ชื่อคนในคัมภีร์ไบเบิล

亚当 yà dāng = Adam
亚历山大 yà lì shān dà = Alexander
安娜 ān nà = Anna
乔治 qiáo zhì = George
约翰 yuē hàn = John
约翰逊 yuē hàn xùn = Johnson
戴维 dài wéi = David
埃玛 āi mǎ = Emma
伊丽莎白 yī lì shā bái = Elizabeth
爱德华 ài dé huá = Edward
苏珊 sū shān = Susan
汤姆 tāng mǔ = Tom
威廉 wēi lián = William
特里萨 tè lǐ sà = Therasa
史蒂芬 shǐ dì fēn = Stephen
托马斯 tuō mǎ sī = Thomas
史密斯 shǐ mì sī = Smith
索菲娅 suǒ fēi yà = Sophia
路易丝 lù yì sī = Louise (Lewis)
露西 lù xī = Lucy
马克 mǎ kè = Mark
玛丽亚 mǎ lì yà = Maria
布赖恩 bù lài ēn = Bryan
彼得 bǐ dé = Peter
理查 lǐ chá = Richard
罗伯特 luó bó tè = Robert
詹姆斯 Zhān mǔ sī = James
保罗 bǎo luó = Paul
亚里斯多德 Yà lǐsī duō dé=Aristotle
史蒂夫•乔布斯 Shǐ dì fu•qiáobùsī (Steve Jobs)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!