ลำดับขีดอักษร:蜡【là】

หมวดอักษร: 虫

ความหมายปัจจุบัน :

蜡 (蠟) [là] เทียน, แว็กซ์(wax) –> 蜡笔 [làbǐ] สีเทียน, 汽车蜡 แว๊กซ์รถยนต์

พัฒนาการตัวอักษร :(蠟)

动物、植物或矿物所产生的油质,具有可塑性,易熔化,不溶于水,可溶于二硫化碳和苯:石蜡。蜂蜡。蜡版。蜡笔。蜡疗。蜡染。蜡人。蜡纸。蜡烛。蜡黄(形容颜色黄得像蜡)。蜡丸。
笔画数:14;
部首:虫;
笔顺编号:25121412212511
笔顺:竖折横竖横捺横竖竖横竖折横横【名】
(形声。从虫,(liè)声。本义:动物、植物或矿物所产生的某些油质。如:蜂蜡)
动物、矿物或植物所产生的油质,具有可塑性,能燃能熔,不溶于水,是一羟基醇或固醇的脂肪酸酯〖wax〗
蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明。——杜牧《赠别》
又如:蜡圆(蜡丸);蜡弹(蜡丸,用蜡封裹的密件);蜡查(蜡埚,蜡滓。白蜡(虫蜡)或黄蜡(蜂蜡)的渣滓)
蜡烛的简称〖candle〗
蜡炬成灰泪始干。——李商隐《无题》
又如:蜡火(蜡烛火);蜡烟(蜡烛的烟);蜡红(烛花);蜡香(蜡烛燃点时产生的气味);蜡光(烛光)【动】
用蜡涂抹〖wax;polish〗。如:蜡引(涂蜡于纸张或布帛上,以防水湿);蜡本(用蜡涂绢上,所临摹的画本);蜡纸(表面涂蜡的纸)
另见zhà
蜡白
làbái
〖glastlypale;deathlypale〗〖脸〗失去血色而呈异常白色
腊白的脸色表明她的健康欠佳
蜡版
làbǎn
〖mimeographstencil(alreadycut)〗用针形钢笔在特制蜡纸上刻写成的油印底版
蜡笔
làbǐ
〖waxcrayon〗∶颜料搀在蜡里制成的笔,可用于素描或着色
蜡笔画
〖pencil〗∶涂写物质的棒状物,常装在纸盒内
蜡光纸
làguāngzhǐ
〖calenderedpaper〗∶经过造纸机上砑光机处理的纸张
〖glazedpaper〗∶具有光洁和光滑或光泽表面的纸
蜡黄
làhuáng
〖waxyellow;waxen;sallow〗像蜡一样黄
蜡黄色的琥珀
他这一病,面色蜡黄,比从前瘦多了
蜡刻
làkè
〖cerograph〗在蜡上雕刻
蜡泪
làlèi
〖gutteringordrippingofacandle〗蜡油顺点着的蜡烛向下流淌,状如流泪
蜡疗
làliáo
〖waxtherapy〗一种物理疗法,把半熔化的石蜡敷在患处促进血液循环,并能抑制炎症的发展,对关节炎、扭伤等有疗效
蜡染
làrǎn
〖waxprinting;batik〗染布工艺。先用液状蜡将图案绘制在布上,再经染色后除去蜡质而成
蜡人,蜡人儿
làrén,làrénr
〖waxfigure〗用蜡捏制成的小人模型
蜡蹋
làtā
〖dirty;dowdy;sloppy;slovenly;squalid;untrdy〗不利落;不整洁
生性蜡蹋懒惰
蜡台
làtái
〖candleholder;candlestand〗可以把蜡烛插在上面的器具
蜡纸
làzhǐ
〖waxpaper〗涂满蜡的纸
蜡烛
làzhú
〖waxcandle;waxlight〗蜡制的固体照明用品

zhà
【动】
古代祭名。周朝年终大祭万物〖asacrificeofferedatendoftheyear〗
天子大蜡八。——《礼记·郊特性》
又如:蜡腊(岁终祭祀);蜡坛(蜡祭之坛);蜡宾(年终祭祀的助祭人);蜡索(犹蜡祭);蜡祠(蜡祭用的祠堂);蜡宫(供蜡祭用的宫室);蜡月(指周历十二月);蜡日(年终蜡祭八神之日);蜡祭(祭名。年终合祭万物之神)
另见là

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– LIVVV 緃(中)点(戈)纽(女)纽(女)纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄌㄚˋ

拼音 พินอิน:

– là

前缀: 虫=[体]虫也。

字身: 巤=[体]取猎字音义。

字源:

字意: [体]昆虫所猎者,蜂分泌之物质也,可塑,可燃。

体:

蜡炬: 蜡制之炬。

蜡烛: 蜡制之烛。

蜡书: 蜡丸中所藏之书信。

蜡虫: 昆虫名,能分泌蜡质,制蜡之虫。

蜡版: 蜡制之版。

蜡石: 似蜡之石。

蜡泪: 蜡熔而流如泪。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zraags

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chioh

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : za

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cü4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : caa

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshiok4

日音 เสียงญี่ปุ่น : syo

韩音 เสียงเกาหลี : sa

越南音 เสียงเวียดนาม : chas

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!