คำศัพท์อังกฤษ ธรรมชาติ

natureเน-เชอะ ธรรมชาติ,ธรรมดา,สันดาน
worldเวิลด โลก,คนทั้งโลก,ทางโลกีย์
earthเอิธ พื้นดิน,ธาตุดิน,โลก
wildไวลด ป่า,ป่าเปลี่ยว,ดุร้าย
forestฟอ-เร็ซท ป่า,สิ่งใดๆที่ระเกะระกะ
treeทรี ต้นไม้
branchบรานซ กิ่งก้าน,สาขา,ปลีก,ย่อย
leafลีฟ ใบไม้,กลีบดอกไม้
rootรูท ราก(ต้นไม้-ผม-ฟัน),โคน,หน่อ
barkบาค เปลือกไม้
grassกราซ หญ้า,สนาม
bambooแบ็มบู- ไม้ไผ่
stoneซโทน หิน,แผ่นอิฐก้อนหิน,กรวด
rockร็อค หิน,หินโสโครก,อันตราย
plantพลานท พืช,ปลูก,เพาะ
airแอ อากาศ
mountainเมาน-ทิน ภูเขาสูง
hillฮิล ภูเขาเตี้ยๆ,เนิน,ดอน,ดอย
caveเคฝ ถ้ำ,โพรง,อุโมงค์
tunnelทัน-เน็ล อุโมงค์,โพรงใต้ดิน,
spaceซแพซ อวกาศ,ช่องว่าง,ระยะห่าง
skyซไค ท้องฟ้า
sunซัน ดวงอาทิตย์
moonมูน ดวงจันทร์,เดือน
starซทา ดวงดาว
waterวอ-เทอะ น้ำ
rainเรน ฝน,ฝนตก
lightningไลท-นิง ฟ้าแลบ
thunderธัน-เดอะ ฟ้าร้อง
thunderboltธัน-เดอะโบลท สายฟ้า
rainbowเรนโบ รุ้ง,สีรุ้ง
oceanโอ-แฌน มหาสมุทร
seaซี ทะเล
riverรีฝ-เออะ แม่น้ำ
canalคะแนล- คลอง,ร่อง,ช่องทาง
swampซว็อมพ หนอง,บึง,ตม,ปลัก
pondพ็อนด บ่อน้ำ
fountainเฟาน-ทิน น้ำพุ
waterfallวอ-เทอะ ฟอลน้ำตก
beachบีช หาดทราย
windไวนด ลม,ลมแล้ง
groundกเรานด ดิน
clayคเล ดินเหนียว
sandแซ็นด ทราย
sunlightซันไลท แสงอาทิตย์
moonlightมูนไลท แสงจันทร์
cloudคเลาด เมฆ
mistมิซท หมอก
smokeซโมค ควัน,สูบบุหรี่
stormซทอม พายุ,มีพายุจัด
cosmosคอส-ม็อซ จักรวาล,หรือสากลจักรวาล
planetพแลน-เอ็ท ดาวเคราะห์
beastบีซท สัตว์เดรัจฉาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!