คำศัพท์จีนเกี่ยวกับนาฬิกา

时钟 shízhōng นาฬิกา
闹钟 nàozhōng นาฬิกาปลุก
圭表 guībiǎo นาฬิกาแดด
沙钟 shāzhōng นาฬิกาทราย
台钟 táizhōng นาฬิกาตั้งพื้น/ตั้งโต๊ะ
摆钟 bǎizhōng นาฬิกาที่มีลูกตุ้ม
手表 shǒubiǎo นาฬิกาข้อมือ
跑表 pǎobiǎo นาฬิกาจับเวลา
壁钟 bìzhōng นาฬิกาแขวน
数字时钟 shùzìshízhōng นาฬิกาดิจิตอล (แบบตัวเลข)
电子表 diànzǐbiǎo นาฬิกาดิจิตอล (แบบนาฬิกาข้อมือ)
机械表 jīxièbiǎo นาฬิกาเข็ม (นาฬิกาแบบกลไก)
怀表 huáibiǎo นาฬิกาพก
石英钟 shíyīngzhōng นาฬิกาควอตซ์
男士手表 nánshìshǒubiǎo นาฬิกาสุภาพบุรุษ
女士手表 nǚshìshǒubiǎo นาฬิกาสุภาพสตรี
防水表 fángshuǐbiǎo นาฬิกากันน้ำ
手表电池 shǒubiǎodiànchí ถ่านนาฬิกา
表带 biǎodài สายนาฬิกา
大笨钟 dàbènzhōng นาฬิกาบิ๊กเบน
钟塔, 钟楼 zhōngtǎ, zhōnglóu หอนาฬิกา
表针 biǎozhēn เข็มนาฬิกา
时针、分针, 秒针 [shízhēn, fēnzhēn, miǎozhēn] เข็มชั่วโมง, เข็มนาที, เข็มวินาที
顺时针运转 shùnshízhēnyùnzhuǎn หมุนตามเข็มนาฬิกา
逆时针运转 nìshízhēnyùnzhuǎn หมุนทวนเข็มนาฬิกา
顺时针 shùnshízhēn ตามเข็มนาฬิกา
逆时针 nìshízhēn ทวนเข็มนาฬิกา
调时间 tiáoshíjiān ปรับตั้งเวลา (调时)
对表, 对时间 duìbiǎo, duìshíjiān เทียบเวลา
钟头 zhōngtóu ชั่วโมง
钟点的读法 zhōngdiǎndedúfǎ วิธีบอกเวลานาฬิกา
手表品牌 shǒubiǎopǐnpái ยี่ห้อนาฬิกา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!