คอร์สเรียนจีน
ออนไลน์

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เน้นการฝึกฝนรูปประโยคที่ใช้ได้จริงอย่างเป็นระบบ เหมาะกับผู้เรียนชาวไทย สอนโดยอาจารย์ชาวไทย โดยราคาถูกกว่าเรียนในห้องเรียนกว่า 90% เรียนผ่านระบบเว็บไซต์ของสถาบัน พร้อมระบบบัตรคำ เกมส์เพื่อทบทวนความเข้าใจ มีการบ้านและตรวจการบ้าน การออกเสียงให้นักเรียนทุกคน

ผ่อน 0% 10 เดือน สูงสุด 24 เดือน (เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการ)

📚 คอร์สภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 1 📚 30 สัปดาห์
คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีน
แต่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่รู้จักตัวอักษรจีนเลย!
คอร์สพิเศษนี้จะช่วยคุณสร้างฐานความรู้
และทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ 🚀
✨ โดยจะเน้นที่: ✨
📌 การเรียนรู้พื้นฐานของตัวอักษรจีน (ฮั่นจื้อ) และรากศัพท์
📌 การทำความเข้าใจทางหลักการของการจำแนกความหมายและเสียงของส่วนประกอบของอักษร
📌 การออกเสียง Pinyin อย่างเป็นระบบ
📌 การใช้คำศัพท์พื้นฐานและโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน
📖 จำนวนคำศัพท์ใหม่: 730 คำ
📅 การจัดการเรียนการสอน: คอร์สนี้ถูกแบ่งออกเป็น 30 บทเรียน
เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้อย่างมีระเบียบและเป็นระบบ
แนะนำให้เรียน 1 บทเรียนต่อสัปดาห์
และดูพาร์ทแบบฝึกหัดหลังจากทำแบบฝึกหัดแล้ว
⏰ ระยะเวลาเรียน: 50 ชั่วโมง
คอร์สภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 1 / 3500 บาท
เมื่อคุณเสร็จสิ้นคอร์สนี้ คุณจะมีความรู้ระดับ HSK 3
และสามารถเริ่มต้นการเรียนรู้การอ่านและเขียนภาษาจีนได้อย่างมั่นใจ! 🌟
📚 คอร์สภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 2 📚 30 สัปดาห์
คอร์สนี้เหมาะสำหรับคุณที่มีพื้นฐานในภาษาจีนระดับ 1
หรือมีประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 700 คำ!
คอร์สพิเศษนี้จะช่วยคุณเรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ใช้ในสถานการณ์และการสื่อสารในบริบททั่วไป 📖
✨ โดยจะเน้นที่: ✨
📌 การแตกคำศัพท์ คำที่มักจะใช้คู่กัน (词语搭配)
📌 ความเข้าใจทางไวยากรณ์ทุกรูปแบบ
📌 การสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป
📖 จำนวนคำศัพท์ใหม่: 1,120 คำ
📅 การจัดการเรียนการสอน: คอร์สนี้ถูกแบ่งออกเป็น 30 บทเรียน 60 คลาส
แนะนำให้เรียน 1 บทเรียนต่อสัปดาห์
และดูพาร์ทแบบฝึกหัดหลังจากทำแบบฝึกหัดแล้ว
⏰ ระยะเวลาเรียน: 65 ชั่วโมง
คอร์สภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 2 / 3300 บาท
เมื่อคุณจบคอร์สนี้ คุณจะมีความรู้ระดับ HSK 4
และสามารถสื่อสารและอ่านเข้าใจข้อมูลในภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว! 🚀
📚 คอร์สภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 3 📚 20 สัปดาห์
คอร์สนี้เหมาะสำหรับคุณที่มีความรู้พื้นฐานและมีประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีนระดับ HSK 4 มาแล้ว!
คอร์สพิเศษนี้จะช่วยคุณเรียนรู้คำศัพท์และการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านบทความที่มีเนื้อหาหลากหลาย 📖
✨ โดยจะเน้นที่: ✨
📌 การอ่านและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
📌 การใช้คำในบริบทต่าง ๆ
📖 จำนวนคำศัพท์ใหม่: 850 คำ
📅 การจัดการเรียนการสอน: คอร์สนี้ถูกแบ่งออกเป็น 20 บทเรียน 40 คลาส
แนะนำให้เรียน 1 บทเรียนต่อสัปดาห์ และดูพาร์ทแบบฝึกหัดหลังจากทำแบบฝึกหัดแล้ว
⏰ ระยะเวลาเรียน: 44 ชั่วโมง / 3000 บาท
เมื่อคุณเสร็จสิ้นคอร์สนี้ คุณจะมีความรู้ระดับ HSK 5
และสามารถในการสื่อสารและการอ่านข้อมูลในภาษาจีนในระดับกลาง-สูงได้ 🌟
เหมารวม 3 คอร์ส เรียนยาว ๆ 80 สัปดาห์
เหลือเพียง 9100 บาท
ใส่ code ส่วนลด 123
ดูเพิ่มเติม ที่ https://chineseonlinecourse.com
หรือ Line https://lin.ee/ozt4vbW

ตัวอย่างบทเรียน ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1

ตัวอย่างบทเรียน ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 2

ตัวอย่างบทเรียน ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 3

ราคาถูก

เรียนได้ทุกที่
ทุกเวลา

เหล่าซือดูแลรายคน

เหล่าซือให้คำปรึกษา
แก่นักเรียนเป็นรายบุคคล

เนื้อหาครบถ้วน

ไม่ใช่เนื้อหาสั้น ๆ เพียง 4 - 20 ชั่วโมง
แต่เรียนทั้งหลักสูตร 160 ชั่วโมง

error: Content is protected !!