ลำดับขีดอักษร:促【cù】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

促 [cù] เร่ง,ส่งเสริม –> 促使 [cùshǐ] ส่งเสริม, 促进 [cùjìn] ส่งเสริม,

พัฒนาการตัวอักษร :
近,时间紧迫:促膝。促席(坐近)。急促。短促。仓促。
催,推动:促使。促进。敦促。督促。催促。
笔画数:9;
部首:亻;
笔顺编号:322512134
笔顺:撇竖竖折横竖横撇捺


【形】
(形声。从人,足声。本义:紧迫。又指急促,赶快)
同本义〖pressing;hurried;urgent〗
促,速也。——《广韵》
促,速也。——《汉书·高帝纪》注
长来觉日月益促。——唐·柳宗元《与萧俛书》
又如:促柱(急切的絃音);促装(急忙整治行装);促速(急速);促病(急病)
小,狭窄〖small;narrow-minded〗。如:促中(心胸褊狭,气量狭窄);促狭(气量狭窄,性情急躁);促鳞(小鱼)
短。时间、距离拉得不长的〖short〗
可命促而意长。——晋·陆机《吊魏武帝文》
又如:促节(乐曲快板短促);促死(立刻死去);促生(短促的生命);促促(短短的)


【动】
使加快,催〖urge;hurry〗
公屡促之,必如约。——崔铣《记王忠肃公翱三事》
又如:月色促归人
靠近,靠拢〖near;becloseto〗
合樽促席。——晋·左思《蜀都赋》
又如:促席(坐席很挨近);促眉(蹙眉,皱眉);促边(紧靠边沿)
缩减〖shorten〗。如:促寿(短命);促轸(调整弦纽)
促成
cùchéng
〖helptobringabout〗促使事情办成
促成妥协的机会
促进
cùjìn
〖promote;accelerate〗推动使向前发展
促进两国关系正常化
促请
cùqǐng
〖urgeanddemand〗敦促并请求
促请上级早作决定
促使
cùshǐ
〖impel;urge〗推动某物或某事使达到一定目的
这些动机促使他担负起吃力而又不讨好的工作
促退
cùtuì
〖hinderprogress〗促使退步
促膝
cùxī
〖sidebyside〗膝盖对着膝盖,指相对近坐
促膝之狭坐,交杯觞于咫尺。——《抱朴子·疾谬》
促膝谈心
促膝谈心
cùxī-tánxīn
〖haveaheart-to-hearttalk;sitsidebysideandtalkintimately〗促:靠近。靠近坐着谈心里话
大郎置酒相待,促膝谈心,甚是款洽。——《喻世明言》
依弟愚见,这厅事也太阔落,意欲借尊斋,只须一席酒,我四人促膝谈心,方才畅快。——《儒林外史》
促狭
cùxiá
〖mischievous〗
【方】
喜好捉弄人
促狭鬼
cùxiáguǐ
〖mischievousfellow;louse〗喜好捉弄人的人
促弦
cùxián
〖wringstringofamusicalinstrumenttobeeversostraight〗把弦拧紧
感我此言良久立,却坐促弦弦转急。——白居易《琵琶行(并序)》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– ORYO 人口卜人

注音 จู้อิน:

– ㄘㄨˋ

拼音 พินอิน:

– cù

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 足=[体]脚也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]人足行,靠近也,催迫也。

体:

用:

催促: 催迫。

局促: 小状。

促狭: 狭窄迫近。

促使: 催迫以使。

促忙: 匆忙。

促路: 穷途末路。

促迫: 急迫。

因:

促膝: 两人膝靠近膝。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shog

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chyuk

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshoq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cuk

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cu5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cuk

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cog4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshik4

日音 เสียงญี่ปุ่น : soku

韩音 เสียงเกาหลี : cog

越南音 เสียงเวียดนาม : xucs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!