ลำดับขีดอักษร:但【dàn】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

但 [dàn] แต่ –> 但是 [dànshì] แต่, 不但 [búdàn] ไม่เพียงแต่

พัฒนาการตัวอักษร :dàn
只,仅,只是:但愿如此。但凡(凡是,只要是)。但分(只要)。
不过,可是:工作虽辛苦,但没有叫苦的。
徒然:“何但远走,亡匿于幕北苦寒无水草之地为?”
姓。
笔画数:7;
部首:亻;
笔顺编号:3225111
笔顺:撇竖竖折横横横

dàn
【副】
(形声。从人,旦声。①本义:脱去上衣,露出身体的一部分。经传皆以袒为之。②只,仅,不过)
表示范围,相当于“只”,“仅”〖only〗
但闻黄河流水鸣溅溅。——《乐府诗集·木兰诗》
天下所以贵者,但以闻声。——《史记·李斯传》
又如:但已(仅此而已);但凭(任凭;随便);但可(只须)
只管,尽管〖feelfreeto〗
此系私室,但坐不妨。——《红楼梦》

dàn
【连】
只是;但是——表示转折〖but〗
公干有逸气,但未遒耳。——曹丕《与吴质书》
又如:勤锻炼但不要过分
只要——表示假设或条件〖solongas〗
但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。——唐·王昌龄《出塞二首》
但出牌呼妾,妾便出来。——《警世通言》
但凡
dànfán
〖withoutexception;aslongas;ineverycase〗凡是,只要是
但凡过路的人,都要在这歇脚喝水
但是
dànshì
〖but;yet;however〗用在后半句,表示转折的语气;可是
虽然困难很多,但是他一点也不怕
但愿
dànyuàn
〖wish;hopefully〗只希望;只愿
但愿我重新变得年轻

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OAM 人日横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄢˋ

拼音 พินอิน:

– dàn

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 旦=[用]明也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]人明,袒露也;后借为语助词,只也,惟也。

体:

但马: 仪从中只准备而不驾乘的散马。

用:

非但: 非只。

但是: 只是。

但裼: 同袒裼,脱衣见体。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : daan

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : dan

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : dae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dan

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : daan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dang6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : na6

日音 เสียงญี่ปุ่น : tan

韩音 เสียงเกาหลี : dan

越南音 เสียงเวียดนาม : ddanx

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!