ลำดับขีดอักษร:伙【huǒ】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

伙 (夥) [huǒ] เพื่อน –> 伙伴 [huǒbàn] เพื่อนฝูง, 家伙 [jiāhuo] เครื่องใช้/อาวุธ/คน/ปศุสัตว์

พัฒนาการตัวอักษร :(夥)
huǒ
同伴,一同做事的人:同伙儿。伙伴(亦作“火伴”)。
集体所办的饭食:伙食。包伙。
旧指店员:店伙。伙计。
结伴,联合起来:合伙。散(s刵 )伙。伙同。入伙。
笔画数:6;
部首:亻;
笔顺编号:324334
笔顺:撇竖捺撇撇捺


huǒ
【名】
同“火”。古兵制十人为火,同火的人互称火伴。俗作伙伴,同伴〖partner;mate;companion〗。如:同伙;伙家(伙伴,相与共事的人;对同辈人或同伴的称呼)
合伙;由若干人结成的一群〖partnership〗。如:入伙;成群结伙;合伙(合股营业);伙中(大家的银钱中)


huǒ
【动】
群聚;结伴;联合一起干〖combine;join〗。如:从不伙他们去干;伙会(结伙会合);伙着(伙同,合伙);伙着用


huǒ
【量】
一群的人〖group;band〗。如:一伙武装歹徒;这伙学生

huǒ
【名】
伙食。饭食〖mess;food;meals〗。如:包伙;搭伙;伙伕(伙夫。旧指军队、单位的炊事员);伙勇(清代湘军、淮军中的伙头军);伙头军(旧指军队中烧饭的人)
另见huo
伙伴
huǒbàn
〖partner;companion〗元魏时军人以十人为火,共灶炊食,故称同火时为火伴。引申为同伴。后多写“伙伴”为同伴
好伙伴
伙伴关系
huǒbànguānxi
〖sociality〗∶同其他人交往的事实或条件
〖palship〗∶同伙关系,友好关系;不拘礼节的友好
伙犯
huǒfàn
〖accomplice〗同伙的罪犯
伙房
huǒfáng
〖kitchen(inaschool,factory,etc.)〗学校、工厂等集体单位的厨房
伙夫
huǒfū
〖messcook〗旧时在机关、学样、军队的厨房中挑水、做饭的人
伙耕
huǒgēng
〖jointploughing;ploughthefieldinpartnership〗一块耕作
伙计
huǒji
〖partner〗∶合伙人,合作共事的人
〖salesman;salesclerk〗∶旧指店员或长工等人
〖mate〗∶对熟人的称呼
伙计,借个火
伙食
huǒshí
〖mess;food;meals〗饭食,多指集体所办的饭食
伙食费
伙食补助
伙同
huǒtóng
〖inleaguewith;colludewith;gangupwith〗跟别人合起来〖做事〗
伙颐
huǒyí
〖verymany〗同“夥颐”。楚方言。叹词。多用以惊羡其多。夥,多;颐,语气词
画人伙颐。——蔡元培《图画》
伙种
huǒzhòng
〖jointploughing〗伙耕
伙子
huǒzi
〖group〗伙
他们是一伙子


huo
——用于“家伙”(jiāhuo)
另见huǒ

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OF 人火

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄛˇ

拼音 พินอิน:

– huǒ

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 火=[体]能量发出光热的形式。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]人聚火畔,取暖熟食也;又聚也。

体:

伙伴: 同伴。

伙食: 食物。

伙夫: 炊制熟食的人。

用:

家伙: 家具什物;又随意不敬的称呼他人。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qhwaalx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : huax

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fo

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ho3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fo

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : her2

越南音 เสียงเวียดนาม : hoar

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!