ลำดับขีดอักษร:伐【fá】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

伐 [fá] ตัด,โค่น –> 伐木 [fámù] โค่นต้นไม้/ตัดไม้, 步伐 [bùfá] จังหวะก้าว, 斯洛伐克 [sīluòfákè] สโลวาเกีย(Slovakia)

พัฒนาการตัวอักษร :
砍:伐树。砍伐。
征讨:讨伐。伐罪(征讨有罪的人)。口诛笔伐。
自夸:伐善(夸自己的好处)。伐智。不矜不伐。
笔画数:6;
部首:亻;
笔顺编号:321534
笔顺:撇竖横折撇捺


【动】
(会意。从人,从戈。甲骨文字形,像用戈砍人的头。本义:砍杀)
同本义〖kill〗
伐,击也。——《说文》
伐,杀也。——《广雅》
为酒醴,伐豚羔,舞长袖。——宋·苏辙《太白山祈雨词》
又如:伐祭(砍头祭天);伐杀(杀戮)
砍伐〖hack;fell;cutdown〗
伐竹取道。——唐·柳宗元《至小丘西小石潭记》
坎坎伐檀兮。——《诗·魏风·伐檀》
斯亦伐根以求木茂。——唐·魏征《谏太宗十思疏》
伐薪烧炭南山中。——白居易《卖炭翁》
又如:伐取(砍伐取得);伐炭(伐木烧炭);伐薪(砍柴)
讨伐,进攻〖sendarmedforcestosuppress;attack〗
齐师伐我。——《左传·庄公十年》
凡师有钟鼓曰伐,无曰侵。——《左传·庄公二十九年》
其后秦伐赵。——《史记·廉颇蔺相如列传》
季氏将伐颛臾。——《论语·季氏》
又如:口诛笔伐;伐叛(讨伐叛逆);伐罪吊民(讨伐有罪的君主,抚慰受难的百姓)
自吹自擂,夸耀自己〖bragabout〗
愿无伐善,无施劳。——《论语·公冶长》
每一令出,平伐其功。——《史记·屈原贾生列传》
不伐己功,不矜己能。——《史记·淮阴侯列传》
又如:伐智(夸耀自己的才智);伐善(夸耀自己的长处);伐功矜能(吹嘘自己的功劳和才能);伐德(自夸其德)
败坏,损伤〖damage〗
重被猛术。国本必伐。——宋·秦观《治势下》
又如:伐性(危害身心);伐命(残害性命);伐生(残害生命)
打破、挫败〖defeat;frustrate;baffle〗
故上兵伐谋,其次伐交,再次伐兵。——《孙子·谋攻》
敲击〖knock〗
征人伐鼓。——《诗·小雅·采芑》
又如:伐鼓(敲鼓);伐梆(敲打梆子)
引申为开凿〖dig〗
乃伐山石,刻之日月。——唐·韩愈《汴州东西水门记》
批评,责备〖criticize;blame〗
伐孔子之说,何逆于礼。——王充《论衡·问孔》
又如:口诛笔伐


【名】
通“阀”。功劳,功业〖merit〗
晋侯使却至献楚捷于周,与单襄公语,骤称其伐。——《左传·成公十六年》。杜预注:伐,功也。
千秋无他材能术学,又无伐阅功劳。——《汉书·车千秋传》
自矜功伐,奋其私智而不师古。——《史记·项羽本纪》
北救赵而西却秦,此五霸之伐也。——《史记·魏公子列传》
如:伐阅(功绩和资历)
畎上高土〖ridgesoil〗
匠人为沟洫,耜广五寸,二耜为耦,一耦之伐,广尺深尺,谓之畎。——《周礼》
伐柯
fákē
〖followaprinciple〗∶比喻遵循一定的原则
伐柯伐柯,其则不远。——《诗·豳风·伐柯》
〖matchmaker〗∶指做媒
伐木
fámù
〖woodcutting;lumbering〗采伐林木
伐檀
fátán
〖Fatan〗篇名。《诗经》里的诗,通常拿开头一句里的两个字作为全诗的题目。檀,檀树,木质坚实,古代用作制造车子的材料
伐罪
fázuì
〖uprising;attackthetyrantandrelievethepeopleoftheirsufferings〗讨伐有罪的人
吊民伐罪
近者奉辞伐罪。——《资治通鉴》
吊民洛汭,伐罪秦中。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OI 人点(戈)

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄈㄚˊ

– ㄈㄚ

拼音 พินอิน:

– (又音)fá

– fā

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 戈=[体]兵器,即「平头戟」。

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [用]人用戈,立而行动,击也,出征也。

体:

步伐: 一次一步。

用:

讨伐: 声讨出征。

征伐: 武力行动。

因:

伐木: 用刀砍木。

伐柯: 做媒。

伐鼓: 打鼓。

伐谋: 破坏敌人计谋。

伐罪: 声讨罪者。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : bad

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byat

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vaeq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fat

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fa5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fat

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huag8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : huah8

日音 เสียงญี่ปุ่น : batu

韩音 เสียงเกาหลี : ber

越南音 เสียงเวียดนาม : phatj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!