1.วิธีการประดิษฐ์คำในภาษาจีน 汉语造词法

หน่วยคำ 语素     หน่วยที่เล็กที่สุดของภาษาก็คือ พยางค์ แล้วก็เป็น หน่วยคำ 语素 หน่วยคำ (语素) – คำ(词) – วลี(短语) – ประโยค(句子)           เพราะว่าในภาษาจีน...