คำศัพท์ที่เกี่ยวกับไปรษณีย์

信 xìn จดหมาย
特快专递 tèkuàizhuāndì ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS)
邮箱 yóuxiāng กล่องรับจดหมาย
邮筒 yóutǒng ตู้ไปรษณีย์
邮局 yóujú ที่ทำการไปรษณีย์
邮差 yóuchāi บุรุษไปรษณีย์
邮递员 yóudìyuán บุรุษไปรษณีย์
收信人 shōuxìnrén ผู้รับจดหมาย
寄信人 jìxìnrén ผู้ส่งจดหมาย
信封 xìnfēng ซองจดหมาย
信纸 xìnzhǐ กระดาษเขียนจดหมาย
邮包 yóubāo พัสดุไปรษณีย์
包裹 bāoguŏ พัสดุไปรษณีย์
邮费 yóufèi ค่าไปรษณียากร
通信 tōngxìn ติดต่อกันทางจดหมาย
邮汇 yóuhuì ส่งธนาณัติ
邮戳 yóuchuō ตราประทับไปรษณีย์
邮票 yóupiào แสตมป์
邮件 yóujiàn ไปรษณีย์ภัณฑ์
明信片 míngxìnpiàn ไปรษณียบัตร
邮电 yóudiàn ไปรษณีย์โทรเลข
邮电局 yóudiànjú ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
邮政编码 yóuzhèngbiānmǎ รหัสไปรษณีย์
印花税票 yìnhuāshuìpiào อากรแสตมป์
邮购 yóugòu สั่งซื้อทางไปรษณีย์
寄信 jìxìn ส่งจดหมาย
写信 xiěxìn เขียนจดหมาย
快信 kuàixìn จดหมายด่วน
情书 qíngshū จดหมายรัก
挂号信 guàhàoxìn จดหมายลงทะเบียน
绝命书 juémìngshū จดหมายลาตาย
贺信 hèxìn จดหมายอวยพร
密信 mìxìn จดหมายลับ
信鸽 xìngē นกพิราบสื่อสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!