คำศัพท์เกี่ยวกับพลังงาน

能量 néngliàng พลังงาน
磁能 cínéng พลังงานแม่เหล็ก
波浪能 bōlàngnéng พลังงานคลื่น
太阳能 tàiyángnéng พลังงานแสงอาทิตย์
热能 rènéng พลังงานความร้อน
光能 guāngnéng พลังงานแสง
核能 hénéng พลังงานนิวเคลียร์
风能 fēngnéng พลังงานลม
潮汐能 cháoxīnéng พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
水能 shuǐnéng พลังงานน้ำ
机械能 jīxiènéng พลังงานกล
动能 dòngnéng พลังงานจลน์
化学能 huàxuénéng พลังงานเคมี
声能 shēngnéng พลังงานเสียง
电能 diànnéng พลังงานไฟฟ้า
势能 shìnéng พลังงานศักย์
生物质能 shēngwùzhìnéng พลังงานมวลชีวภาพ
生物能 shēngwùnéng พลังงานชีวภาพ
弹性能 tánxìngnéng พลังงานยืดหยุ่น
可替代能源 /替代能源 kětìdàinéngyuán /tìdàinéngyuán แหล่งพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน
自然能源 zìránnéngyuán แหล่งพลังงานธรรมชาติ
辐射能 fúshènéng พลังงานรังสี
原子能 yuánzǐnéng พลังงานปรมาณู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!