ลำดับขีดอักษร:乖【guāi】

หมวดอักษร: 丿

ความหมายปัจจุบัน :

乖 [guāi] ว่านอนสอนง่าย –> 乖乖 [guāiguāi] ว่านอนสอนง่าย

พัฒนาการตัวอักษร :guāi
不顺,不和谐:乖舛(谬误)。乖谬。乖戾(性情、言语、行为别扭,不合情理)。乖僻(怪僻)。乖张(怪僻,不讲情理)。出乖露丑。
机灵,伶俐(多指小孩听话):乖乖。乖巧。卖乖。乖觉(ju?)。乖顺。
笔画数:8;
部首:丿;
笔顺编号:31221135
笔顺:撇横竖竖横横撇折

guāi
【动】
(会意。小篆字形,象羊角形,从“北”。从“北”,取其分背的意思。本义:背离,违背,不和谐)
同本义〖perverse;violate〗
乖,戾也。——《说文》
刚柔得适谓之和,反和为乖。——《贾子道术》
吾独乖刺而无当兮。——《楚辞·怨世》
乖,背也。——《广雅》
楚执政众而乖。——《左传·昭公三十年》
上下相反,好恶乖迕。——晁错《论贵粟疏》
唯恐道途显晦,不相通达,致负诚托,又乖恳愿。——唐·李朝威《柳毅传》
今墨家非儒,儒家非墨,各有所持,故乖不合。——汉·王充《论衡·薄葬》
又如:乖礼(违背成礼、定制);乖角(违背抵触);乖贰(背离;违异);乖背(违背);乖则(违反法则)
分离;离别〖separate〗
昔我同袍,今永乖别。——魏·曹植《朔风》
又如:乖分(分离;分裂);乖别(分离;离别);乖拆(分离);乖析(分离,支离破碎)
断绝;隔绝〖breakoff〗。如:乖绝(隔绝);乖隔(阻隔);乖梗(受阻而分离)

guāi
【形】
不同;差异〖different〗
人度量之乖舛,何相越之辽迥。——晋·潘岳《西征赋》
又如:乖讹(差错;乖僻);乖越(差失,错误;不相当);乖舛(乖殊。乖异;不同)
反常;谬误〖abnormal;wrong〗
朕醉中处事有乖。——《辽史·穆宗纪》
衣服滓弊,行止乖角。——《太平广记·韩愈外甥》引《仙传拾遗》
又如:乖性儿(乖僻性格);乖和(不正常;不和谐);乖节(失常;过度);乘诞(乖戾荒诞);乖眼(怪眼)
不顺利;不如意〖untoward〗。如:乖遇(逆境,不幸的境遇)
邪恶;奸滑〖wicked〗
烦君自入华阳洞,直割乖龙左耳来。——唐·韩愈《答张道士寄树鸡》诗
又如:乖滑(狡猾;调皮);乖子(狡猾的人);乖劣(暴戾;恶劣);乖气(邪恶之气);乖沴(邪气,不和之气);乖诡(奸滑怪诞);乖眼(怪眼;凶眼)
表现好,顺从,听话〖good;obdient;well-behaved〗。如:不听话就不乖;这小孩真乖
灵巧,聪明,伶俐〖alert;clever〗
行者的眼乖。——《西游记》十五回
上了一回当,他也学乖了
黄文炳是个乖觉的人,早瞧了八分,,便奔船梢后走,望江里踊身便跳。——《水浒》第四十一回
又如:乖觉(机敏);乖人(机灵人);乖乖伶(聪明伶俐)乖唇蜜舌(形容口齿伶俐)
[方言]∶漂亮〖handsome〗。如:伢子乖
乖舛
guāichǎn
〖disagreeable;perverse;becontrarytoreason〗不齐
人度量之乖舛,何相越之辽迥。——潘岳《西征赋》
乖乖
guāiguai
〖well-behaved;obedient〗顺从,听话
小乖乖唻,我们唱你们听
乖乖
guāiguai
〖dear〗可爱的人
漂亮的小乖乖
乖蹇
guāijiǎn
〖bad〗〖命运〗不好;不顺遂
时运乖蹇
乖孩子
guāiháizi
〖dear;well-behavedchild〗受喜爱的小孩
替我拿进去,像个乖孩子
乖觉
guāijué
〖alert;clever;shrewd〗机警灵敏
他生的也还干净,嘴儿也倒乖觉。——《红楼梦》
松鼠乖觉得很,听见声音就溜跑了。
乖剌
guāilà
〖verjuice;crusty;perverse;becontrarytoreason〗违逆,不和谐;(性情)不会常规
吾独乖剌而无当兮。——《楚辞·怨世》
朝臣舛午,膠戾乖剌。——《汉书·刘向传》
乖离
guāilí
〖deviate〗抵触;背离
乖戾
guāilì
〖verjuice〗乖悖违戾,抵触而不一致。今称急躁,易怒为性情乖戾
脾气乖戾
三能色齐,君臣和;不齐,为乖戾。——《史记·天官书》
乖谬
guāimiù
〖absurd〗∶荒谬
将令正乖缪(通“谬”),壹异说云。——《汉书·王莽传》
乖谬悖理
〖abnormal〗∶反常
乖僻
guāipì
〖eccentric;odd〗性情乖张偏执
性情乖僻
乖僻的小伙子
乖巧
guāiqiǎo
〖clever〗机灵
匡超人为人乖巧,在船上不拿强拿,不动强动,一口一声,只叫“老爹”。——《儒林外史》第十五回
乖巧
guāiqiǎo
〖cute;lovely〗合人心意;讨人喜欢
多么乖巧的孩子
乖顺
guāishùn
〖obedient〗[方言]∶听从教管;顺从
见了他爸爸小家伙立刻乖顺多了
乖违
guāiwéi
〖disorderlyandabnormal〗∶错乱反常
寒暑乖违
〖contradictory;conflicting〗∶违反
〖separate〗∶分离
中岁多乖违,由来难具叙。——南朝梁·何逊《赠江长史别》
乖误
guāiwù
〖falsehood〗谬误;错误
乖异
guāiyì
〖strangething〗不近情理的怪事
大王为此人谗言,背妻弃子,乱行乖异。——元·佚名《武王伐纣平话》
乖张
guāizhāng
〖abnormal;eccentricandunreasonable〗∶不正常;不对劲儿
语言无逊让,情意两乖张。——《西游记》
〖willfulness〗∶性情执拗怪僻
行为偏僻性乖张。——《红楼梦》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HJLP 斜(竹)交(十)緃(中)心

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨㄞ

拼音 พินอิน:

– guāi

前缀:

字身:

字源: 会意-小篆文

字意: [用]象胁肋之形,背脊也,异也,戾也,人不多话状。

体:

用:

乖乖: 人不多话状。

乖戾: 暴戾。

乖巧: 不多话而灵巧。

乖张: 异而嚣张,指性情横暴与众不同。

乖僻: 异而孤僻,指性情暴戾古怪。

乖谬: 异而荒谬,指不合常理。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kwrvvl

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kruai

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kua

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : guai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : guä1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gwaai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : guai1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kuai1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwai

韩音 เสียงเกาหลี : goi

越南音 เสียงเวียดนาม : quaiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!