คำศัพท์ เกี่ยวกับ ขี้ 屎

ขี้ 大便 [dà biàn]
ขี้หมู 猪屎 [zhū shǐ]
ขี้หมา 狗屎 [gǒu shǐ]
ขี้ตา 眼屎 [yǎn shǐ]
ขี้หู 耳屎 [ěr shǐ]
ขี้เถ้า 灰 [huī]
ขี้อาย 害羞 [hài xiū]
ขี้ลืม 健忘 [jiàn wàng]
ขี้โกง 欺骗 [qī piàn],诈骗 [zhà piàn] ,欺诈 [qī zhà]
ขี้ขอ 做什么都求别人 [zuò shén mo dōu qiú bié rén]
ขี้เหนียว 小气 [xiǎo qì],吝啬 [lìn sè],铁公鸡 [tiě gōng jī]
ขี้บ่น 好发牢骚 [hǎo fā láo sāo]
ขี้เมา 醉汉 [zuì hàn]
ขี้ยา 吸毒成瘾的 [xī dú chéng yǐn de]
ขี้เหล้า 酒鬼 [jiǔ guǐ]
ขี้หนาว 怕冷的 [pà lěng de]
ขี้ร้อน 怕热的 [pà rè de]
ขี้สงสาร 心肠软的 [xīn cháng ruǎn de]
ขี้โรค 多病的 [duō bìng de]
ขี้สงสัย 多疑的 [duō yí de]
ขี้อิจฉา 爱嫉妒 [ài jí dù]
ขี้ขลาด 胆小 [dǎn xiǎo],懦弱 [nuò ruò]
ขี้เล่น 爱开玩笑的 [ài kāi wán xiào de]
ขี้อ้อน 爱哭得 [ài kū de],动不动就哭得 [dòng bù dòng jiù kū de]
ขี้หึง 爱吃醋的 [ài chī cù de]
ขี้อวด 好炫耀的 [hǎo xuàn yào de]
ขี้โกหก 爱撒谎的 [ài sā huǎng de]
ขี้เกียจ 懒惰的 [lǎn duò de]
ขี้มูก 鼻涕 [bí tì]
ขี้รังแค 头皮屑 [tóu pí xiè]
ขี้สนิม 锈 [xiù]
ขี้หึง 爱吃醋的 [ài chī cù de]
ขี้เซา 嗜睡 [shì shuì]
ขี้เหร่ 丑陋的 [chǒu lòu de]
ขี้แมลงวัน 雀斑 [què bān]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!