ลำดับขีดอักษร:丹【dān】

หมวดอักษร: 丿

ความหมายปัจจุบัน :

丹 [dān] สีแดง, ยาเม็ด –> 红毛丹 [hóngmáodān] เงาะ, 不丹 [Bùdān] ภูฎาน, 丹麦 [dānmài] เดนมาร์ก, 仙丹 [xiāndān] ยาวิเศษ, 牡丹 [mǔdān] ดอกโบตั๋น, 仙丹花 [xiāndānhuā] ดอกเข็ม, 丹顶鹤 [dāndǐnghè] นกกระสา, 丹田 [dāntián] จุดตันเถียน อยู่เป็นจุดเลือดลมที่อยู่ใต้สะดือประมาณสามนิ้ว

พัฒนาการตัวอักษร :dān
红色:丹砂(朱砂)。丹桂(观赏植物,花为橘红色)。丹心碧血(赤诚的忠心,珍贵的热血)。丹青。
依成方制成的颗粒状或粉末状的中药:丸散膏丹。
姓。
笔画数:4;
部首:丿;
笔顺编号:3541
笔顺:撇折捺横

dān
【名】
(象形。甲骨文字形,外面框框象矿井形,里边的一横是加上的符号,表示那里有丹砂。本义:辰砂,朱砂)
同本义〖cinnabar〗
丹,巴越之赤石也。象采丹井。——《说文》
砺砥砮丹。——《书·禹贡》
有始州之国,有丹山。——《山海经·大荒北经》
加之以丹矸。——《荀子·正论》
乃丹书帛曰“陈胜王”,置入所罾鱼腹中。——《史记·陈涉世家》
又如:丹矸(丹砂);丹砂(一种红色矿物,也叫“朱砂”);丹砾(矿物之丹砂,可为药用);丹铅(丹砂和铅粉,是古人校勘文字的用具)
道家炼制的所谓长生不老药。又称丹头;丹液〖pillsofimmortality〗。如:炼丹;丹剂(丹药,丹饵)
古代用作染色的颜料〖redpigment〗
凡画者丹质。——《仪礼·乡射礼记》
指南方。古代五行说以五色配五方,南方属火,火色丹,故称〖southern〗。如:丹山(南方当日之地)
帝王的,帝王居住的〖imperial〗。如:丹诏(皇帝的诏书);丹跸(帝王的车驾);丹书铁券(皇帝颁给功臣使其世代享受免罪特权的诏书)
依成方制成的颗粒状或粉末状的中成药〖pellet;powder〗
山海丹
灵丹妙药

dān
【形】
红色,赤色〖red〗
染羽以朱湛丹秫。——《周礼·考工记》
颜如渥丹。——《诗·秦风·终南》
日上正赤如丹。——姚鼐《登泰山记》
又如:丹秫(赤粟);丹陛云墀(雕刻着云彩的红色台阶);丹阙(宫殿前两边用红色染饰的楼台);丹毫(红颜色的笔);丹陛(红色的台阶)
赤诚〖wholehearted〗。如:丹悃(真诚;赤诚之心);丹诚(丹赤诚衷之心);丹禁(天子居住的禁城)
炼丹的〖makingpillsofimmortality〗。如:丹鼎(道家语。一种炼丹的器具);丹丘(神话中的神仙之境。日夜皆明);丹台(道家语。神仙居住的地方)

dān
【动】
涂染成红色〖redden〗
杀卒四万,血丹野。——《新唐书》
又如:丹野
丹墀
dānchí
〖redstepsleadinguptoaimperialpalace〗宫殿前的红色台阶及台阶上的空地
丹顶鹤
dāndǐnghè
〖red-crownedcrane〗鹤的一种,又叫白鹤,仙鹤
丹毒
dāndú
〖eryslpelas〗一种急性皮肤炎症,多见于小腿和面腿
丹垩
dān’è
〖paintcoatingonawall〗泛指油漆粉刷
丹方
dānfāng
〖folkprescription〗
民间流传的药方,也叫“单方”
古代道家炼丹的方法
丹凤眼
dānfèngyǎn
〖theeyeswhichcanthusbendupwards〗眼角向上微翘,又称丹凤三角眼
丹桂
dānguì
〖orangeosmanths〗一种常绿灌木,雌雄异株,叶长椭圆形,开橘红色花,香味很浓,是珍贵的观赏植物。又叫“金桂”
丹青
dānqīng
〖painting〗丹和青是我国古代绘画,常用的两种颜色,借指绘画
竹帛所载,丹青所画。——《汉书·苏武传》
尤善丹青。——《晋书·顾恺之传》
丹砂
dānshā
〖cinnabar〗同“丹沙”。一种矿物,炼汞的主要原料。可做颜料,也可入药。又叫辰砂、朱砂
丹参
dānshēn
〖rootofred-rootedsalvia〗多年生草本植物,俗称红根,根可入药
丹田
dāntián
〖dantianelixirfield;pubicregion〗重要穴位;指人体脐下一寸半或三寸的地方
丹水
DānShuǐ
〖DanRiver〗俗称丹河,发源陕西,会淅水,流入汉水
丹心
dānxīn
〖aloyalheart〗忠诚之心
一片丹心
又叫“丹寸”、“丹魄”、“丹襟”、“丹诚”、“丹慊”、“丹恳”、“丹愚”、“丹款”、“丹悃”、“丹抱”、“丹府”、“丹衷”、“丹局”
人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——宋·文天祥《过零丁洋》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BY 月卜

注音 จู้อิน:

– ㄉㄢ

拼音 พินอิน:

– dān

前缀:

字身:

字源: 象形-甲骨文

字意: [体]红色且圆之物。

体:

外丹: 道家之修炼,以烹鼎金石为法。

内丹: 道家之修炼,以吐纳为法。

仁丹: 含于口中之丸药,译音。

仙丹: 道家配制的药物。

丹元: 人体中元始之内丹。

丹砂: 红色的朱砂。

丹心: 红色的心,指赤忱之心。

丹青: 指绘昼。

用:

渥丹: 形容人容貌美丽。

因:

果:

组合字: 坍蚒玬砃

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : taan

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tan

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dan

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : daan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tan1

日音 เสียงญี่ปุ่น : tan

韩音 เสียงเกาหลี : dan

越南音 เสียงเวียดนาม : ddanz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!