ลำดับขีดอักษร:仿【fǎng】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

仿 [fǎng] เลียนแบบ –> 模仿 [mófǎng] เลียนแบบ(imitate), 效仿 [xiàofǎng] ทำตามแบบอย่าง, 仿制品 [fǎngzhìpǐn] สินค้าลอกเลียนแบบ

พัฒนาการตัวอักษร :


仿
fǎng
效法,照样做:仿效。仿古。仿冒。仿宋(印刷字体的一种,亦称“仿宋体”)。
依照范本写的字:仿影。仿书。
相似,好像:仿像(仿佛相似)。仿佛(f?)。二者相仿。
笔画数:6;
部首:亻;
笔顺编号:324153
笔顺:撇竖捺横折撇
仿

fǎng
【动】
(形声。从人,方声。本义:相似。或作“彷”)
同本义〖besimilar〗
仿,相似也。——《说文》。俗亦作倣。
又如:仿像(仿佛相像);他俩长得相仿
仿效;模仿。也作“彷”、“倣”〖imitate;followtheexampleof〗
见所制蜡人,悉仿生人。——清·薛福成《观巴黎油画记》
又如:他们的罐子似乎是仿皮革容器制作的;仿刻(仿照原本的款式和字体刻印);仿模(模仿);仿写(模仿书写)
仿
fǎng
供人描红的范本〖modelforcalligraphy〗。如:仿纸
照着范本写的字〖characterstracedinblackinkoverChinesecharactersprintedinred〗
正说得热闹,一个小学生送倣来批。——《儒林外史》
仿
彷、髣
fǎng
——见“仿佛”(fǎngfú)
另见páng(仿偟)
仿佛
fǎngfú
〖seem〗差不多。单独作谓语,前面可加“相”。用于书面
两个孩子年纪相仿佛
仿佛
fǎngfú
〖asif;bealike;besimilar;bemoreorlesssame〗好像;似乎
犹仿佛其若梦从者。——《汉书·扬雄传》
山有小口,仿佛若有光。——晋·陶渊明《桃花源记》
仿佛陈涉之称项燕。——清·全祖望《梅花岭记》
读着这些有趣的故事,我仿佛也被引进了童话世界
仿古
fǎnggǔ
〖pseudoclassicism;modelledafteranantique;beinthestyleoftheancients〗摹拟古人的作品。多指古器物或艺术品
仿生学
fǎngshēngxué
〖bionics〗关于应用有关生物体系的功能的知识去解决工程问题的分支科学
仿宋
fǎngsòng
〖imitationSong-Dynasty-styletypeface〗仿照宋时刻本的一种印刷字体
仿效
fǎngxiào
〖imitate;ape;copy;bemodelledafter〗仿照效法
仿羊皮纸
fǎngyángpízhǐ
〖imitationparchment〗一种利用木浆经过延长打浆时间抄造的纸张,具有一定的强度、透明性好、能耐油等性质。如经过很好的轧光,则属于高光泽仿羊皮纸
仿造
fǎngzào
〖copy;bemodelledon〗模仿一定的样式制造
仿照
fǎngzhào
〖imitate〗模仿参照
仿照原样制作
仿真
fǎngzhēn
〖emulate〗由仿真器模仿(不同的计算机系统)
仿纸
fǎngzhǐ
〖sheetswithprintedlettersforchildrentopracticecalligraphy〗印有方格、用于练写毛笔字的吸水薄纸
仿制
fǎngzhì
〖copy;bemodelledon〗模仿制作
仿
páng
通“彷”
【动】
游荡,徘徊〖waver;hesitate〗
〖楚灵〗王亲独行,屏营仿偟于山林之中。——《国语·吴语》
聊仿佯而逍遥兮,永历年而无成。——《楚辞》
逍遥乎广泽之中,而仿洋于山峡之旁。——《淮南子·原道》
【名】
地势坦荡〖broadandlevel〗
西方…仿佯无所倚,广大无所极些。——《楚辞》
另见fǎng

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OYHS 人卜斜(竹)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄤˇ

拼音 พินอิน:

– fǎng

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 方=[用]向也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]人的方向,学习做人的道理;又相似也。

体:

用:

仿佛: 好像。

仿偟: 徘徊。

仿照: 学习依照。

仿制: 学习其形样而制造。

仿古: 学习古式。

仿效: 学习效法。

因:

果:

模仿: 依其模式学习。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : phayx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : phyangx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : faon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fang3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hong2

日音 เสียงญี่ปุ่น : hau

韩音 เสียงเกาหลี : baq

越南音 เสียงเวียดนาม : phangr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!