ลำดับขีดอักษร:估【gū】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

估 [gū] ประมาณการ –> 估计 [gūjì] โดยประมาณ, 估价 [gūjià] ราคาประมาณ(estimate price)

พัฒนาการตัวอักษร :
揣测,大致地推算:估计。估价。估一估。
古同“贾”,商人。


〔估衣〕出售的旧衣服或原料较次、加工较粗的新衣服。
笔画数:7;
部首:亻;
笔顺编号:3212251
笔顺:撇竖横竖竖折横


【名】
(形声。从人,古声。本义:物价)
同本义〖price〗
乃高盐直,贱帛估。——《新唐书·陆长源传》
通“贾”。商人〖dealer〗
莫复临时不寄人,漫道江中无估客。——《玉台新咏·梁元帝·别诗》
又如:估人(商人)
市场税〖markettax〗
估税悉除,市无二价。——《晋书·甘卓传》
又如:估税(古代的一种市场税)


【动】
引申为估价,估量〖evaluate〗。如:高估其价;估产;估评(估价);估单(估计货物价值运费等的清单。即估价单)
[方言]∶逼迫;强迫〖force〗
硬要估住他赔。——艾芜《猪》
又如:估打成招;估逼(催逼;强逼)
用同“鼓”。凸起;涨大〖swell〗
卫先生估着眼道:“前科没有文章。”——《儒林外史》
另见gù
估产
gūchǎn
〖evaluate;assess〗∶对〖财产〗进行正式的评价或估价
〖estimatetheyield〗∶根据农作物的长势和气候条件估计或预测单位面积的产量
估堆儿
gūduīr
〖estimatevalueofawholelot〗估计成堆商品的数量或价格
估计
gūjì
〖evaluate;estimate〗∶对事物做大致的推断
因为这渠要经过龙王庙下边的石岩,估计至少得二十天。——《求雨》
〖evaluate〗∶估量或确定…的货币价值
检查员估计这些马的价值是每匹1200元
〖think〗∶预测,推想
我估计他不会来
估价
gūjià
〖appraisevalue〗∶估计商品价格
估价表
〖calculate;evaluate〗∶对人或事物给以评价
对历史人物的估价不能脱离具体的历史条件
估量
gūliang
〖grade;assess〗估计衡量
这个人的逝世,对于欧美战斗着的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。——《在马克思墓前的讲话》
估摸
gūmo
〖reckon;guess〗猜测,推测
我估摸着她不来了
估摸着时辰差不多了,才把我叫起来。——《新手表》
估算
gūsuàn
〖roughestimate〗对事物的数量作大致推算
初步估算,这场泥石流阵性流共发生168次,总量为18万多立方米。——《一次大型的泥石流》


另见gū
估衣
gùyī
〖secondhandclothes〗收卖的旧衣

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OJR 人交(十)口

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨˋ

– (又音)ㄍㄨˇ

– ㄍㄨ

拼音 พินอิน:

– gù

– (又音)gǔ

– gū

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 古=[体]久远的过去。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]有经验的人,对事常加预测。

体:

用:

高估: 高于预测。

估计: 预计。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kaax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kox

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ku

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gu3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gou1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : koo2

日音 เสียงญี่ปุ่น : ko

韩音 เสียงเกาหลี : go

越南音 เสียงเวียดนาม : coor

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!