ลำดับขีดอักษร:们【men】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

们 [men] คำปัจจัยนาม (ไวยากรณ์ที่แสดงว่าเป็นพหูพจน์ที่ใช้วางไว้หลังคำนามหมายถึงบุคคล เช่น ครู เด็ก ฯลฯ), 爷儿们 (yé ér men)คำเรียกรวมชายที่มีอายุกับชายที่มีอายุอ่อน 爷们儿 (yé men ér)บรรดาท่านบุรุษทั้งหลาย 爷们 (yé men)ชาย, ผู้ชายบรรดาบุรุษทั้งหลาย 我们 (wǒ men)พวกเรา (wǒmen)พวกเรา 它们 (tā men)พวกมัน (ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป) (tāmen)พวกมัน (ใช้สำหรับสัตว์หรือสิ่งของ) 姐儿们 (jiě ér men)บรรดาพี่น้อง (หมายถึงพี่สาวน้องสาว) 她们 (tā men)พวกเธอ (เรียกหญิงตั้งแต่สองคนขึ้นไป) (tāmen)พวกเขา (หญิง) 哥儿们 (gē ér men )บรรดาพี่น้อง เพื่อนๆ ทั้งหลาย 哥们儿 (gēmenr)พรรคพวก (gēmenr)พวกพ้อง (gēmenr)เพื่อนพ้อง (gēmenr)เพื่อนๆ ทั้งหลาย 咱们 (zǎn mēn)คำที่ใช้เรียกฝ่ายของตนทั้งหมดและฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดพวกเรา (zánmen)พวกเรา 俺们 (ǎnmen)พวกเรา 你们 (nǐ men)พวกคุณ (nǐmen)พวกคุณ (nǐmen)พวกคุณ (มีจำนวนมากกว่าหนึ่ง) 们 (men)คำปัจจัยนาม (ไวยากรณ์ที่แสดงว่าเป็นพหูพจน์ที่ใช้วางไว้หลังคำนามหมายถึงบุคคล เช่น ครู เด็ก ฯลฯ) (men)ใช้หลังคำสรรพนามหรือคำนามที่มีความหมาย พวกเรา 他们 (tā men)พวกเขา(ชายตั้งแต่สองคนขึ้นไป) (tāmen)พวกเขา (ชาย) (tāmen)เขาทั้งหลาย 人们 (rén men)บุคคล, คนทั่วไป (rénmen)ผู้คน

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!