ภาคผนวก ทรงผมสมัยต่าง

ทรงผมและเครื่องประดับศีรษะยุคก่อนสมัยฉิน 先秦的头饰

ทรงผมและเครื่องประดับศีรษะสมัยฉินและฮั่น 秦汉的头饰

ทรงผมและเครื่องประดับศีรษะสมัยเว่ย จิ้น ราชวงศ์เหนือใต้ 魏晋南北朝的头饰

ทรงผมและเครื่องประดับศีรษะสมัยสุย ถัง และสมัยห้าราชวงศ์ 隋唐五代的头饰

ทรงผมและเครื่องประดับศีรษะสมัยซ่ง 宋代的头饰

ทรงผมและเครื่องประดับศีรษะสมัยเหลียวและสมัยหยวน 辽及元代的头饰

ทรงผมและเครื่องประดับศีรษะสมัยหมิง 明代的头饰

ทรงผมและเครื่องประดับศีรษะสมัยชิง 清代的头饰

ทรงผมและเครื่องประดับศีรษะสมัยสาธารณรัฐ 民国初年头饰

error: Content is protected !!