ลำดับขีดอักษร:丐【gài】

หมวดอักษร: 一

ความหมายปัจจุบัน :

丐 (匃) [gài] ขอทาน –> 乞丐 [qǐgài] ขอทาน(beggar)

พัฒนาการตัวอักษร :



gài
乞求。
讨饭的人:乞丐。
给与、施与:“沾丐后人多矣”。
笔画数:4;
部首:一;
笔顺编号:1215
笔顺:横竖横折

匃、匄
gài
【动】
乞求,乞讨〖beg〗
求愿曰匃。——《通俗文》
匃,求也。——《广雅》
不强丐。——《左传·昭公六年》
毋或匄夺。——《左传·昭公十六年》
丐沐沐我。——《史记·外戚世家》
丐,乞也。——《字汇》
不抽屋,不强丐。——《左传·昭公六年》
又如:丐饭;丐物;丐食;丐计(乞求计策);丐施(乞求布施);丐贷(乞贷);丐养(给人收养为义子)
求,请求〖askfor〗
邹君海滨,以所辑黄花冈烈士事略丐序于予。——孙文《【黄花冈七十二烈士事略】序》
又如:丐命(乞命。请求饶命);丐祠(请求奉祠);丐退(请求辞职);丐留(请求留任);丐贷(请求借贷)
给予;施舍,把财物给与人〖give〗
尽取善绘,匄诸宫人。——《汉书·广川惠王越传》。注:“遗之也。”
我匄若。——《汉书·西域传》。马注:“与也。”
又出库钱一千万,以丐贫民遭旱不能供税者。——韩愈《太原王公墓志铭》
沾丐后人多矣。——《新唐书·【杜甫传】赞》
免除,宽免〖remit〗
诏以州镇十一水旱,丐其田租,开仓振恤。——《北史》

gài
【名】
乞丐,以乞讨为生的人〖beggar〗
于戏,丐者,言语如斯,可编为丐论。——元结《丐论》
又如:老丐;丐头;丐人;丐夫;丐者;丐棍(以乞讨为业的无赖);丐首(丐头);丐帮(有组织的乞丐团伙)

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MYVS 横(一)卜纽(女)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄞˋ

拼音 พินอิน:

– gài

前缀:

字身:

字源: 会意-甲骨文

字意: [用]从亡人会意,乞求;乞食的人。

体:

乞丐: 乞食的人。

用:

因:

果:

组合字: 钙麫

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kaads

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kad

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ke

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : goi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gä4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : goi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gai3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kai3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kai

韩音 เสียงเกาหลี : gai

越南音 เสียงเวียดนาม : cais

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!