การสอบ 考试

考试 การสอบ
试卷 กระดาษข้อสอบ
答卷 กระดาษคำตอบ
考题 ข้อสอบ
猜考题 /考前猜题 เก็งข้อสอบ
选择题 ข้อสอบปรนัย
在线考试 การสอบออนไลน์
笔试 สอบข้อเขียน
口试 สอบปากเปล่า
面试 สอบสัมภาษณ์
补考 การสอบซ่อม
期中考试 สอบกลางภาค
期末考试 สอบปลายภาค
吃鸭蛋 สอบได้ศูนย์
名落孙山 สอบตก
小考 สอบย่อย(quiz)
监考 คุมสอบ
监考人员 ผู้คุมสอบ
考场 สถานที่สอบ
考分 คะแนนสอบ
学生考试作弊 นักเรียนทุจริตในการสอบ
入学考试 สอบเข้าเรียน
高考 สอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีน
考试科目 วิชาที่สอบ
过去问题 ข้อสอบเก่า
过去考题 ข้อสอบเก่า
大学研究院考试 สอบเข้าปริญญาโท สอบเข้าปริญญาเอก
缺考 ขาดสอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!