การเกษตร 农业

农业 [nóngyè] การเกษตร
自然农业 [zìrán nóngyè] เกษตรธรรมชาติ
农民, 农夫 [nóngmín, nóngfū] เกษตรกร
菜地 [càidì] แปลงผัก
菜园 [càiyuán] สวนผัก
果园 [guǒyuán] สวนผลไม้
橡胶园 [xiàngjiāo yuán] สวนยางพารา
害虫 [hàichóng] ศัตรูพืช
杀虫剂 [shāchóngjì] ยาฆ่าแมลง
肥料 [féiliào] ปุ๋ย
粪肥 [fènféi] ปุ๋ยคอก
化肥 [huà​féi​] ปุ๋ยเคมี
堆肥 [duīféi] ปุ๋ยหมัก
松土 [sōngtǔ] พรวนดิน
松土机 [sōngtǔjī] เครื่องพรวนดิน
插秧 [chāyāng] ดำนา –> 农民正在稻田里插秧。 ชาวนากำลังดำนาอยู่ในนา
水稻插秧机 [shuǐdào chāyāngjī] เครื่องปลูกข้าว
农场, 农庄 [nóngchǎng, nóngzhuāng] ฟาร์ม (farm)
农时 [nóngshí] ฤดูทำนา
农闲 [nóngxián] ช่วงเวลาว่างจากการทำนา
农药 [nóngyào] สารเคมีปราบศัตรูพืช
耕田 [gēngtián] ไถนา –> 用水牛耕田 ใช้ความไถนา
耕牛 [gēngniú] ควายไถนา
耕田机 [gēngtiánjī] เครื่องไถนา
播种机 [ bōzhòng jī] เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์
稻田 [dào​tián​] นาข้าว
水稻田 [shuǐdàotián] นาข้าว
谷仓 [gǔcāng] ยุ้งฉาง
农产品 [nóngchǎnpǐn] ผลิตผลทางการเกษตร (农产)
农业工具, 农用工具 [nóngyè gōngjù, nóngyòng gōngjù] เครื่องมือการเกษตร (农具)
喷雾器 [pēnwùqì] เครื่องฉีดยา
锄头 [chútou] จอบ
耙子 [pázi] คราด
铁锨 [tiěxiān] พลั่ว
镰刀 [liándāo] เคียว
浇水壶, 洒水壶 [jiāoshuǐhú, sǎshuǐhú] บัวรดน้ำ
割草机 [gēcǎojī] เครื่องตัดหญ้า
草剪 [cǎojiǎn] กรรไกรตัดหญ้า
割草机刀片 [gēcǎojī dāopiàn] ใบมีดเครื่องตัดหญ้า
拖拉机 [tuōlājī] รถแทรกเตอร์
水稻脱壳机, 水稻去皮机 [shuǐdào tuōkéjī, shuǐdàoqùpíjī] เครื่องสีข้าว
糙米 [cāomǐ] ข้าวกล้อง
稻米 [dàomǐ] ข้าว
稻谷 [dàogǔ] ข้าวเปลือก
牧场 [mùchǎng] ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
养猪场 [ yǎngzhūchǎng] เล้าหมู
养鸡场 [yǎngjīchǎng] เล้าไก่
马厩 [mǎjiù] คอกม้า (厩 คอก)
饲料 [sìliào] อาหารสัตว์
猪饲料 [zhū sìliào] อาหารหมู
鱼饲料 [yú sìliào] อาหารปลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!