ประเภทของข่าว 新闻

新闻 [xīnwén] ข่าว
新闻报道 /新闻报告 [xīnwén bàodào/xīnwén bàogào] รายงานข่าว
体育新闻 [tǐyù xīnwén] ข่าวกีฬา
政治新闻 [zhèngzhì xīnwén] ข่าวการเมือง
国外新闻 [guówài xīnwén] ข่าวต่างประเทศ
国内新闻 [guónèi xīnwén] ข่าวในประเทศ
皇家新闻 [huángjiā xīnwén] ข่าวในพระราชสำนัก
头条新闻 [tóutiáo xīnwén] ข่าวพาดหัว
社会新闻 [shèhuì xīnwén] ข่าวสังคม
犯罪新闻 [fànzuì xīnwén] ข่าวอาชญากรรม
经济新闻 [jīngjì xīnwén] ข่าวเศรษฐกิจ
科技新闻 [kējì xīnwén] ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
文化新闻 [wénhuà xīnwén] ข่าววัฒนธรรม
本地新闻 /地方新闻 [běndì xīnwén/ dìfāng xīnwén] ข่าวภูมิภาค
天气新闻 [tiānqì xīnwén] ข่าวสภาพอากาศ
灾难新闻 [zāinàn xīnwén] ข่าวภัยพิบัติ
娱乐新闻 [yúlè xīnwén] ข่าวบันเทิง
八卦新闻 [bāguà xīnwén] ข่าวซุบซิบดารา
短新闻 [duǎn xīnwén] ข่าวสั้น
最新新闻 / 热点新闻 [zuìxīn xīnwén/ rèdiǎn xīnwén] (hot news) ข่าวฮอตนิวส์
网上新闻 [wǎngshàng xīnwén] ข่าวออนไลน์
足球新闻 [zúqiú xīnwén] ข่าวฟุตบอล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!