ศัพท์จีนที่น่าสนใจ 9

爱慕 [àimù] ชอบ,เลื่อมใสศรัทธา
爱人 [àirén] คนรัก-lover
爱恋 [àiliàn] รัก
爱神 [àishén] กามเทพ- Cupid
丘比特[Qiū​bǐ​tè​] กามเทพ-Cupid
奥秘 [àomì] เร้นลับ ลึกลับ
包容 [bāoróng] ให้อภัย ยกโทษให้
钹 [bó] ฉาบ-cymbals
不得 [bùdé] ใช้หลังคำกริยา มีความหมายแสดงว่าไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะ
初恋 [chūliàn] รักครั้งแรก, การมีความรัก (恋 มาจาก 恋爱[liàn’ài] รัก)
慈 [cí] เมตตา
大团圆结局 [dàtuányuánjiéjú] จบอย่างมีความสุข-a happy ending
丢弃 [diūqì] ทิ้ง
订婚 [dìnghūn] หมั้น
定义 [dìngyì] คำจำกัดความ, นิยาม
恩 [ēn]บุญคุณ
而且 [érqiě] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
发怒 [fānù] บ้า, เดือดดาลโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
方言 [fāngyán] ภาษาท้องถิ่น
焚烧 [fénshāo] เผา
凡事 [fánshì] ทุกเรื่อง
告白 [gàobái] ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป, สารภาพรัก-爱的告白
归于 [guīyú] เป็นของ, ผลลัพธ์
观看 [guānkàn] ชม, มองดู
孩子 [háizǐ] เด็กๆ
害羞 [hàixiū] อาย, เขิน, น่าละอาย
恒 [héng] ถาวร,ตลอดไป
花束 [huāshù] ช่อดอกไม้
嫉妒 [jídù] อิจฉา, ริษยา
计算 [jìsuàn] นับ, คำนวณ, พิจารณา, วางแผน
结婚 [jiéhūn] แต่งงาน
镜子 [jìngzi] กระจกส่อง, เลนส์กล้องถ่ายรูป
就要 [jiùyào] จะ
就算 [jiùsuàn] แม้ว่า
来到 [láidào] มาถึง
浪漫 [làngmàn] โรแมนติก
恋爱 [liàn’ài] รัก
锣ิ [luó] ฆ้อง -gong
那时 [nàshí] ขณะนั้น
能够 [nénggòu] สามารถ
没有 [méiyǒu] ไม่มี
玫瑰 [méiguī] ดอกกุหลาบ
蜜月 [mìyuè] ฮันนีมูน-honeymoon.
鸣 [míng] เสียงร้องของสัตว์ เช่น นก/แมลง
明白 [míngbai] เข้าใจ, รู้
模糊 [móhu] เบลอ, ไม่ชัดเจน
面对面 [miànduìmiàn] เผชิญหน้ากัน
盼望 [pànwàng] ความหวัง
奇妙的感觉[qímiàodegănjué] ความรู้สึกที่วิเศษ
情人节 [qíngrénjié] วันวาเลนไทน์/ เทศกาลวันแห่งความรัก-Valentines Day
情人节快乐 [qíngrénjiékuàilè] สุขสันต์วันวาเลนไทน์
情人节卡片 [qíngrénjiékăpiàn] การ์ดวันวาเลนไทน์
轻易 [qīngyì] อย่างงายๆ
求婚 [qiú hūn] ขอแต่งงาน-Propose
求爱 [qiú ài] ขอความรัก
其中 [qízhōng] ในนั้น
穷人 [qióngrén] คนจน
忍耐 [rěnnài] อดทน
仍然 [réngrán] ยังคง
如今 [rújīn] จนบัดนี้, ขณะนี้
如同 [rútóng] เหมือน
若 [ruò] เหมือน
舍 [shě] ทิ้ง สละ
舍不得 [shěbùdé] ทิ้งไม่ลง
圣经 [shèngjīng] พระคัมภีร์
时候 [shíhòu] เวลา
甚么 [shénme] อะไร
誓言 [shìyán] คำสาบาน
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด, สิ่งที่มีอยู่
天生一对 [tiānshēngyíduì] ฟ้าส่งมาคู่กัน, คู่รักคู่สม
停止 [tíngzhǐ] หยุด
天使 [tiānshǐ] ฑูตสววรค์
我们 [wǒmén] พวกเรา
完全 [wánquán] ทั้งหมด
无益 [wúyì] ไม่มีประโยชน์
勿忘我[wùwàngwŏ] อย่าลืมฉัน
喜欢 [xǐhuān] ชอบ
先知 [xiānzhī] ผู้ที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
现在 [xiànzài] ปัจจุบัน
先知讲道之能 [xiānzhījiǎngdàozhīnéng] คำพยากรณ์
相信 [xiāngxìn] เชื่อ
心思 [xīnsī] ความคิด, อารมณ์
心形的[xīnxíngde] รูปหัวใจ
一样 [yīyàng] เหมือนกัน
一见钟情 [yíjiànzhōngqíng] รักแรกพบ
益处 [yìchù] ประโยชน์ , ดี
永不 [yǒngbù] ไม่เคย
有限 [yǒuxiàn] จำกัด
友谊 [yǒuyì] มิตรภาพ
有望 [yǒuwàng] มีความหวัง
约会 [yuē huì] นัดพบ, เดท- date
永恒 [yŏnghéng] ชั่วนิรันดร
真爱 [zhēnài] รักแท้- truelove
止息 [zhǐxī] หยุด
知道 [zhīdào] รู้, ทราบ
醉心 [zuìxīn] ลุ่มหลง
一般 [yībān] ทั่วไป
坠入爱河 [zhuì rù ài hé] ตกหลุมรัก- fall In Love [坠 zhuì ตกลง]
知识 [zhīshí] ความรู้
周济 [zhōujì] บรรเทาทุกข์
真理 [zhēnlǐ] ความจรืง
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
张狂 [zhāngkuáng] สะเพร่า ประมาทเลินเล่อ
烛光晚餐 [zhúguāngwăncān] ดินเนอร์ใต้แสงเทียน
春 【chūn】 ฤดูใบไม้ผลิ
节 【jié】 เทศกาล
快乐 【kuàilè】 สุขสันต์
春节快乐! 【Chūnjié kuàilè】 สุขสันต์วันตรุษจีน
新正 【xīnzhèng】 เดือนใหม่ (正 มาจากคำเต็มว่า 正月)
年夜饭 【niányèfàn】 อาหารเย็นที่ทานกันในครอบครัวก่อนวันตรุษจีน
如意 【rúyì】 สมความปราถนา
跨年 【kuànián】 การนับถอยหลังเพื่อขึ้นปีใหม่
红包 【hóngbāo】 อั่งเปา
正在 【zhèngzài】 สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
放 炮 【fàngpào】 จุดประทัด
安 全 【ānquán】 ปลอดภัย
春节【Chūnjié】 ตรุษจีน
农历【nónglì】 ปฎิทินจีนตามจันทรคติจีน (ปฏิทินจันทรคติ คือปฏิทินที่นับตามคติการโคจรของดวงจันทร์ โดยหมายดูจากปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม)
正月【zhēngyuè】 เดือนแรกตามปฎิทินจีน
阴历【yīnlì】จันทรคติ
俗称【súchēng】 คำเรียกติดปาก
我国【wǒguó】 ประเทศเรา
民间【mínjiān】 ในหมู่คน
隆重【lóngzhòng】 จำนวนมาก มหาศาล
热闹【rènào】 ครึกครื้น
传统【chuántǒng】 ประเพณี
节日【jiérì】 เทศกาล
历史【lìshǐ】 ประวัติศาสตร์
悠久【yōujiǔ】 ช้านาน
起源【qǐyuán】 เริ่มต้น
时期【shíqī】 ระยะเวลา
年头【niántóu】 ปี,เวลา
活动【huódòng】 กิจกรรม
按照【ànzhào】 ตามที่
元旦【Yuándàn】 วันปีใหม่ (1 มกราคม)
年初【niánchū】 ต้นปี
民国【mínguó】 ประเทศจีน (1912-1949).
公历【gōnglì】 ปีคริสต์ศักราช
一月【yīyuè】 เดือนมกราคม
称为【chēngwéi】 เป็น
意味着【yìwèizhe】 แสดงความหมาย
春天【chūntiān】 ฤดูใบไม้ผลิ
将要【jiāngyào】 จะ
来临【láilín】 มาถึง, เ้ข้าใกล้
万象【wànxiàng】 สรรพสิ่งในจักรวาล
复苏【fùsū】 ฟื้นคืน
更新【gēngxīn】 ใหม่เอี่อม
播种【bōzhòng】 หว่านเมล็ด
收获【shōuhuò】 เก็บเีกี่ยวผล
季节【jìjiě】 ฤดูกาล
开始【kāishǐ】 เริ่มต้น
人们【rénmén】 ผู้คน
刚刚【gānggāng】 เพิ่งจะ
度过【dùguò】 ผ่าน
冰天雪地【bīngtiānxuědì】 หิมะและน้ำแข็งปกคลุมไปทั่วพื้นแผ่นดิน
凋零【diāolíng】 โรยรา, ร่วงหล่น
漫漫【mànmàn】 ช้ามาก, นานมาก
寒冬【hándōng】 ฤดูหนาว
盼望【pànwàng】 ความหวัง
日子【rìzi】 วัน
新春【xīnchūn】 ช่วงเวลาปีใหม่ 10 หรือ 20 วันตามปฎิทินจัทรคติของจีน
到来【dàolái】 ถึงแล้ว
之际【zhījì】 เวลาที่
自然【zìran】 ธรรมชาติ
充满【chōngmǎn】 เต็มไปด้วย
喜悦【xǐyuè】 ความสุขเปรมปรีดิ์
载歌载舞【zàigēzàiwǔ】 เทศกาลแห่งการร้องเพลงและเต้นรำ
迎接【yíngjiē】 ยินดีต้อนรับ
这个【zhègè】 อันนี้
百年【bǎinián】 ร้อยปี
庆祝【qìngzhù】 เฉลิมฉลอง
异常【yìcháng】 ผิดปรกติ
丰富多彩【fēngfùduōcǎi】 อุดมสมบูรณ์
每年【měinián】 ทุกๆปี
腊月【làyuè】 เดือนสิบสองตามจันทรคติ
二十三日【èrshísānrì】 วันที่ 23 ของเดือน
时间【shíjiān】 เวลา
叫做【jiàozuò】 เรียกว่า
卫生【wèishēng】 สุขอนามัย
人民【rénmín】 ประชาชน
有的【yǒudé】 มี
习惯【xíguàn】 เคยชิน
然后【ránhòu】 หลังจากนั้น
就是【jiùshì】 ก็คือ
家家户户【jiājiāhùhù】 ทุกครอบครัว
准备【zhǔnbèi】 เตรียม
年货【niánhuò】 ซื้อสิ่งของที่ใช้ในวันตรุษจีน
左右【zuǒyòu】 ประมาณ,ราวๆ
采购【cǎigòu】 จัดซื้อ
物品【wùpǐn】 สิ่งของ
包括【bāokuò】 รวมถึง, รวมทั้ง
鱼肉【yúròu】 เนื้อปลา
南北【nánběi】 จากเหนือถึงใต้
炒货【chǎohuò】 ของกินเล่นที่คั่ว เช่น เมล็ดแตงโม, ถั่วลิสง ต่างๆ
果品【guǒpǐn】 ผลไม้
采买【cǎimǎi】 ซื้อ
充足【chōngzú】 ให้เพียงพอ
一些【yīxiē】 บ้าง,เล็กน้อย
过年【guònian】 ก้าวข้ามปี
赠送【zèngsòng】 ส่งของขวัญให้
礼品【lǐpǐn】 ของขวัญ
小孩子【xiǎoháizi】 เด็กๆ
添置【tiānzhì】 ซื้อเพิ่มเติม,ได้รับ
住宅【zhùzhái】 พักอาศัย
大门【dàmén】 ประตู
粘贴【zhāntiē】 ติดด้วยกาว
新年【xīnnián】 ปีใหม่
寄语【jìyǔ】 ส่งข้อความ
春联【chūnlián】 ชุนเหลียน หมายถึง กลอนคู่ที่เขียนใส่กระดาษสีแดงติดไว้หน้าประตูในเทศกาลตรุษจีน
张贴【zhāngtiē】 ติดหรือแปะ
色彩【sècai】 สีสรร
鲜艳【xiānyàn】 สีฉูดฉาด
寓意【yùyì】 ความหมายที่แฝงอยู่
吉祥【jíxiáng】 โชคดี
年画【niánhuà】 รูปภาพที่ติดกันในเทศกาลตรุษจีน
心灵【xīnlíng】 ฉลาดปราดเปรื่อง
手巧【shǒuqiǎo】 คนที่มีทักษะดี
姑娘【gūniang】 หญิงสาว
美丽【měilì】 สวยงาม
窗花【chuānghuā】 การตกแต่งหน้าต่าง โดยการเอากระดาษมาตัดเป็นลวดลาย
窗户【chuānghù】 หน้าต่าง
大红【dàhóng】 สีแดงสด
灯笼【dēnglong】 โคมไฟ
财神【cáishén】 เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง
门神【ménshén】 ประตูเทพเจ้า
可以【kěyǐ】 ได้
路人【lùrén】 คนอื่น (คนเดินถนน)
福气【fúqi】 โชคดี มีความสุข
所有【suǒyǒu】 ทั้งหมด
这些【zhèxiē】 เหล่านี้
都是【dōushì】 ล้วน
增添【zēngtiān】 เพิ่มเติม
足够【zúgòu】 เพียงพอ
喜庆【xǐqìng】 ยินดีปรีดา
气氛【qìfēn】 บรรยากาศ
名称【míngchēng】 ชื่อเรียก
过去【guòqu】 ผ่านไป
传说【chuánshuō】 เรื่องเล่า
为人【wéirén】 การปฎิบัติตัว, ความเป็นคน
带来【dàilái】 นำมา
运气【yùnqi】 โชค
想象【xiǎngxiàng】 จินตนาการ
中的【zhòngdì】 ถูกเป้า
动物【dòngwù】 สัตว์
树木【shùmù】 ต้นไม้
凋蔽【diāobì】 เหี่ยวเฉา
万物【wànwù】 สรรพสิ่ง
生长【shēngzhǎng】 เติบโต
鲜花【xiānhuā】 ดอกไม้สด
如何【rúhé】 เป็นอย่างไร
才能【cáinéng】 ความสามารถ
鞭炮【biānpào】 ประทัด
于是【yúshì】 ดังนั้น
习俗【xísú】 ขนบธรรมเนียมและประเพณี
其实【qíshí】 แท้จริง
烘托【hōngtuō】 การเพิ่มเฉดสีรอบๆ วัตถุเพื่อทำให้วัตถุนั้นเด่นเด่นขึ้นมา
场面【chǎngmiàn】 ฉากในเหตุการณ์
方式【fāngshì】 รูปแบบ
欢乐【huānlè】 มีความสุข
亲人【qīnrén】 ญาติสนิท
团聚【tuánjù】 อยู่พร้อมหน้ากัน
孩子【háizǐ】 เด็กๆ
回家【huíjiā】 กลับบ้าน
欢聚【huānjù】 อยู่พร้อมหน้ากันอย่างมีความสุข
除夕【chúxī】 วันส่งท้ายปีเก่า, การผลัดเปลี่ยนยามค่ำคืน
旧交【jiùjiāo】 เพื่อนเก่า
时候【shíhòu】 เวลา
守岁【shǒusuì】 อยู่จนดึก, อยู่กันทั้งคืนเพื่อต้อนรับปีใหม่
重要【zhòngyào】 สิ่งสำคัญ
之一【zhīyī】 หนึ่งใน
晚上【wǎnshàng】 ตอนกลางคืน
老小【lǎoxiǎo】 grown-ups and children; one’s family.
一起【yīqǐ】 พร้อมกัน
酣饮【hānyǐn】 ดื่มให้เต็มที่
共享【gòngxiǎng】 สนุกสนานร่วมกัน
天伦之乐【tiānlúnzhīlè】 ครอบครัวที่มีความสุข
北方【běifāng】 ทิศเหนือ
地区【dìqū】 พื้นที่,สถานที่
饺子【jiǎozi】 เกี๊ยวซ่า
作法【zuòfǎ】 วิธีทำ
和面【huómiàn】 นวดแป้ง
谐音【xiéyīn】 พ้องเสียง
南方【nánfāng】 ทิศใต้
年糕【niángāo】 เค้กปีใหม่
象征【xiàngzhēng】 เป็นสัญลักษณ์
一年生【yīniánshēng】 ปีเดียว
甜蜜【tiánmì】 หวานชื่น สุขใจ
步步【bùbù】 เป็นขั้นตอน
第一声【dìyīshēng】 เสียงแรกในสี่เสียง (การออกเสียงพินอิน)
钟声【zhōngshēng】 เสียงนาฬิกา
响声【xiǎngshēng】 เสียง(ดัง)
此起彼伏【cǐqǐbǐfú】 ต่อเนื่องกันไปเป็นระลอก
喜气洋洋【xǐqìyángyáng】 ปลื้มปิติยินดี
男女【nánnǚ】 ชายหญิง
穿着【chuānzhuó】 แต่งตัว
盛装【shèngzhuāng】 การแต่งตัวที่หรูหรา
家族【jiāzú】 วงศ์ตระกูล
长者【zhǎngzhě】 ผู้ที่มีอายุสูงกว่า, ผู้อาวุโส
拜年【bàinián】 อวยพรปีใหม่
祝寿【zhùshòu】 อวยพรวันเกิด
儿童【értóng】 เด็ก
压岁钱【yāsuìqián】 เงินที่ให้กับเด็กในวันตรุษจีน(สมัยก่อน)
亲戚【qīnqi】 ญาติ
朋友【péngyǒu】 เพื่อน
相互【xiānghù】 ร่วมกัน
道贺【dàohè】 แสดงความยินดี
祝福【zhùfú】 อวยพร
恭贺【gōnghè】 แสดงความยินดี
恭喜发财【gōngxǐfācái】 ขอให้ร่ำรวย
恭喜【gōngxǐ】 การแสดงความยินดี
热烈【rèliè】 อบอุ่น
不仅【bùjǐn】 ไม่เพียงแต่
洋溢【yángyì】 เต็มเปี่ยม
各地【gèdì】 ทุกที่
大街小巷【dàjiēxiǎoxiàng】 ถนนสายหลักและตรอกเล็กซอยน้อย
地方【dìfang】 สถานที่
街市【jiēshì】 ถนนคนเดิน
狮子【shīzi】 สิงห์โต
龙灯【lóngdēng】 โคมมังกร (โคมไฟ)
庙会【miàohù】 งานศาลจ้าว
期间【qījiān】 ช่วงระยะเวลา
花灯【huādēng】 โคมไฟที่มีลวดลายสวยงาม ใช้ประกวดในเทศกาลโคมไฟ
游人【yóurén】 นักท่องเที่ยว
非凡【fēifán】 อย่างยิ่ง, เหนือชั้น
盛况【shèngkuàng】 โอกาสทอง
空前【kōngqián】 เป็นประวัติการณ์
十五【shíwǔ】 ตัวเลขสิบห้า
元宵节【yuánxiāojié】 เทศกาลโคมไฟ (January 15 on the lunar calendar)
过后【guòhòu】 หลังจากนั้น
真正【zhēnzhèng】 จริงๆ
结束【jiéshù】 จบ, สรุป
汉族【hànzú】 ชนชาติฮั่น (เป็นชนชาติหลักของจีน)
但是【dànshì】 แต่
蒙古【Měnggǔ】 มองโกเลีย
高山【gāoshān】 เทือกเขาสูง, เทือกเขาแอลป์
几个【jīgè】 หลาย
少数民族【shǎoshùmínzú】 ชนเผ่าส่วนน้อย
只是【zhǐshì】 เกือบ, เพียง
过节【guòjié】 เฉลิมฉลองเทศกาล
形式【xíngshì】 รูปร่าง,รูปทรง
自己【zìjǐ】 ด้วยตัวเอง
民族【mínzú】 ชนชาติ
特色【tèsè】 ลักษณะที่พิเศษ
无穷【wúqióng】 ไม่มีที่สิ้นสุด
烟花 【yānhuā】 ดอกไม้ไฟ
爆竹 【bàozhú】 ประทัด
舞狮 【wŭshī】
舞龙 【wŭlóng】
杂耍 【záshuă】
灯谜 【dēngmí】 ปริศนาที่ติดกับตะเกียง
灯会 【dēnghuì】 โคมไฟในงานแสดงต่างๆ
守岁 【shŏusuì】
拜年 【bàinián】 อวยพรวันขึ้นปีใหม่
禁忌 【jìnjì】 คำพูดหรือการกระทำที่ต้องห้ามข้อห้ามในวันตรุษจีน
清明 [qīngmíng] เทศกาลเชงเม้ง
我国 [wǒguó] ประเทศของเรา
节气 [jiéqì] ฤดูกาล
之一 [zhīyī] หนึ่งใน
由于 [yóuyú] เนื่องจาก
比较 [bǐjiào] เปรียบเทียบ, ค่อนข้างจะ
客观 [kèguān] ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
反映 [fǎnyìng] สะท้อน
一年四季 [yīniánsìjì] ปีหนึ่ง
气温 [qìwēn] อุณหภูมิ
方面 [fāngmiàn] ด้าน
变化 [biànhuà] เปลี่ยน
所以 [suǒyǐ] ดังนั้น
古代 [gǔdài] สมัยโบราณ
劳动 [láodòng] ทำงาน(แบบใช้แรงงาน)
人民 [rénmín] ประชาชน
安排 [ānpái] จัดเตรียม
农事 [nóngshì] งานการเกษตร
活动 [huódòng] กิจกรรม
淮南 [HuáiNán] ชื่อสถานที่ – Area code: 0554, Postcode: 232000 (安徽省).
天文 [tiānwén] ดาราศาสตร์
十五 [shíwǔ] สิบห้า
说法 [shuōfa] วิธีการพูด
生长 [shēngzhǎng] เจริญเติบโต
此时 [cǐshí] ในเวลานี้
清洁 [qīngjié] สะอาด
明净 [míngjìng] สะอาดเป็นมันวาว
雨量 [yǔliàng] ปริมาณน้ำฝน
增多 [zēngduō] ปริมาณเพิ่มขึ้น
正是 [zhèngshì] ถูกต้อง
春耕 [chūngēng] การเตรียมดินสำหรับเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิ
时节 [shíjié] ฤดูกาล
明前 [míngqián] ชื่อชาเขียวชนิดหนึ่ง
造林 [zàolín] ปลูกป่า
可见 [kějiàn] มองเห็นได้
这个 [zhègè] อันนี้
农业 [nóngyè] เกษตรกรรม
生产 [shēngchǎn] ผลิต
有着 [yǒuzháo] เพรียบพร้อมไปด้วย
密切 [mìqiè] ใกล้ชิด, สนิทสนม
关系 [guānxi] สัมพันธ์กับ, เกี่ยวข้อง
但是 [dànshì] แต่, แต่ว่า
作为 [zuòwéi] การกระทำ สามารถปฏิบัติได้ผล
节日 [jiérì] เทศกาล
纯粹 [chúncuì] บริสุทธิ์
有所 [yǒusuǒ] ที่มีขอบเขต, ค่อนข้าง
不同 [bùtóng] ไม่เหมือน
时令 [shílìng] ฤดูกาล
顺序 [shùnxù] ตามลำดับ
标志 [biāozhì] สัญลักษณ์
包含 [bāohán] ครอบคลุม
一定 [yīdìng] แน่นอน
风俗 [fēngsú] ประเพณี
某种 [mǒuzhǒng] บางสิ่งบางอย่าง
纪念 [jìniàn] ระลึกถึง
意义 [yìyì] ความหมาย
传统 [chuántǒng] ประเพณีที่สืบทอดกันมา
重要 [zhòngyào] สิ่งสำคัญ
祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้
日子 [rìzi] วัน, วันเวลา
俗称 [súchēng] ชื่อเรียกทั่วไป
上坟 [shàngfén] ไปเซ่นไหว้ผู้ตายที่หน้าสุสาน
死者 [sǐzhě] ผู้ตาย
汉族 [hànzú] ชนชาติฮั่น
一些 [yīxiē] เล็กน้อย
少数民族 [shǎoshùmínzú] ชนส่วนน้อย
大多 [dàduō] ส่วนมาก ส่วนใหญ่
都是 [dōushì] ล้วนแต่
按照 [ànzhào] ตาม
习俗 [xísú] ความเคยชิน, ประเพณีนิยม
人们 [rénmén] ผู้คน
携带 [xiédài] ถือติดตัว, พาไปด้วย
酒食 [jiǔshí] อาหารและเครื่องดื่ม
果品 [guǒpǐn] ผลไม้
纸钱 [zhǐqián] กระดาษเงินกระดาษทอง ที่ชาวจีนใช้เผาเซ่นไหว้เจ้าหรือบรรพบุรุษ
物品 [wùpǐn] สิ่งของ
墓地 [mùdì] สุสาน
食物 [shíwù] อาหาร
亲人 [qīnrén] ญาติพี่น้อง
焚化 [fénhuà] เผา
坟墓 [fénmù] หลุมฝังศพ
然后 [ránhòu] หลังจากนั้น
叩头 [kòutóu] แสดงความเคารพโดยคุกเข่าลงเอาหน้าผากแตะพื้น
行礼 [xínglǐ] แสดงความเคารพ
最后 [zuìhòu] สุดท้าย, ท้ายสุด
回家 [huíjiā] กลับบ้าน (homeward)
唐代 [tángdài] ราชวงศ์ถัง (the Tang Dynasty)
诗人 [shīrén] กวี (poet)
纷纷 [fēnfēn] เซ็งแซ่ เกรียวกราว
路上 [lùshàng] บนท้องถนน, ระหว่างเดินทาง
行人 [xíngrén] คนเดินถนน
借问 [jièwèn] ขอรบกวนถาม
酒家 [jiǔjiā] เดิมหมายถึงร้านขายไวน์ หรือภัตตาคาร,ปัจจุบันใช้เป็นชื่อภัตตาคาร
何处 [héchǔ] จากที่ไหน
牧童 [mùtóng] เด็กเลี้ยงวัว, เด็กเลี้ยงแกะ
特殊 [tèshū] พิเศษ
气氛 [qìfēn] บรรยากาศ
踏青 [tàqīng] ไปเดินเล่นที่ชานเมืองในฤดูใบไม้ผลิ
阳历 [yánglì] ปฎิทินสุริยคติ (solar calendar)
每年 [měinián] ทุกปี
之间 [zhījiān] ระหว่าง
春光 [chūnguāng] ทัศนียภาพในฤดูใบไม้ผลิ
明媚 [míngmèi] ทัศนียภาพสวยวิจิตรตระการตา
春游 [chūnyóu] ท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิ
时候 [shíhòu] ช่วงเวลา, ระยะเวลา
古人 [gǔrén] ยุคโบราณ
开展 [kāizhǎn] พัฒนา
一系列 [yīxìliè] ต่อเนื่องกัน
体育 [tǐyù] พลศึกษา
直到 [zhídào] จนถึง
今天 [jīntiān] วันนี้
祖先 [zǔxiān] บรรพบุรุษ
悼念 [dàoniàn] อาลัย
盛行 [shèngxíng] แพร่หลายอย่างกว้างขวาง, เป็นที่นิยม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *