ทฤษฏีการลดขีดอักษรจีนจากตัวอักษรรูปเดิมเป็นอักษรลดรูป

          ในปีคศ 1996  รัฐบาลจีนได้ประกาศใช้ตัวอักษรจีนระบบใหม่อย่างเป็นทางการ การดัดแปลงตัวอักษรจีนระบบใหม่จากตัวอักษรจีนระบบเก่ามี 3 วิธี คือ 1.ตัดบางส่วนของตัวอักษรเก่าออก 2.เปลี่ยนแปลงลักษณะของตัวอักษรเก่า 3.ใช้ตัวอักษรที่เขียนง่ายกว่าแทนอักษรเก่า

อนึ่งอักษรจีนบางตัวสามารถดัดแปลงได้หลายวิธีเพื่อเขียนง่ายขึ้น โดยมีหลักการดังนี้

1.ตัดบางส่วนของตัวอักษรเก่าออก

1.1 ตัดด้านข้างออก

 • ตัดข้างซ้าย 录  誇
 • ตัดข้างขวา  號号 類
 • ตัดข้างบน   雲云 麼
 • ตัดข้างล่าง     麗丽 禦

1.2 ตัดทั้งสองข้างออก

 • ตัดข้างบนและข้างล่าง 裡
 • ตาข้างซ้ายและข้างขวา 術
 • ตัดข้างขวาและข้างล่าง 聲

1.3 ตัดมุมออก

 • ตัดมุมขวาบน 際
 • ตัดมุมขวาล่าง 陽
 • ตัดมุมซ้ายบน 懇

1.4 ตัดส่วนนอกและส่วนในหรือส่วนกลางออก

 • ตัดส่วนในออก 廣广  廠
 • ตัดส่วนนอกออก 開开 迴回    
 • ตัดตรงกลาง 奮奋 尋

1.5 ตัดส่วนที่ซ้ำกันออก 競竞 蟲

1.6 ตัดส่วนอื่นๆ

齿

 

2.เปลี่ยนแปลงลักษณะของตัวอักษรจีนระบบเก่า

2.1 เปลี่ยนส่วนที่อิงลักษณะ  (换形旁)

2.1.1  เปลี่ยนส่วนที่อิงเสียง (换声旁)

2.1.2  เปลี่ยนส่วนที่อิงลักษณะหรืออิงเสียง

2.1.3  เปลี่ยนส่วนที่อิงลักษณะและส่วนที่ยิงเสียง

 • เปลี่ยนส่วนอิงความหมาย 體体 塵尘     
 • เปลี่ยนเค้าโครงหรือใช้สัญลักษณ์อื่นมาแทน 齊齐 爾
 • เปลี่ยนเค้าโครงส่วนบน 變
 • เปลี่ยนเค้าโครงส่วนล่าง 當
 • เปลี่ยนเค้าโครงข้างซ้าย 報
 • เปลี่ยนเค้าโครงข้างขวา 彌
 • เปลี่ยนเค้าโครงข้างใน 團
 • ใช้สัญลักษณ์อื่นที่มีจำนวนขีดน้อยกว่ามาแทน

 

 1. ใช้ตัวอักษรที่เขียนง่ายกว่ามาแทนตัวอักษรจีนระบบเก่า

祗/隻

อ้างอิง

คู่มืออักษรจีน สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล

One thought on “ทฤษฏีการลดขีดอักษรจีนจากตัวอักษรรูปเดิมเป็นอักษรลดรูป

 1. ภาษาดิ้นได้.ไม่ตาย.วิบัติ.วิวัฒน์.มีการปรับเปลี่ยน.ตลอดเวลา..เรียนรู้ศิลปะ.วัฒนธรรม..ให้ลึกซึ้งได้.จากตัวเต็ม..มาเรียนตัวย่อ.ยังพอเข้าใจ..ตัวย่อ.ดูง่าย.เขียนง่าย..เจอตัวเต็ม.หลายตัว.แล้ว..งงมั้ย….ภาษาพูด.ภาษาเขียน..กาพย์.กลอน.ก็คนละอย่าง..พ้องเสียง.พ้องรูป…เรียนรู้.ตลอดชีพ.กันไป..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!