ลำดับขีดอักษร:件【jiàn】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

件 [jiàn] เอกสาร, เรื่อง(ลักษณะนาม) –> 文件夹 [wénjiànjiā] แฟ้มเอกสาร, 零件 [língjiàn] อะไหล่, 证件 [zhèngjiàn] เอกสารยืนยัน, 我忘了一件事。 ฉันลืมไปเรื่องหนึ่ง, 邮件 [yóujiàn] เมล์/จดหมาย

พัฒนาการตัวอักษร :jiàn
量词,用于个体事物:一件事。
指可以一一计算的事物:零件儿。案件。
不平常的大事情:事件。
文书证明之类:文件。来件。证件。
笔画数:6;
部首:亻;
笔顺编号:323112
笔顺:撇竖撇横横竖

jiàn
【动】
(会意。从人,从牛。《说文》:“分也。从人,从牛。牛大物故可分。”本义:分解,分开)同本义〖distinguish〗
件错理微。——晋·郭璞《山海经·图赞》
又如:件别(分别,一一分开);件举(枚举,一一分开列举)

jiàn
【量】
计量某些个体事物、衣服等
不要因一事而惹出两件三件。——《朱子语类辑略》
又如:三件行李;件把(约数,指数量接近或等于“一件”);件件(每一件;一件件,一桩桩);件数(事物的数目)

jiàn
【名】
物件〖piece〗。如:零件;件物(物件,成件的东西);件头(物件的体积大小)
指文书等〖documents〗。如:件目(文件目录,细目);文件;来件
一张包含有书写或印刷的声明(如身分、权力、所有权)的纸〖papers〗。如:证件
件子
jiànzi
〖piece〗[方言]∶件
两件子衣裳

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OHQ 人斜(竹)手

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄢˋ

拼音 พินอิน:

– jiàn

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 牛=[体]耕牛。

字源: 会意-小篆文

字意: [体]古人以牛为重要财产,故代表事物的数量。

体:

条件: 可以条列的重要事项。

件数: 可计量之数。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : granx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gienx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jie

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kien

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jän4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gin

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gian6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kiaⁿ6

日音 เสียงญี่ปุ่น : ken

韩音 เสียงเกาหลี : gen

越南音 เสียงเวียดนาม : kieenj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!