คำที่ประกอบด้วยอักษร 去

去 [qù] ไป
去哪儿?[qùnǎr] ไปไหน
去哪里?[qùnǎlǐ] ไปไหน
去哪儿好呢? [qùnǎr hǎone] ไปไหนกันดีนะ
要去哪?[yàoqùnǎr] ต้องการไปไหน
到哪里去?[dàonǎlǐqù] จะไปไหน (到…去)
怎么去? [] ไปอย่างไร
到飞机场去/去飞机场 [dàofēijīchǎngqù / qùfēijīchǎng] ไปสนามบิน
到市场去 [dàoshìchǎng qù] ไปตลาด
去那儿 [qùnàr] ไปที่นั้น
没办法去 [méibànfǎqù] ไปไม่ได้จริง ๆ
约去 [yuēqù] นัดกันไป
想去哪就去哪?[xiǎngqùnǎr jiùqùnǎr] อยากจะไปไหนก็ไป
你去不去? [nǐ qùbùqù] คุณจะไปหรือไม่
一起去 [yīqǐqù] ไปด้วยกัน
刚去过 [gāng qùguò] เพิ่งไปมา
不去了[bùqùle] ไม่ไปแล้ว
去过 [qùguò] ไปมาแล้ว
值得去 [zhídéqù] คุ้มค่าที่จะไป
没去过 [méi qùguò] ไม่เคยไป
去吗? [qùma] ไปไหม
别去 [biéqù] อย่าไป
不愿去 [bùyuàn qù] ไม่ยอมไป
上去 [shàngqù] ขึ้นไป
下去 [xiàqù] ลงไป
进去 [jìnqù] เข้าไป
出去 [chūqù] ออกไป
回去 [huíqù] กลับไป
过去 [guòqù] ข้ามไป
去外面 [qùwàimiàn] ออกไปข้างนอก
出国 [chūguó] ไปต่างประเทศ
出国留学 [chūguó liúxué] ไปเรียนต่อต่างประเทศ
离开家 [líkāijiā] จากบ้านไป
去按摩 [qù ànmó] ไปนวด
去散步 [qù sànbù] ไปเดินเล่น
去购物 [qù gòuwù] ไปช็อปปิ้ง
去逛街谁跟我去? [qùguàngjiē shuígēnwǒqù] ไปเดินหาซื้อของ ใครจะไปกับฉันบ้าง
去海边 [qù hǎibiān] ไปชายทะเล
去海滩 [qù hǎitān] ไปชายชายหาด
去爬山 [qù páshān] ไปปีนเขา
去骑马 [qù qímǎ] ไปขี่ม้า
去医院 [qù yīyuàn] ไปโรงพยาบาล
去医院看病 [qù yīyuàn kànbìng] ไปหาหมอ
去找医生 [qù zhǎoyīshēng] ไปหาหมอ
去看电影 [qù kàndiànyǐng] ไปดูหนัง
去吃饭 [qù chīfàn] ไปกินข้าว
去图书馆 [qù túshū guǎn] ไปห้องสมุด
去饭堂 [qù fàntáng] ไปโรงอาหาร
去洗手间 [qù xǐshǒujiān] ไปห้องน้ำ
去外地 [qù wàidì] ไปต่างจังหวัด
去酒店/去饭店 [qùjiǔdiàn / qùfàndiàn] ไปโรงแรม
去水上市场 [qù shuǐshàng shìchǎng] ไปตลาดน้ำ
我去学校 [wǒqùxuéxiào] ฉัน/ผมไปโรงเรียน
去夜校 [qù yèxiào] ไปเรียนภาคค่ำ
去过中国吗?[qùguò zhōngguó ma] เคยไปประเทศจีนไหม
去中国玩 [qù zhōngguó wán] ไปเที่ยวประเทศจีน
去警察局 [qù jǐngchájú] ไปสถานีตำรวจ
去地铁车站 [qù dìtiěchēzhàn] ไปสถานีรถไฟใต้ดิน
去火车站 [qù huǒchēzhàn] ไปสถานีรถไฟ
去这个地址 [qù zhège dìzhǐ] ไปตามที่อยู่นี้
走什么路好 [zǒushénmelù hǎo] ไปทางไหนดี
走哪条路好? [zǒunǎr tiáolù hǎo] ไปทางไหนดี
去…路 [qù… lù] ไปถนน…
走别的路可以吗? [zǒubiédelù kěyǐma] ไปทางอื่นได้ไหม
去做功德 [qù zuògōngdé] ไปทำบุญ
去参加 [qù cānjiā] ไปเข้าร่วม
去上课 [qùshàngkè] ไปเข้าเรียน
去上学 [qùshàngxué] ไปเรียน
走来走去 [zǒulái zǒuqù] เดินไปเดินมา
挑来挑去 [tiāolái tiāoqù] เลือกไปเลือกมา
去买东西 [qù mǎidōngxi] ไปซื้อของ
去批发市场买东西 [qù pīfā shìchǎng mǎidōngxi] ไปซื้อของที่ตลาดขายส่ง
去超市 [qù chāoshì] ไปซุปเปอร์มาร์เกต (超级市场)
去接孩子 [qù jiēháizi] ไปรับลูก
去交电费 [qùjiāo diànfèi] ไปจ่ายค่าไฟ
去交水费 [qùjiāo shuǐfèi] ไปจ่ายค่าน้ำ
去做吧 [qùzuòba] ไปทำเถอะ
去征兵 [qù zhēngbīng] ไปเกณฑ์ทหาร
出去吃饭 [chūqù chīfàn] ออกไปทานข้าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!