิบัติที่แท้จริง
己所不欲 , 勿施于人 [jǐsuǒbúyù ,wùshīyúrén] สิ่งที่ตนเองไม่ต้องการจงอย่ายัดเยียดให้ผู้อื่น
知耻近乎勇 [zhīchǐ jìnhūyǒng] ละอายใจต่อความผิด แล้วกล้าที่จะแก้ไข
不可权责越位 [bùkě quánzéyuèwèi] อย่าใช้อำนาจเกินตำแหน่งหน้าที่
素位而行,知足安能常乐 [sùwèi’érxíng ,zhīzú’ānnéngchánglè] พอใจในสิ่งที่เป็น ทำในสิ่งที่ควร และรู้จักพอ จึงเป็นสุข
取人之长,忘人之短 [qǔrénzhīcháng ,wàngrénzhīduǎn] รับเอาข้อดีของคนอื่นมา แล้วลืมข้อด้อยของเค้าเสีย
向前看,不记旧恶 [xiàngqiánkàn,bújìjiù’ě] มองไปข้างหน้า ไม่จดจำความแค้นในอดีต
做事须犱著, 无需固犱 [zuòshì xū jǐ zhù wú xū gù jǐ] จงทำงานอย่างยืนหยัด แต่อย่าดื้อรั้น
路遥知马力,日久见人心 [lùyáozhīmǎ lì, rìjiǔjiànrénxīn] ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
比中而行, 结交益友 [bǐ zhōng ér xíng , jiéjiāo yìyǒu] เดินตามทางสายกลาง เลือกคบเพื่อนที่ดี
荣耀不必过早享用 [róngyào búbì guòzǎoxiǎngyòng] อย่าด่วนเป็นปลื้มกับชื่อเสียงเกียรติยศ
肯折中才能争取双赢 [kěn zhé zhōng cái néng zhēng qǔ shuāng yíng] ออมชอมประนีประนอมทั้งสองฝ่ายจึงจะประสบความสำเร็จด้วยกัน
化敌为友 , 不战而胜 [huàdíwèiyǒu ,búzhàn’érshèng] สลายศัตรูให้กลายเป็นมิตร, กำชัยชนะโดยไม่ต้องออกรบ
改变自己比改变环境要容易得多 [gǎibiànzìjǐ bǐ gǎibiàn huánjìngyàoróngyìdéduō] เปลี่ยนแปลงตนเองง่ายกว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
智者不争口舌之胜 [zhìzhě bù zhēng kǒu shé zhī shèng ] คนฉลาดไม่เอาชนะคัดค้านด้วยการโต้เถียง
不经历风雨 ,怎么见彩虹 [bù jīnglì fēngyǔ zěnme jiàn cǎihóng] หากไม่เจอฝน แล้วจะเจอรุ้งงามได้อย่างไร เป็นการเปรียบเทียบว่า คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ก็ย่อมต้องผ่านอุปสรรคมาก่อนเสมอ (经历 jīnglì ผ่าน, ประสบการณ์)
小不忍则乱大谋 [xiǎo bù rěn zé luàn dà móu] เรื่องเล็กไม่ยอมอดทนจะเสียงานใหญ่
失败是成功之母 [shī bài shì chénggōng zhī mǔ] เป็นการเปรียบเทียบว่า ความล้มเหลวย่อมมาก่อนความสำเร็จเสมอ
兼听则明 ,偏信则暗 [jiān tīng zé míng ,piān xìn zé ‘àn] ฟังความสองข้างตาจะสว่าง, ฟังความข้างเดียวตาจะมืดบอด(兼 สองฝั่ง, มีพร้อมตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป)
容人之过,赢得人心 [róng rén zhī guò ,yíng dé rén xīn] ผูกใจคนด้วยการให้อภัยในความผิด
切记自信,切忌自满 [qièjì zìxìn ,qièjì zìmǎn] เชื่อมั่นในตนเอง แต่อย่าทะนงตน (切记 จำใส่ใจ , 自信 มั่นใจในตนเอง, 切忌 อย่าได้…เป็นอันขาด, 自满 ความพออกพอใจ)
言顾行, 行顾言 [yán gù xíng,xíng gù yán] คำพูดต้องตรงกับการกระทำ, การกระทำต้องตรงกับคำพูด
修身养性,宁静致远 [xiū shēn yǎnɡ xìnɡ, níng jìng zhì yuǎn] บ่มเพาะอุปนิสัยที่ดี, มีความสงบสุขุม จึงจะมีสายตาที่ยาวไกล
凡事有度,过犹不及 [fánshì yǒu dù,guò yóu bù jí] ทุกเรื่องมีขอบเขต หากทำเลยเถิดเท่ากับไปไม่ถึงไหน
真金不怕火 [zhēn jīn bù pà huǒ] ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ
种瓜得瓜, 种豆得豆 [zhòngguādéguā ,zhòngdòudédòu] ปลูกแตงได้แตง, ปลูกถั่วก็ได้ถั่ว เป็นการเปรียบว่า ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น
知人者智,自知者明 [zhīrénzhězhì,zìzhīzhěmíng] เข้าใจผู้อื่นเป็นผู้มีสติปัญญา, เข้าใจตัวเองเป็นผู้ปราดเปรื่อง
父母是儿女的活菩萨 [fùmǔ shì érnǚ de huópúsà] พ่อแม่คือพระโพธิสัตว์ในบ้านของลูก
血浓于水 [xuè nóng yú shuǐ] เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *