ประเภทของแพทย์ 医生种类

精神科医生 [jīngshénkē yīshēng] จิตแพทย์
眼科医生 [yǎnkē yīshēng] จักษุแพทย์
儿科医生 [érkē yīshēng] กุมารแพทย์
牙科医生 [yákē yīshēng] ทันตแพทย์
中医医师 [zhōngyī yīshī] แพทย์แผนจีน
麻醉医生 [mázuì yīshēng] วิสัญญีแพทย์
外科医生 [wàikē yīshēng] ศัลยแพทย์
妇产科医生 [fùchǎn kē yīshēng] สูตินารีแพทย์
内科医生 [nèikē yīshēng] อายุรแพทย์
放射科医生 [fàngshè kē yīshēng] แพทย์รังสีวิทยา
神经科医生 [shénjīngkē yīshēng] แพทย์ทางสมองและเส้นประสาท
泌尿科医生 [mìniàokē yīshēng] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ
整形外科医生 [zhěngxíng wàikē yīshēng] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง
皮肤科医生 [pífūkē yīshēng] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง
耳鼻喉医生 [bíhóu yīshēng] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก

คำศัพท์เพิ่มเติม

得去看医生 [děi qùkàn yīshēng] ต้องไปพบแพทย์
看医生 [kànyīshēng] พบแพทย์ –> 来看医生 [lái kànyīshēng] มาพบแพทย์ , มาหาหมอ
就诊 [jiùzhěn] เข้ารับการตรวจรักษา
症状 [zhèngzhuàng] อาการ –> 都有什么症状 [dōu yǒushéme zhèngzhuàng] มีอาการอะไรบ้าง
捂住 [wǔ​zhù] ปิดคลุม (ปิดปาก, ปิดจมูก) –> 咳嗽或打喷嚏时要用手捂住嘴巴 [késou huò dǎpēntìshí yàoyòngshǒu wǔzhù zuǐba] ขณะที่ไอหรือจาม ต้องเอามือปิดปาก
捂住耳朵 [wǔzhù ěrduo] ปิดหู ; 捂住眼睛 ปิดตา
无药可治 [wúyào kězhì] รักษาไม่หาย
病历 [bìnglì] ประวัติผู้ป่วย (medical record) –> 我们这没有你的病历。 ที่นี่ไม่มีประวัติของผู้ป่วย
个人信息 [gèrén xìnxī] ข้อมูลส่วนตัว –> 填写一下个人信息。 กรอกข้อมูลส่วนตัวหน่อย
传唤 [chuán​huàn] เรียก, ออกหมายเรียก –> 等医生的传唤 [děngyīshēng de chuánhuàn] รอหมอเรียก
听诊 [tīngzhěn] การตรวจร่างกายด้วยการฟังเสียง
听诊器 [tīngzhěnqì] หูฟังของแพทย์ (ใช้ฟังเสียงการทำงานของอวัยวะ เช่น ปอด หัวใจ และท้อง ว่าเสียงการทำงานของอวัยวะนั้น ปกติหรือ ผิดปกติ เพื่อประกอบการการวินิจฉัย)
体温计 [tǐwēnjì] ปรอทวัดไข้
B超 [B chāo] อัลตราซาวด์
超声波诊断 [chāoshēngbōzhěnduàn] ตรวจวินิจฉัยด้วยอัลตราซาวด์
CT扫描 [CT sǎo miáo] ซีทีสแกน (CT scanning)
MRI扫描 [MRI sǎomiáo] เอ็มอาร์ทีสแกน (磁共振 cígòngzhèn)
心电图 [xīndiàntú] ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
心电图检查 [xīndiàntú jiǎnchá] ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
康复理疗室 [kāngfùlǐliáo shì] ห้องกายภาพบำบัดฟื้นฟู
加护病房 [jiāhù bìngfáng] ห้องICU
产房 [chǎnfáng] ห้องคลอด
急救室 [jíjiù shì] ห้องฉุกเฉิน
病房 [bìngfáng] ห้องคนไข้
会诊室 [huìzhěn shì] ห้องตรวจโรค
手术室 [shǒushù shì] ห้องผ่าตัด
保健室 [bǎojiàn shì] ห้องพยาบาล
康复室 [kāngfù shì] ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด
X 射线室 [X shèxiàn shì] ห้องเอกซเรย์
拍X光片 [pāi X guāngpiàn] ถ่ายเอกซเรย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!